بسته آموزشی ذهن ثروتمند

5.00 9 رای
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی ذهن ثروتمند

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

بدون امتیاز 0 رای
۱۹۲.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

۱۹۲.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی ((شفای خویشتن))

بدون امتیاز 0 رای
۱۸۶.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

۱۸۶.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی حقیقت وجودی شما

5.00 8 رای
۱۲۰.۰۰۰ تومان

حقیقت وجودی شما

۱۲۰.۰۰۰ تومان

مستند آموزشی اکنون معنا

بدون امتیاز 0 رای
۲۱۶.۰۰۰ تومان

مستند آموزشی اکنون معنا با تدریس فراز قورچیان

۲۱۶.۰۰۰ تومان

بسته ی آموزشی قلق گیری شفای زخم ها

4.50 6 رای
۷۰۰.۰۰۰ تومان

قلق گیری شفای زخم ها :

  • برای خرید این بسته بهتر است ابتدا کارگاه شفای زخم را شرکت کرده باشید.
۷۰۰.۰۰۰ تومان

بسته ی آموزشی سواد رابطه عاطفی 2

3.50 2 رای
۷۵۰.۰۰۰ تومان

آیا به این بسته نیاز دارید؟

  • در رابطه ی عاطفی قرار دارید.
  • قصد ورود به یک رابطه ی عاطفی را دارید.
  • دچار بحران و چالش در رابطه هستید.
۷۵۰.۰۰۰ تومان

بسته ی آموزشی انرژی پول

5.00 4 رای
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
  • پرسش هایی که پاسخ آنها را می توان از این بسته دریافت کرد:

1.برای پول درآوردن چه کار کنیم؟

2.چگونه کسب و کار خود را گسترش و رونق دهیم؟

3.چرا باور کمبود و بی پولی داریم؟

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

بسته ی آموزشی رفتار جراتمندانه

4.60 5 رای
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
  • آیا به این بسته نیاز دارید
  • تعریف دقیقی از جراتمندی ندارید؟
  • تنهایی حرکت کردن برای شما سخت است؟
  • جرات شروع کاری را ندارید؟
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

4.90 10 رای
۱۱۷.۰۰۰ تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

۱۱۷.۰۰۰ تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

5.00 6 رای
۱۰۸.۰۰۰ تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

۱۰۸.۰۰۰ تومان

بسته تصویری مصاحبه با یونگ

4.79 14 رای
۸۱.۰۰۰ تومان

مصاحبه با یونگ

۸۱.۰۰۰ تومان