دوره آموزشی رهایی از مقاومت

1.450.000 تومان

با رهایی از مقاومت می‌توانید

“از مقاومت‌های خودت رها شو، تا حرفه‌ای شدن و موفقیت و تغییرات کوچک و بزرگ را زندگی کنی“

 • فرض کنید قصد حرکت دارید و قطعاً برای این حرکت نمی توانید اعضای جسمانی خود را نادیده بگیرید، مقاومت هم نیرویی است که نمی توان آن را برای هر کاری نادیده گرفت چون همیشه و در هر آدمی وجود دارد و همیشه در کمین است. شروع و انجام هر کاری به خصوص شروع یک کار و مسیر جدید، بدون غلبه بر مقاومت ممکن نیست. شاید برای کارهای همیشگی، مقاومت وجود نداشته باشد اما همیشه برای صعود و پیشرفت، مقاومت وجود دارد.
 • تا زمانی که نفس می کشید در شما آرزو، هدف و رویا وجود دارد که اگر مقاومت را نادیده بگیرید، همیشه اهداف و آرزوها و رویاهایتان در ذهنتان باقی می مانند و در زندگی واقعی شما رخ نمی دهند.
 • اگر بر مقاومت هایتان غلبه نکنید، نمی توانید صاحب شغل دلخواه خود شوید یا در شغل و کسب و کار خود، ارتقا پیدا کنید.
 • برای غلبه بر عادت های کهنه و قدیمی و همچنین ایجاد عادات جدید و سازنده، لازم است رهایی از مقاومت را تجربه کنیم زیرا در این مواقع، مقاومت های ذهن سرازیر می شوند و راه حل این است که به شناخت مقاومت برسیم.
 • برای رها شدن و غلبه بر هر ترس ذهنی، لازم است که در دل ترس برویم و شروع کنیم که برای این شروع، باید بر مقاومت غلبه کنید.
 
  • مقاومت چیست؟: فایل 1
  • نشانه های ظهور مقاومت چیست؟: فایل1
  • تفاوت آماتور و حرفه ای(قسمت اول): فایل2
  • تکنیک ها و مقاومت(قسمت اول): فایل3
  • عملی کردن ایده ها و مقاومت: فایل3
  • تفاوت آماتور و حرفه ای(قسمت دوم): فایل4
  • ویژگی های مقاومت(قسمت اول): فایل5
  • هم وابستگی و مقاومت: فایل6
  • تفاوت حرفه ای و آماتور(قسمت سوم): فایل7
  • اهداف عالی و مقاومت: فایل8
  • تکنیک ها و مقاومت(قسمت دوم): فایل9
  • مقاومت و ترس: فایل10
  • مقاومت و عشق: فایل10
  • ویژگی های مقاومت(قسمت دوم): فایل11
  • تفاوت آماتور و حرفه ای(قسمت چهارم): فایل11
  • ویژگی های مقاومت(قسمت سوم): فایل12
  • ویژگی های مقاومت(قسمت چهارم): فایل13
  • ویژگی های مقاومت(قسمت پنجم): فایل14
  •  

1.450.000 تومان

Shopping Basket
ورود | ثبت نام