باب پراکتور-13 عامل موفقیت
100%
تخفیف

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

4.57 7 رای
90000–رایگان!

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

90000–رایگان!

بسته آموزشی معنای رابطه

3.00 2 رای
۲۵۲.۰۰۰ تومان
 • آیا شما به این بسته ی آموزشی نیاز دارید؟
 1. آیا در شناسایی احساسات خود مشکل دارید؟
 2. آیا معمولاً برای شناخت احساسات خود دچار تردید می شوید؟
 3. تا به حال برایتان پیش آمده است، احساس را با افکار و افکار خودرا با احساساتتان اشتباه بگیرید؟
۲۵۲.۰۰۰ تومان

بسته ی آموزشی تحول

4.86 7 رای
۳۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی تحول

۳۰۰.۰۰۰ تومان

سواد رابطه عاطفی 1

5.00 6 رای
۷۵۰.۰۰۰ تومان

در اینجا ما با یک ماشین، رایانه یا یک حیوان رو به رو نیستیم. در اینجا با پدیده پیچیده ای رو به رو هستیم به نام انسان که صدها هزار پیامبر برای راهبری او، صدها هزار فیلسوف برای شناخت او و صدها میلیون پژوهش و…

۷۵۰.۰۰۰ تومان

مجموعه آموزشی غلبه بر ترس

5.00 8 رای
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

چیزی که بیشتر از همه این روزها تاب و توان زندگی کردن را از مردم جامعه ما ربوده و گویا آنها را به نحوی فلج کرده است عاملی است بسیار موزی به نام ترس که شدت و افزایش آن میتواند عامل اصلی نابودی رشد و پویایی یک زندگی شود، شخصی که هنوز غلبه بر ترس را نیاموخته، کسی که ترس را نمی شناسد،…

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

4.86 7 رای
۹۴.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

۹۴.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر: تاثیر و قدرت افکار بر DNA

4.90 10 رای
۸۲.۸۰۰ تومان

تاثیر و قدرت افکار بر DNA

۸۲.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر با عنوان جذب

5.00 8 رای
۸۲.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر با عنوان جذب

۸۲.۸۰۰ تومان

مستند Shift – مستند شیفت (تغییر) وین دایر

4.90 31 رای
رایگان!

مستند Shift – زندگی وین دایر

رایگان!
انسان در جستجوی معنا
100%
تخفیف

بسته آموزشی انسان در جستجوی معنا((قسمت چهارم))

4.80 10 رای
55000–رایگان!

آیا به این بسته نیاز دارید؟

 • اگر رنج های زندگی شما را فلج کرده است؟
 • اگر زندگی برای شما معنا ندارد؟
 • اگر در افسردگی هستید؟
55000–رایگان!
انسان در جستجوی معنا
100%
تخفیف

بسته آموزشی انسان در جستجوی معنا((قسمت سوم))

4.78 9 رای
55000–رایگان!

آیا به این بسته نیاز دارید؟

 • اگر رنج های زندگی شما را فلج کرده است؟
 • اگر زندگی برای شما معنا ندارد؟
 • اگر در افسردگی هستید؟
55000–رایگان!
انسان در جستجوی معنا
100%
تخفیف

بسته آموزشی انسان در جستجوی معنا((قسمت دوم))

4.89 9 رای
55000–رایگان!

آیا به این بسته نیاز دارید؟

 • اگر رنج های زندگی شما را فلج کرده است؟
 • اگر زندگی برای شما معنا ندارد؟
 • اگر در افسردگی هستید؟
55000–رایگان!