پکیج قدرت درون

رهایی از مقاومت رهایی از مقاومت دانلود فایل ها پارت 1 فایل صوتی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

12.349.000 تومان

پکیج ارتباط موفق

سواد رابطه عاطفی 1 سواد رابطه عاطفی 1 دانلود فایل ها دانلود رایگان فایل صوتی   پارت 1 فایل صوتی…

8.850.000 تومان

پکیج ثروت

وقتی نمی توانید ذهن ثروتمند داشته و فراوانی را زندگی کنید، در واقع باورهای غلط ، الگوهای رفتاری ناصحیح و یک سری گره هایی در ناخودآگاه شما مسیر انرژی پول و ثروت را به زندگی شما بلاک کرده اند که با شناخت آنها و برطرف کردنشان و داشتن عملگرایی، براحتی می توانید فقر ذهنی خود را شفا داده و در جریان ثروت و فراوانی که در هستی وجود دارد، حرکت نمایید.

14.950.000 تومان

دوره آموزشی ثروت آفرینی

با عمل کردن به محتویات این دوره میتونید که: روش پاکسازی زخم‌های پول را یاد می‌گیرید. قدرت انرژی پول را…

3.750.000 تومان

بسته آموزشی راهبری نیروی جنسی پیشرفته

بسته آموزشی راهبری نیروی جنسی پیشرفته

3.000.000 تومان

بسته آموزشی حل تمرین راهبری نیروی جنسی (حل تمرین)

بسته آموزشی حل تمرین راهبری نیروی جنسی

700.000 تومان

بسته آموزش تکمیلی (سری سوم)

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت سوم)

3.000.000 تومان

بسته آموزشی از فقر تا ثروت

بسته آموزشی از فقر تا ثروت

4.500.000 تومان

بسته آموزش تکمیلی (سری دوم)

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت دوم)

1.500.000 تومان