دوره آموزشی مشیت الهی

3.750.000 تومان

این نیرو عاشق شماست!

مشیت الهی می خواد بهت بگه چرا تو باید این شرایط رو تجربه میکردی، چرا این اتفاقات باید برای تو می افتاد، بهت یاد میده موهبت هر اتفاق خوب یا بد زندگیت رو بتونی پیدا کنی!

یادت میده وقتی تو خشمی، تو کینه ای، تو حسدی، توعقده ای و… چه خسارتی داری به خودت میزنی و تو چه سطح ارتعاش پایینی هستی  کمکت میکنه از این ارتعاشات بد خودتو بیرون بیاری .

مشیت الهی زندگی تو متحول میکنه!

فرق بین تلاش و تقلا، فرق بین صبر و تحمل رو یادت میده. 

یادمیگیری جریان مشیت الهی، جریان روانی که تو رو با خودش همراه می کنه، باید بشناسیش و خودت رو به دست این جریان بسپاری.

"تو این دوره آموزشی پذیرش و عشق رو تجربه می کنی"

1. آشنایی با مشیت الهی: فایل1
2. مشیت الهی چیست؟: فایل2
3. ساختار مغز و ارتباط با مشیت الهی: فایل3
4. رفتار و تغییر آنها: فایل3
5. زخم و مشیت الهی: فایل3
6. چگونگی تشکیل باورها و مشیت الهی: فایل3
7. فرآیند مشیت الهی: فایل4
8. مقاومت در مسیر مشیت الهی: فایل4
9. نبرد قهرمان و مشیت الهی: فایل4
10. اراده ی خداوند و مشیت الهی: فایل5
11. شناسایی موانع مشیت الهی: فایل5
12. منشا دردها و رنج ها: فایل6
13. معنا و مشیت الهی: فایل6
14. وحدت و مشیت الهی: فایل6
15. خصوصیات آدم های معنوی: فایل7
16. زخم ها و مشیت الهی: فایل7
17. نقش ایگو و خودآگاه در مشیت الهی: فایل8
18. ترس و مشیت الهی: فایل8
19. هفت ویژگی متعالی و مشیت الهی: فایل8
20. زندگی طبق 7ویژگی متعالی: فایل8
21. ارتعاشات و مشیت الهی: فایل9
22. یگانگی و مشیت الهی: فایل9
23. سلامت و مشیت الهی: فایل10
24. کهن الگوها و مشیت الهی: فایل10
25. تغییر ارتعاش و مشیت الهی: فایل11
26. نقص ها و مشیت الهی: فایل12
27. منیت و مشیت الهی: فایل12
28. موانع ذهنی و مشیت الهی: فایل13
29. بخشش و مشیت الهی: فایل13
30. وحدت تضادها و مشیت الهی: قایل14
31. تعادل و مشیت الهی: فایل14
32. فراوانی و مشیت الهی: فایل15
33. شکرگزاری و مشیت الهی: فایل15
34. اشراق و مشیت الهی: فایل16
35. رهایی و مشیت الهی: فایل16
36. ویژگی های منیت و ایگو: فایل17
37. کارآفرینی و مشیت الهی: فایل18
38. علوم اعصاب و ارتباط آن با مشیت الهی: فایل19
39. ارزش درونی و مشیت الهی: فایل20
40. سوگ و مشیت الهی: فایل21
41. قطع وابستگی و مشیت الهی: فایل21
42. نیروی عظیم خالق و مشیت الهی: فایل22
43. توقف موانع ذهنی و مشیت الهی: فایل23
44. ارزش گذاری و مشیت الهی: فایل23
45. ذهن ثروتمند و مشیت الهی: فایل24
46. احساس ارزشمندی و مشیت الهی: فایل24
47. شغل و مشیت الهی: فایل26
48. راهکارهای مربوط به مشیت الهی(قسمت اول): فایل26
49. راهکارهای مربوط به مشیت الهی(قسمت دوم): فایل27
50. نشانه های مشیت الهی: فایل28
51. ارتباط با خداوند و مشیت الهی: فایل28
52. ارتباط خوشبینی و بدبینی با مشیت الهی: فایل28
53. قضاوت و مشیت الهی: فایل29
54. پذیرش و مشیت الهی: فایل29
55. تفاوت عشق و هم وابستگی: فایل29
56. ویژگی های ارتعاش صلح( صلح و مشیت الهی): فایل30

دوره مشیت الهی از دیدگاه شما

مهدی معظمی

من بعد از شنیدن این دوره آرامش گرفتم دلیل چرا های زندیگمو متوجه شدم معنی مشیت الهی و خواست و اراده خدا رو فهمیدم دم استاد قورچیان بابت این مطالبی که به ما یاد میده گرم

معصومه چراغی

چقدر گوش دادن به این دوره باعث آرامش من شد اصلا فکر نمیکردم این احساسات بدی که دارم انقدر تو زندگیم تاثیر بزاره گوش دادن به این دوره آموزشی برام مثل یه معجزه بود

پوریا جلیلی

این دوره رو من هر روز گوش میدم و هر روز یه چیز جدید ازش میشنوم خیلی کمکم کرد که بتونم موهبت و خیری که ورشکستگیم برام داشت رو در بیارم و روی تمام جوانب زندگیم تاثیر گذاشت مچکرم از خانواده من حقیقی

جهت دانلود دوره ها روی باکس رو به رو کلیک کنید

توجه ! قفل دانلود بعد از خرید به حالت سبز رنگ در می آیند و امکان دانلود محیا می شود

3.750.000 تومان

Shopping Basket
ورود | ثبت نام