کهن الگوی آرس + سفر به درون

کهن الگوی آرس + سفر به درون

سرفصل ها

  آرس در مقام کهن الگو کیست

آرس در مقام کهن الگو و انسان، جلوه ی قدرت عضلانی و جسمانی، شور و هیجان و عمل قاطع و فوری است. در واقع این قلب و غرایز او هستند که بی آنکه به عواقب کار بیندیشند،

جسم او را به عمل و عکس العمل وامی دارند. پدرش زئوس، او را دوست نداشت و در جبهه مقابل وی قرار داشت. نظام پدرسالارانه نیز همین نگرش را دارد.

آرس که رومی ها او را مارس می نامند، کهن الگوی جنگ بود. یونانیان از بین دوازده کهن الگوی المپی به دلیل خردستیزی و واله و شیدا بودن آرس، کمترین  احترام را به او می گذاشتند. در بین یونیان آرس نماد حرص کنترل ناپذیر به نبرد و خونریزی است اما او که در میان رومی ها به مارس شهرت دارد، دارای ارج و قرب فراوانی است و از نظر شان و اهمیت، بعد از ژوپیتر (زئوس) قرار دارد. برای آنان او حامی جامعه و پدر رومولوس و روموس دوقلوهایی است که پایه گذار روم بودند.

او را مردانه و نیرومند، اغلب و نه همیشه با ریش، معمولاً با کلاه خود و سپر، شمشیر و زوبین دار، گاهی جوشن پوشیده و به ندرت تمام زره پوشیده تصور و تجسم کرده اند.

کهن الگوی آرس در احساسات پرشور و عکس العمل های آنی شهره است. با آرس، فوران احساسات، احتمالاً با عملکرد فیزیکی آنی همراه است. آرس نشانه ی کهن الگوی واکنشی و حضور در اینجا و اکنون است. کهن الگوی آرس بی هیچ تردیدی باعث می شود تا مرد از جسم و روح و احساسات خود آگاهی داشته باشد که می تواند در یک رابطه ی عاشقانه، بسیار مثبت باشد.

به هر حال وقتی قهر و غضب بر آرس مستولی می شود، عکس العمل های غریزی نشان می دهد و اغلب در موقعیت هایی درگیر می شود که برای خودش زیان آور و برای دیگران آسیب زاست. در هر دو موقعیت، او این نکته را در نظر نمی گیرد که آیا شخصی که نسبت به او واکنش نشان می دهد، مستحق این برخورد هست یا نه و نتیجه این رفتار چه خواهد شد و به همین دلیل به دردسر می افتد.

 

  آرس در مقام کهن الگو کیست

شجره نامه و اسطوره شناسی آرس

آرس پسر هرا و زئوس بود، با وجود این طبق نسخه رومی همچون هفاستئوس، پسر دیگر هرا، آرس را با استفاده از گیاهان دارویی بکرزا که تماس با آن می توانست بی بارترین درخت را هم پر از میوه کند، باردار شد. هیچ اطلاع دیگری از تولد آرس در دست نیست.

شاید چون آرس هنوز بچه بود، غول های دوقلویی به نام آلوادی نزدیک بود او را بکشند. آنها او را گرفتند و در خمره زندانی بود و با اینکه نامیرا بود اگر مادر خوانده ی هرمس یعنی هرا، وی را خبردار  نمی کرد، همچنان در خمره می ماند و وقتی هرمس او را آزاد کرد، از شدت رنج و عذاب در آستانه مرگ بود. هرا فرزندش را به معلم سرخانه ای به نام پریاپوس، سپرد. پریاپوس ابتدا از آرس کسی را ساخت که حرکات موزون را به خوبی انجام می داد و بعدها هم جنگجو شد.

نقش های کهن الگوی آرس کدامند

 • جنگجو در مقام قهرمان یا بزن بهادر
 • عاشق پیشه
 • حرکات موزون
 • پسر طرد شده یک پدر آسمانی
 • آرس حامی
 • آرس بافرهنگ

 جنگجو در مقام قهرمان یا بزن بهادر

آرس مظهر پرخاشگری و شتاب در ورود به جنگ است. این ویژگی در افراد باعث می شود که به سرعت وارد کشمکش با دیگران بشوند و بی آنکه فکر کنند، اسلحه بکشند یا مشت بزنند. اگر چنین فردی سرباز شود، مدال های فراوانی می گیرد که روی آنها نوشته شده، (بدون در نظر گرفتن آنچه برایش رخ خواهد داد…)

سینما و تلویزیون، لحظاتی را که آرس برانگیخته و تحت تاثیر نیرویی شدید، خشمگین می شود و کنترلش را از دست می دهد، روی صحنه می آورند. در فیلم های راکی، سیلوستر استالونه بوکسور، وقتی کاملاً غریزی می جنگد و می برد، همه توان خود را از دست می دهد و خونین و مالین می شود. چهره آرسی که از وی ساخته و پرداخته شده، بیشتر شبیه به یک بزن بهادر است اما از این نظر که خشمی به دور از عقل دارد، شبیه آرس است. فیلم های رمبو شبیه آرس قهرمانی است که همچون رب النوع آرس از سر اخلاص علیه ظلم می جنگد و برانگیخته می شود.

از نظر اسطوره شناسی، آرس بیانگر شیدایی غیرقابل کنترل و غیرمنطقی در کارزار است. مهلکه او را از خود بی خود می کند. مهلکه ها نقش زیادی در زندگی واقعی آرس های عنان گسیخته دارند. آرس به دلیل مسابقه ای رقابت جویانه یا به دلایلی استراتژیک وارد نزاع نمی شود، بلکه رفتار وی واکنشی عاطفی به عملی تحریک آمیز است.

کهن الگوی آرسی بیانگر تمایل شدید به جنگیدن است. هومر از آرس کهن الگویی را به تصویر کشیده که عاشق جنگ به خاطر خود جنگ است و از هیاهو، کشت و کشتار و ویرانی نبرد مسرور می گردد. این جنبه آرس، میدان جنگ را پرشور می سازد و قهرمان جنگ پرمدالی را بیرون می دهد.

برای المپی های نامیرا، نبردهایی چون تروا حکم بازی را دارند. در این جنگ رب النوع ها اکثراً تماشاچی، برخی طرفدار یونانی ها و برخی طرفدار تروایی ها بودند و فقط گاهی کهن الگوهایی به نبرد می پیوستند. در این میان فقط آرس بود که نقشی فعال داشت و خشم خود را در عرصه ی نبرد نشان می داد. یک بازیکن خط حمله فوتبال که کهن الگوی آرسی داشته باشد، احتمالاً به دلیل خشونت بسیار و یا حرکاتی غیرمنطقی یا زد و خورد ناشی از هیجان زیاد، جریمه و تنبیه می شود اما به دلیل خلق و خوی تند خود بدنام نمی شود. در ورزش های ملایمی چون تنیس، رفتار آپولویی مانند جان مکنرو مورد نظر است و اگر مثل آرس رفتار کند، او را هو خواهند کرد.

عاشق پیشه

طبیعت پرحرارت، اندام ورزیده و به خصوص عواطف آنی که آرس در لحظه با آنها درگیر می شود، از خصوصیات یک آرس عاشق پیشه است. چنین عاشقی وقتی با جذاب ترین الهه هم ارتباط برقرار می کند، از اینکه با مرد دیگری مقایسه شود، ترسی ندارد. آرس در ارتباط با زن ها مرد مقتدری است و مثل دیونیزوس از خود بی خود نمی شود.

 

نقش های کهن الگوی آرس کدامند

حرکات موزون

در اسطوره های یونانی، آرس پیش از آنکه جنگجو شدن را بیاموزد، حرکات موزون را از معلم خود پریاپوس آموخت. با اینکه از این بخش وی ابداً توصیفی در دست نیست اما چنین تعبیری درباره ی کهن الگویی که بیشتر جنبه جسمانی دارد تا ذهنی و عواطف و جسم او همزمان عمل می کنند، مصداق دارد. فردی با کهن الگوی آرس می تواند حرکات موزون او جنبه تکنیکی داشته باشد که حاکی از شور و هیجان است.

کاسیوس کلی که در جوانی قهرمان سنگین وزن بوکس در جهان شد و بعدها نام خود را به محمد علی تغییر داد، در عین رعنایی، شور پرخاشگرانه آرسی نیز داشت. در فرهنگ های قبیله ای، جنگجویان قبل از جنگ، حرکات موزونی انجام می دهند.آوای طبل و دهل و موسیقی، جنگجو را به آرس شدن تشویق می کند.

پسر طرد شده یک پدر آسمانی

کهن الگوی آرس همچون رب النوع آن، توسط کسانی که از دور اعمال قدرت می کنند و یا مدیرانی سیاست کار و سرد و گاه فریبکارند، کم ارزش شناخته می شود در حالی که آرس همچون سربازی در میدان می جنگید، زئوس ترجیح می داد از همان بالا، آذرخشی بر زمین بکوبد، هرمس دزدیدن گله برادر را به هماوردی مستقیم با برادر ترجیح می داد. یونانیان برای تفکر و عقل و منطق ارزش والایی قائل بودند و از همان دوران در ارزش های نظام پدرسالانه نیز این خصوصیات مورد ارج و قرب قرار گرفتند.

زئوس از آرس بیزار بود. از نظر روانشناختی آرس سایه زئوس، یعنی بخشی بود که چون رشد نکرده بود و یا با تصور ایده آلی که او از خود داشت، در تضاد بود، آن را پست می شمرد.

در فرهنگ ما نیز آرس بی ارزش شمرده شده و طرد می شود. سیاهپوستان حکم آرس هایی را پیدا کرده اند که همان بدنامی و جوهره ای را دارند که آرس از پدر خود به ارث برده بود. خشونت و حتی انجام حرکات موزون توسط آرس خصوصیات منتسب به پسر بد هستند.

آرس حامی

یک آدم عاقل یا محتاط هرگز کسی را که با کهن الگوی آرس رابطه داشته باشد، مورد حمله قرار نمی دهد چون بلافاصله سزایش را خواهد دید. آرس مراقب خود، دختر و پسرش هست. در حقیقت، آرس همان گونه که مارس بعدها حمایت بی وقفه ای از اهالی شهر روم می کند، تنها کهن الگویی است که چنین رفتاری دارد.

آرس زمانی وارد عرصه نبرد می شود که به کسی که دوست می دارد، حمله شده باشد. آرس از آن دسته افراد بدخواه نیست که سال ها درصدد تعقیب و تلافی جویی هستند. او حتی اگر شرمنده یا زخمی بشود، می تواند زخم های خود را بلیسد و به راهش ادامه دهد.

آرس بافرهنگ

در دنیای پدرسالارانه امروز هم که تحت سیطره زئوساست، آرس کهن الگوی تایید نشده ای است و به احتمال زیاد برای متمدن شدن، به خصوص در کسانی که خواهان موفقیت اند، تحت فشار زیادی قرار دارد.

اما اگر آرس در روان مردی باشد که تحت فشار است، رشد نمی کند و سرکوب می شود. تصویر ذهنی مناسب برای این وضعیت، همان آرس خردسالی است که در جام برنزی زندانی شده بود.

رهایی امکان پذیر است اما فقط زمانی که انسان، پرشور بودن پسربچه درون خود را که زمانی خودانگیخته و خودبیانگر بود، احساس کند. آرس خردسالی است که در خمره برنزی زندانی شده بود و خواهان بازی با پدری است که هرگز از سر شوق با او کشتی نگرفت و هرگز او را محکم در آغوش نفشرد به همین دلیل است که او هم

 نمی تواند با مهربانی بر پشت دوستش بزند و رفیقانه رفتار کند. این کودک درون اوست که با موسیقی می چرخد، کودکی که زمانی در خیابان های شهر بازی می کرد و اشتیاق شدید و زمینی بودن در او موج می زد و رفتارش خودآگاه نیست. لحظات و شرایطی پیش می آید که انسان احساس می کند خواهان ابراز کردن آرس درون خود است؛ آیا او را آزاد خواهند کرد یا می گذارند در جام برنزی باقی بماند؟

هنگامی که آرس برای مدتی طولانی سرکوب شود، نسبت به انسان ها و حوادث، واکنشی فیزیکی، واکنش های عاطفی جسمانی شده که معمولاً خارج از حیطه آگاهی اوست، نشان خواهد داد. ممکن است مرد یا زن فقط با سر خود زندگی کند و با وجود این، جسم او واکنش پرتنشی را از خود نشان دهد.

مثلاً ممکن است او خشم یا ترس خود را احساس نکند اما عضلات منقبض دست هایش همواره به صورت مشتی گره خورده دیده می شود. آرسی که فشار  خونش بالا رفته و یا دردهای روده ای، چون یبوست و یا اسهال دارد، کسی است که از خودآگاهی خود فاصله گرفته است.

وقتی آرس مورد بیزاری قرار می گیرد، همان گونه که زئوس از وی بیزار بود، کهن الگوی آرسی، به خصوص هنگامی که کهن الگوی اصلی نباشد، رشدنایافته یا سرکوب شده باقی می ماند. فرد باید پیش از آنکه آرس زندانی را آزاد کند و نجات دهد، از موقعیت آگاه باشد. در این شرایط کمک دیگران ضروری است. اگر اشخاص مهم زندگی وی واقعاً برایشان مهم باشد، می توانند به حرکات او توجه نشان دهند و او را از ماجرا آگاه سازند.

اگر او به نظر دیگران گوش فرا دهد و برای نظر آنها احترام قائل باشد، یادگیری را آغاز می کند. او می تواند شخصاً به واکنش های جسمی خود توجه نشان دهد. این تازه آغاز کار است. او باید تجارب زمینی خود را آغاز کند، به این معنا که با دیگران تماس داشته باشد و یا فعالیت هایی را انجام دهد که آرس درونش را آزاد سازد و اجازه دهد تا رشد کند.

ویژگی های مرد آرسی

مرد آرسی فردی باجرات، فعال، با عواطف تکانشی و از نظر جسمی قوی است و قبل از عمل کردن فکر نمی کند. ویژگی های درونی، او را دچار دردسر می کند، واکنش دیگران نسبت به وی در شکل دهی زندگیش از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

ویژگی های مرد آرسی

دوران کودکی مرد آرسی

کودک آرسی فعال و احساساتی است و از لحظه ای که پا به عرصه ی دنیا می نهد، خودبیانگری وی آغاز می گردد. به احتمال زیاد او اولین اخطار درباره ی شخصیت خود را وقتی شنید که اولین فریاد زوزه ای خود را کشید. به زودی گریه و فریادهای شدید وی موضوعی عادی می شوند چون اگر چیزی سرجایش نباشد، گرسنه باشد، خود را کثیف کرده و یا آسیب دیده باشد، داد و فریاد برمی آورد؛ (همین الان یک کاری بکن!) وقتی ناله و زاری می کند، تمام اعضای بدنش در این اعتراض مشارکت دارند، از سرخ شدن صورتش گرفته تا تنشی که در دست و پای کوچکش دیده می شود، همه یک پیام مشخص دارند، (من رنج می برم) یا (من عصبانی ام) وقتی که شیشه شیر یا سینه مادر از راه می رسد یا باد معده اش را با آروغ خالی می کند، اوضاع کاملاً دگرگون می شود.

اگر آرسی نمادین باشد، اشتیاق خوبی برای خوردن و اگر همه چیز رو به راه باشد، شخصیت مشارکت کننده و پاسخگویی دارد. از همان نوزادی به لبخندهایی که به وی زده می شود با شادی پاسخ می دهد و از بازی هایی که با او می شود، کمال خوشنودی  را نشان می دهد و خود را در آغوشی که به رویش باز می شود، پرتاب می کند. اگر هم زخمی شود یا به گونه ای غیرمنتظره یکه بخورد، اعتراض خود را با فریاد بلندی بروز می دهد.

در ضمن بزرگ تر شدن، اگر چیزی خوشایندش بود، فاصله بین زمانی که چشمانش برق می زنند تا لحظه ای که با دستش آن را قاپ می زند، حتی یک لحظه هم نیست. حالا او به سن و سالی رسیده که تمام خانه را تفتیش می کند، چهار دست و پا از پله ها بالا و پایین می رود، انگشتش را در هر سوراخی می کند، به گلدان ها دست می زند، سگ و گربه به او چنگ می زنند، چون دم آنها را کشیده است. در مواجهه با هر چیزی که برایش جذابیت داشته باشد، نترس است. از دیگر بچه ها بیشتر بانداژ می شود چون همیشه می خواهد تجربه کند و به همین دلیل است که آسیب دیده و زخمی می شود.

عزت نفس بچه آرسی متزلزل است چون رفتار تکانشی او باعث می شود دعوا کند و تنبیه شود. این امر به صبر و حوصله و مهارت والدین و معلمین وی بستگی دارد که تا چه حد قادر به تایید خودانگیختگی، تکانشی بودن و عاطفی بودن پسرک آتشین و بیش فعال باشند.

دوران نوجوانی و جوانی مرد آرسی

نوجوانی دورانی بحرانی است؛ بالا رفتن میزان هورمون های مردانه در بلوغ موجب تشدید ویژگی هایی چون تکانشگری، پرخاشگری، توجه به جسم و عاطفی شدن می گردد.

برای یک نوجوان آرسی، گروه همسالان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ آیا فوتبال بازی می کند تا نظم و انضباط را یاد بگیرد و پرخاشگری خود را در ورزش های رقابتی بیرون بریزد و تایید و تحسین دریافت کند؟ یا جذب گروه های خلافکار می شود؟ آیا مدرسه را تمام می کند یا از ان اخراج می شود؟ آیا با مراجع قانونی در می افتد، رفتار ضداخلاق از خود بروز می دهد و دچار دردسرهای واقعی می شود؟

یا شهامت و توان زندگی در او به صورت شرکت در مسابقه اتومبیل رانی و یا کوهنوردی بروز می کند؟ آیا موسیقی، حرکات موزون و یا مسائل عاشقانه منبع شور و علاقه مندی او می شوند؟ یا رابطه زناشویی برای او به وسیله ای برای تخلیه خشم تبدیل خواهد شد؟

دوران دبیرستان و دانشگاه زمانی است که امکان بالقوه شکست یا موفقیت را برای آرس ها فراهم می سازد. او اگر دوراندیشی نداشته باشد و واکنش هایش آنی و عاطفی باشند، شاید خیلی زود ترک تحصیل کند.

با اینکه آنچه که رخ خواهد داد شاید خیلی هم بد نباشد اما احتمالاً جوان آرسی با نیمه تمام رها کردن تحصیلات دانشگاهی، موسیقی یا ورزش شانس های زیادی را از خود دریغ خواهد کرد.

دوران میانسالی مرد آرسی

شان و منزلت زندگی مرد آرسی در میانسالی با موفقیت اجتماعی او ارتباط مستقیم دارد. اگر او در خانواده متوسط به بالایی به دنیا آمده باشد که فاصله عاطفی و سرد بودن، روشنفکر بازی، دغل کاری و تطمیع دیگران، قدرت و ثروت در آن خانواده، ارزش محسوب می شوند، زندگی اسفباری خواهد داشت. سرنوشت چنین افرادی رونوشتی از رب النوع آرس است که هدف خشم زئوسی قرار گرفت، بی ارزش قلمداد شد و طرد گردید.

بسیاری از مردان آرسی که پدران زئوسی دارند، ولی در موقعیت اجتماعی، همسنگ المپی ها به دنیا آمده اند، همان تقدیر آرس را دارند، تحقیر و بدنام می شوند و در عرصه نبرد زندگی شکست می خورند.

برای اینکه یک مرد آرسی از خانواده ای تاجر یا با تحصیلات عالی در میانسالی احساس خوبی درباره ی خود داشته باشد، باید از همان جوانی دریابد که با پدر و پایگاه اجتماعی خود متفاوت است. در عین نیاز به حمایت عاطفی، لازم است که او برای دنبال کردن علائق و استعدادهای شخصی خود، درباره ی احساسات تند و گاه داغ خود، احساس خوبی داشته باشد.

حمایت عاطفی از او و کمک به اینکه احساس کند خودش هست، در پیشرفت او بسیار موثر است. برخی اوقات روان درمانی و گاهی حضور شخص خاصی در زندگی او و اغلب والدینی که نادیده اش نمی گیرد و دوستش دارند، چنین حمایتی را برای او فراهم می سازند. او هنوز و حتی در میانسالی هم برای اثبات وجود خود و باز کردن جایی برای خود در دنیا باید بجنگد. موفقیت او تا حد زیادی به فردیت به سامانی نیاز دارد و در نتیجه دسترسی به آن برایش سهل نیست.

بهتر است مرد آرسی که در خانواده ای حقوق بگیر و در جامعه ای بسته به دنیا آمده تا هنوز به سن میانسالی نرسیده است، موقعیت ارضاکننده و پایداری یافته باشد. یکی از راه های دستیابی به چنین موقعیتی، پیدا کردن شیوه های قابل قبول احساسات مطابق با خلق و خو و ماهیت جسمانی، چه در عرصه حرفه ای و چه در سرگرمی هاست. رفاقت های مردانه، ورزش و حتی درگیری گاه به گاه، از راه های بیرون ریختن پرخاشگری است.

او نیاز دارد که دیگران به او اجازه ی این کار را بدهند و حتی شور و اشتیاق او را بستایند، کاری که مردان جامعه ی متمدن از آن نهی می شوند. در بین طبقه کارگر، حرفه هایی هست که فعالیت جسمانی فرد را ارج می نهند. چنین گرامیداشتی و عزت نفس ناشی از آن برای یک مرد آرسی، بسیار مناسب است.

در مقایسه با دیگر کهن الگوها به نظر می رسد که عواملی چون وضعیت طبقاتی و خانوادگی در زندگی فرد آرسی نقش تعیین کننده تری دارند.

دوران کهنسالی مرد آرسی

در میانسالی تا حدود زیادی تکلیف زندگی مرد آرسی روشن می شود. پابرجایی و اعتماد به نفس به دست آمده، به او کمک می کند تا سال های واپسین را به گونه ای متفاوت بگذراند.

بسیاری از مردان آرسی، کهنسالی ندارند و به دلیل خشونت، تصادف و یا جنگ، جان خود را از دست می دهند. رفتار و حرفه شان، آنها را با خطرات جسمانی بیشتری مواجه می سازد. اگر کشور درگیر جنگ شود، جوانمرگی احتمال بیشتری دارد. در جنگ ویتنام، مردان آرسی، حتی اگر معاف می شدند، به عنوان سرباز یا مزدور حضور فعال تری از دیگر کهن الگوها داشتند.

مشکلات ناشی از فشارهای جسمی و روحی هم که به واسطه فقر و خشم توامان برای مرد آرسی به وجود می آیند، جان او را تهدید می کند. وقتی رکود اقتصادی از راه می رسد و کارخانجات تعطیل می شوند، امنیت به پایان می رسد و خشونت و آشفتگی، خانواده را تهدید می کند.

به هر حال برخی از مردان آرسی در کهنسالی، شاید بیش از دیگر ایام سپری شده عمر، احساس رضایت کنند. در خانواده کارگری، مرد از ورود به دوره بازنشستگی پیش از موعد احساس رضایت می کند، اعضای خانواده دور او جمع هستند، به پیگیری مسابقات ورزشی علاقه مند است، در میان رفقای قدیمی و نوه هاست، شاید کنار دریاچه خانه ای ساخته باشد و همچنان قادر به زندگی در اینجا و اکنون است.

دستیابی به احساس رضایتمندی برای آن دسته از مردان آرسی که مجبور به دست و پنجه نرم کردن با اوضاع بوده اند، دشوارتر است.

زندگی آنان اغلب توسط نهادهای اجتماعی مورد حمایت قرار نگرفته و مجبور بوده اند شخصاً برای حل مشکلات خود راه حلی بیابند. تصمیم درباره ی اینکه کجا و با چه کسی زندگی کنند و یا چه کاری را انجام دهند، همگی مبتنی بر گزینه های شخصی و برخاسته از پاسخدهی اصیل و درونی آنان است. آن دسته از مردان آرسی که یاد گرفته اند چگونه با خود کنار بیایند و صادق باشند، در پیری، خرمن پرباری را برداشت می کنند.

 

دوران کهنسالی مرد آرسی

وضعیت شغلی و حرفه ی مرد آرسی

آرس علاقه مند به فعالیت و به کارگیری ابزار است و از تحرک داشتن لذت می برد. او از یک جا نشستن و سر و کار داشتن با کاغذ و اهداف دراز مدت کسل می شود و برای انجام فعالیت های سلسله مراتبی ابداً مناسب نیست. حرفه هایی او را به خود جذب می کنند که ماجراجویی در آنها وجود داشته باشد و بتواند در خلال انجام آنها مهارت های خود را ارتقا بخشد. او از کار کردن با دیگران لذت می برد و نسبت به آنها اخلاص برادرانه ای دارد.

ممکن است همچون آرس جنگجو به ارتش یا نیروی دریایی بپیوندد اما سابقه انضباطی نامناسبی را برای خود دست و پا می کند.

ممکن است کارمند غیررسمی شود و یا اجازه شرکت در میدان جنگ را دریافت کند. اگر کهن الگوی دیگری نیز در او حاضر و فعال باشد، ممکن است صاحب منصبی شود که به عملگرایی شهره است و یا سربازی شود که برای جنگیدن اجیر شده است. کسی هم که احتمالاً در گذشته به لژیون خارجی فرانسه پیوسته بود، ممکن است نقش آرس جنجگو را داشته باشد.

اگر ورزشکاری حرفه ای شود، شاید خشم خود را در میدان ورزشی به خوبی کنترل نکند ولی اگر یاد بگیرد واکنش آنی خود را کنترل کند، در همه عرصه های دیگر زندگی به کارش می آید. اگر نتواند در مقام یک بازیکن فوتبال یا هاکی تکانه های خشم خود را کنترل کند، رفتاری غیر ورزشکارانه خواهد د اشت و با داور و مربی درگیر می شود و به خود و تیمش لطمه می زند. ممکن است هنرپیشه یا نوازنده موسیقی شود، که به واسطه احساساتی شدن و گاه ندانم کاری برنامه را به هم بزند و به این صفت، مشهور شود.

ممکن است مبادلات پایاپای نفتی، برای برخی از مردان باشخصیت آرسی جذابیت پیدا کند چون پای عمل و خطر جویی در میان است. ممکن است درآمد خوبی به دست آورد اما تمایلی زیادی به ولخرجی دارد.

موفقیت او تا حد زیادی به شانس بستگی دارد، چون اهل برنامه ریزی دراز مدت نیست. این احتمال نیز وجود دارد که موفقیت او در یک موضوع به موفقیت در عرصه های دیگر منجر گردد. این امر به توانایی های فطری و مهارت در زمینه هایی بستگی دارد که از ته دل و با علاقه مندی و نه با تمرین و تکرار صرف، آنها را انجام داده است.

وقتی موفق می شود، تقریباً همه غیر از خودش غافلگیر می شوند. در این مسیر با مراجع قانونی درگیر می شود و به خاطر از دست دادن آرامش و یا حضور نیافتن در سر کار اخراج می شود. اگر زندگی حرفه ای او درست پیش برود، احتمالاً به دلیل یاد گرفتن برخی درس ها، توانایی ها و خوش شانسی های اوست.

روابط مرد آرسی

 • ارتباط با زنان
 • ارتباط با مردان
 • مسائل غریزی
 • ازدواج
 • فرزندان

 ارتباط با زنان

در دنیای اسطوره ها، آرس و آفرودیت عاشق و معشوق هستند و ارتباط آنان همسازترین الگو برای طبع آرسی است. آرس و زنانی که نمایانگر عشق و زیبایی اند در هیجان و طبیعت حسی خود مشابهت سرشتی دارند. هر دو مردمانی اینجا و اکنونی اند. احتمال آتش بازی وجود دارد چون هر دو در شعله های عشق و خشم می سوزند. ممکن است ارتباط طوفانی و پر از جنگ و آشتی داشته باشند.

با همه فراز و نشیبی که دارند، گاهی رابطه آنان با اندکی شکیبایی و پذیرش دوطرفه، متوازن و سازگار می گردد اما اگر یک مرد آرسی خشمگین که از نظر عاطفی آسیب دیده و اهل کتک کاری است، در کنار زنی قرار بگیرد که اعتماد به نفس ضعیفی دارد و در کودکی نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته، بدترین و مخرب ترین شرایط را برای هر دوی آنان فراهم می سازد.

 

زنانی که نمایانگر آتنا، الهه عقل و برنامه ریزی هدفمند، هستند، کسی که عاطفی بودن واکنش های تند آرس را تحقیر می کرد، نیز با مردان آرسی به همان شیوه ی آتنا برخورد می کنند. زنانی که نگران قدرت مالی و مقام آتی مرد خود و خواهان امنیت و ثبات هستند از مردان آرسی به دلیل فقدان چنین توانایی هایی دوری می کنند. برخی از زنان به این دلیل مردان آرسی را نمی پسندند که رفتار دلچسبی ندارند. در نتیجه مردان آرسی وقتی می بینند که زنان درباره ی آنها قضاوت کرده و طردشان می کنند، خشمگین می شوند و خشم، آنان را در نگاه زنان ناسازگارتر و ناخواستنی تر می سازد.

مردان آرسی اغلب با زنانی که با آنان گرم رفتار می کنند، صرف نظر از سن و سالی که دارند، رفتار دوستانه ای دارند اما اغلب زنانی که دوست او هستند، او را در جرگه بهترین دوستانشان قرار نمی دهند. مرد آرسی معمولاً علایق و نگرانی های فکری خود را با زنان در میان نمی نهند.

او جذب زنی می شود که واقعاً از بودن با او چه از نظر عاطفی و چه جسمی راضی باشد و آن زن در او انگیزه ایجاد کند. چه در عشق، چه غذا خوردن و بازی کردن، عمیقاً جذب زنی می شود که با او احساس راحتی کند و ببیند که او هم همین قدر مجذوب فعالیت شده است.

ارتباط با مردان

مرد آرسی از وقت گذرانی با دوستان مرد خود و از اینکه کاری انجام بدهد، بازی کند، سر به سر دوستانش بگذارد، به تماشای بازی ورزشی بنشیند یا ورزش کند، لذت می برد. علاقه ای به مباحث عمیق و یا گفتگو درباره ی فلسفه ندارد.

به صحبت کردن درباره ی زنان، ورزش و یا هر کاری که با دوستانش انجام می دهد، علاقه دارد. به دوستان خود متعهد است و تا پای جان از آنان حمایت می کند.

اغلب عمیق ترین روابط را با مردانی دارد که در جنگ شرکت کرده و یا در کار بزرگی به عنوان سرباز یا هم تیمی و یا حتی یک گروه بزهکار جایی که پرخاشگری جسمی داشته و همراه با دیگران برای بودن جنگیده، شرکت داشته است. در چنین موقعیت هایی، پرخاشگری و خودبیانگری او ستوده می شود؛ چون اینها موقعیت هایی هستند که او می تواند گریه کند و یا به گرمی دیگری را در آغوش بگیرد، بی آنکه برچسب نازک نارنجی بودن و یا هم جنس باز بودن به او بزنند.

طرد شدن یا بز گر گله شدن در میان همسالان ، وضعیتی که احتمال رخ دادنش برای پسر بچه یا مرد آرسی زیاد است، رنج بی پایان یا غیرقابل تحملی را برای او در پی دارد. او در چنین موقعیتی نه فقط آسیب می بیند بلکه احساس می کند رفاقتی را که به شدت خواهان آن بوده است، از او دریغ شده است.

مسائل غریزی

اینکه مرد آرسی زنان را دوست بدارد یا با آنان با خشونت و بدرفتاری عمل کند، به رخدادهای دوران کودکی او بستگی دارد. اگر دوران کودکی او برای رشد احساس دوست داشتن در او به اندازه کافی مطلوب باشد، عاشق عشق ورزیدن

 می شود. او چون دیونیزوس نیست که علایق عرفانی و اسرارآمیز داشت و عاشق پیشه ای جویای شوریدگی و خودفراموشی بود، ضمن اینکه آرس ذهن گرا نیست.

مرد آرسی در فرهنگی که در امور مذهبی و اخلاقی بنیادگرا و سخت گیر و در عین حال ریاکار است، عاقبت به خیر نمی شود. ممکن است از تمایلات غریزی خود احساس گناه کند؛ مخصوصاً اگر با زنی ازدواج کند که کمرو و اخلاق گراست و جلوی احساسات خود را می گیرد، ممکن است این بخش از وجودش را نادیده بینگارد و سرکوب کند. اگر مرد آرسی بر اساس احساسات خود عمل کند، چون تدبیر ندارد قادر به مسیریابی و حل مشکلات خود نخواهد بود. در نتیجه همچون کهن الگوی آرس به دام می افتد و رسوا می شود.

 

روابط مرد آرسی

ازدواج

مرد آرسی نه برای ازدواج برنامه ریزی می کند و نه از آن اجتناب می ورزد. او با هیجانی بسیار درگیر ماجرا می شود و معطل فهم مسائلی از این قبیل نمی شود که؛ ( آیا این زن شریک خوبی خواهد بود؟)، (آیا مادر خوبی خواهد بود؟)، (آیا باعث ارتقاء شغلی و مالی من می شود؟)، (آیا با وی ازدواج بکنم؟)

اگر دیگران اعم از زن، خانواده زن یا خانواده خودش به ازدواج فکر کنند، ممکن است ازدواج هم بکند. به خصوص اگر در طبقه کارگر باشد، شاید بلافاصله پس از دوران دبیرستان ازدواج کند. به خاطر ماهیت زمینی و غریزه شدید، ممکن است پس از باردار شدن زن ازدواج کند. اگر زنش را دوست داشته و رابطه آنها ارضاء کننده باشد، بتواند با دوستانش بیس یال یا بسکتبال بازی کند و همسرش هم از زندگی با او راضی باشد، زندگی خوبی خواهد داشت. در خانواده ای که بتواند در آن ریشه بدواند و به واسطه پایداری آن، اعتماد به نفس پیدا کند، به دیگران اعتماد خواهد کرد.

ولی وقتی اوضاع پیچیده تر باشد، مشکلاتی رخ خواهند داد. ماهیت واکنشی و تکانشی مرد آرسی، ممکن است او را به سمت بی ثباتی شغلی و یا خیانت به همسر سوق دهد و در چنین شرایطی ممکن است ازدواج با شکست مواجه شود. از طرفی ممکن است او تحت تاثیر جنبه های غیرآرسی خود قرار گیرد. آرسی که در جوانی ازدواج کرده، حالا که جاه طلبی اش افزایش یافته یا از هوش خود باخبر شده، یا با مردان و زنانی آشنا شده که او را به بلندپروازی بیشتری تشویق می کنند، ممکن است متوجه شود زنی که زمانی برای او جذابیت داشته، حالا فقط دست و پا گیر است. اگر کشش اولیه بین آن دو فروکنش کند یا واکنش زن به عشق ورزی، شدید نباشد و یا از بین رفته باشد، یا واکنش زن به عشق ورزی، شدید نباشد و یا از بین رفته باشد، فشار حاصل از نبود رابطه قوی، در تلفیق با رفتارهای مرد آرسی، دعوا و مرافعه های جدی را بین زن و شوهر به همراه خواهد داشت.

فرزندان

مردان آرسی به دلیل طبع (زندگی در لحظه حال و فکر نکردن به عواقب امر) و در عین حال حسی بودن، پدرانی سهل گیرند. در چنین شرایطی پدر بودن همچون یک بازی سرگرم کننده است.

اگر در زندگی فرزندانش حضوری فعال داشته باشد و اوضاع به کام او باشد، وقت زیادی را با فرزندانش سپری می کند. به پسرانش بیس بال و فوتبال یاد می دهد، آنان را به مسابقه می برد و دختر کوچکش را روی شانه هایش می گذارد و به دیدار دوستانش می رود. برای کودکان خردسال خود پدر بسیار خوبی است. مشکلات زمانی رخ می دهد که بچه ها بزرگ تر می شوند. اگر فرزندان درون گرا یا باهوش و روشنفکر باشند و نتوانند درباره ی علایق خود با پدر صحبت کنند، یا شخصیت پدر را غیرقابل اعتماد ببینند، اگر از خانواده ای از اقشار پایین باشد و فرزندانش بخواهند از نظر طبقاتی ارتقاء پیدا کنند، مشکلات عاطفی او بیشتر می شوند.

اگر پدر، مرد آرسی خشمگین و طرد شده ای باشد که موقعیت شغلی و ارتباطی باثباتی ندارد و به همین دلیل بدرفتاری می کند، فرزندان نیز دچار رنج خواهند شد. فرزندان احتمالاً خشمی را که معمولاً واکنشی از سر ترس و وحشت است، از خود ابراز می دارند و انفجار خشم پدر آرسی را همچون دوری باطل در پی خواهد داشت. این رفتار، به خصوص وقتی که پدر از کوره در می رود، تشدید می شود و ممکن است به کتک زدن فرزندان بینجامد.

حالت دیگر این است که مرد آرسی، به خصوص اگر از نظر عاطفی رشد نکرده باشد، درباره ی فرزندان خود سهل انگاری کند. ممکن است در جوانی به دنبال عیش و عشرت رفته باشد و حالا نتواند از نظر خلق و خو و همین طور از جنبه مالی از فرزندانش مراقبت کند. ممکن است پدری باشد که هیچ وقت حضور ندارد. به هر حال او اگر بتواند از فرزندانش مراقبت کند، معمولاً این کار را خواهد کرد. وقتی چیزی برای دادن داشته باشد، سرشتی بخشنده دارد.

مسیر رشد و تعادل مرد آرسی

شخصیت مرد آرسی در صورتی رشد می کند که او خودش چگونگی پاسخدهی به یک محرک را انتخاب کند نه اینکه به صورت واکنشی عمل کند. به این منظور باید همچون دیگر کهن الگوها، کنترل بر خود را بیاموزد.

یادگیری کنترل خود

یک شخصیت آرسی با پاسخ دهی سریع، از کوره در رفتن و نسبت به محرک ها پرخاشگرانه عمل کردن، سخت تر از دیگر کهن الگوها کنترل بر خود را می آموزد. بهترین حالت یادگیری زمانی است که والدین، ثابت قدم، صبور و مهربان باشند و به این ترتیب بهترین درس را به فرزند آرسی خود بدهند.

مرد یا زن آرسی برای یادگیری چنین درس مهمی ابتدا به انگیزه و آنگاه به تمرین و ممارست نیاز دارند و باید یاد بگیرند که خود را از محرکی که آنان را به چنین رفتاری واداشته، دور نگه دارند. شخصیت آرسی اگر بتواند بالغانه و غیرواکنشی عمل کند و رفتاری متفاوت از خود بروز دهد و از کهن الگوهای دیگر کمک بگیرد، رفتارهای انفجاری درون خود را کنترل خواهد کرد.

هرمس منجی آپولوی همراه

خوشبختانه تمام کهن الگوها بالقوه وجود دارند و حتی اگر فقط یکی به خصوص آرس غالب باشد، دیگر کهن الگوها را هم می توان تقویت کرد. در اساطیر، وقتی که آرس خردسال در خمره برنزی زندانی شده بود، هرمس به دادش رسید. به همین ترتیب هرمس می تواند به کسی که همچون آرس به شکلی واکنشی رفتار می کند، طرد می شود و برچسب می خورد.

هرمس نماد توانایی برقراری ارتباط و تفکر مستقل و خلاق است و می تواند آرس را از وضعیت یک فرد مخرب درآورد. وقتی یک آرس بزرگسال توسط یک عکاس تحریک کننده که از رفتار نامناسب وی عکس می گیرد، به واکنش وادار می شود، یا دانش آموزی که می خواهد دعوا راه بیندازد، یک آرس خردسال را در حیاط مدرسه هل می دهد، اگر آرس مقابله به مثل کند، خود را به دردسر انداخته است. تا همین حالا هم برچسب یک بچه دردسرساز بر پیشانی او خورده است اما اگر هرمس حضور یابد به او کمک می کند تا به جای درگیری فیزیکی، حرف بزند و دعوا نکند و درگیر نشود.

گاهی خانواده در تقویت خویشتنداری، تفکر قبل از عمل و استفاده از مهارت های کلامی به جای نشان دادن واکنش های فیزیکی، بسیار موثر است. اگر خانواده کمک نکند بعدها کسان دیگری از جمله یک آموزگار و درمانگر یا هر کسی که کودک به او اهمیت می دهد، فرصت یادگیری را برای او فراهم می سازند تا دریابد بیش از هر چیزی باید یاد بگیرد که خود را کنترل کند، نه اینکه کاری کند که سرزنش شود و یا بترسد.

به دانشگاه رفتن و یا دنبال کردن ورزش، کسی را که تحت تاثیر کهن الگوی آپولویی است، جلب می کند و اذا این کهن الگو به طور بالقوه، یاور و کمک آرس است.

آپولو کهن الگوی نظم، فاصله گذاری عاطفی، تسلط بر خود و دستیابی به اهداف دراز مدت است. آپولو با همدستی هرمس، مهارت درنظر گرفتن موقعیت ها و عاقلانه فکر کردن درباره ی نتایج و همچنین به کارگیری اراده و هوش را می آموزد.

مکث قبل از اقدام و حق انتخاب

آشیل قهرمان نبرد تروا که آتنا او را دوست داشت، بیشتر به آرس شبیه بود تا به آتنا. وقتی آگاممنون، فرمانده قوای یونانیان به جای اینکه اقتدار خود را در عرصه نبرد نشان دهد، معشوق آشیل را دزدید، آشیل دست به شمشیر برد. او می توانست دست به شورش و کشتار بزند اما به درخواست و پادرمیانی آتنا ارامش خود را حفظ کرد.

دیگران قادر به دیدن ماجرا نبودند اما آتنا از آسمان او را چنین مورد خطاب قرار داد؛ آمده ام تا جلوی خشم خود را بگیری. ایا از من اطاعت می کنی؟ پس شمشیرت را از نیام بیرون مکش. از درگیر شدن بپرهیز. می توانی با کلام، خشم خود را بیرون بریزی… روزی به خاطر فروخوردن خشم خود، پاداش های درخشانی را به دست خواهی آورد.

فرآیند تحولی از آرس به مارس

همان گونه که کهن الگوی جنگ طلب آرس به مرور زمان به مارس رومی تبدیل و در این گذار، حامی تمدن شد، جنبه آرس گونه ی یک انسان هم می تواند تغییر کند. مرد جوان آرسی در میدان فوتبال یا هاکی برآشفته می شود و یا آدم بوالهوسی است که از آرام و قرار گرفتن تصوری ندارد اما اکثر مردان آرسی می توانند آرام بگیرند. اگر در کودکی مورد سوء استفاده قرار نگرفته و یا طرد نشده باشد، وقتی مرد خانواده می شود، می تواند پدر دلسوزی شود که از مصاحبت با فرزندانش لذت می برد و وقت زیادی را صرف آنان می کند.

آرس بالفطره حامی است و هر کسی که فرزندانش را آزار بدهد با پدری مواجه خواهد می شود که به این دلیل نزاعی تمام عیار به راه خواهد انداخت. چنین پدری به فرزندانش کمک می کند تا از نظر عاطفی احساس امنیت کنند. جوان آرسی به مرور زمان  و وقتی سن و سالی پیدا کرد، شاید یک رهبر اجتماعی شود که حاضر است به خاطر امنیت و حقوق دیگران بجنگد.

تجسم خلاق

در این زمینه می توان از تجسم خلاق کمک گرفت. یک پسر یا مرد وقتی متوجه می شود که (واکنشی عمل کردن) برایش چه دردسرهایی را در پی خواهد داشت، می تواند از نظر ذهنی با آتنا ارتباط برقرار کند. با تصور و تجسم درونی شدن آتنا، می توان با او گفتگو کرد. آتنا کمک می کند تا آرس وقتی در یک موقعیت عاطفی قرار می گیرد، خونسردی خود را حفظ کند و قبل از هر اقدامی به عواقب آن بیندیشد.

شفادهی خاطرات دردناک کودکی

اگر در کودکی با فردی بدرفتاری شده باشد و او به خاطر فرار از رنج، خاطرات تلخ خود را فراموش و یا به اصطلاح سرکوب کرده باشد. آن گاه مشاوره با روانکاو یا شرکت در گروه درمانی حمایتی، چاره ساز خواهد بود. آرس به این ترتیب می تواند خاطرات خود را مرور کند و خشم، اندوه و بی کس و کار بودن خود را که از مدت ها قبل مدفون شده است، ببیند؛

و الا با بدرفتاری، چرخه معیوب احساس گناه و رفتار بدی را که نسل اندر نسل تداوم یافته و اینک به او رسیده است، جلوه گر می سازد. مگر اینکه این الگوی معیوب توسط کسی شکسته شود که نه تنها خواهان کشف ماجرای آسیب دیدگی کودک درون اوست، بلکه می خواهد قدرت اعتماد و شفقت را در او بیدار کند.

این وظیفه مردان آرسی است که بفهمند به همان شیوه ای با دیگران بدرفتاری می کنند که با آنان بدرفتاری شده بود.

 

مسیر رشد و تعادل مرد آرسی

چالش های روانی مرد آرسی

بدرفتاری با او

وقتی مرد آرسی را با مشت های گره کرده می بینیم که خشمش را متوجه زنان و کودکان می کند، در واقع با آدمی مواجهیم که بدرفتاری های او به خاطر این است که در کودکی کتک خورده و تحقیر شده است.
احساسات او عامل اصلی واکنش های جسمانی اوست. کودک درون او در زمانی که با او بدرفتاری شده، ترسیده و تحقیر شده، حالا سکان هدایت این مرد بزرگسال را در دست دارد و هنگامی که او احساس بی عرضگی می کند، با شدت و خشم بیرون می ریزد و دیگران را مورد حمله قرار می دهد، بدین ترتیب گناهان نسل اندر نسل تداوم می یابند. وقتی در گروه درمانی مردان بدرفتار انجمن الکلی های بی نام و نشان می نشینیم، درمی یابیم که همگی کودکانی آسیب دیده هستند.

چنین مردی در کودکی برای آنکه زنده بماند، احساس هراس و بی یاوری خود را سرکوب کرده است و در نتیجه نمی تواند خود را در جایگاه کسی قرار دهد که در حال حاضر قربانی بدرفتاری او گردیده است. او قاعدتاً باید بهتر از هر کس دیگری صحنه هایی را که شخصاً زمانی شاهد آنها بوده و یا مورد حمله کسی که کنترل خود را از دست داده بود، قرار می گرفت و ممکن بود لطمه های جدیدی بخورد، در ذهنش بازآفرینی کند؛ اما او قادر به همدلی نیست، مگر اینکه خطر کند و نقاب از چهره بردارد و قربانی درون خود را ببیند. در نتیجه، خانه برای مرد آرسی صحنه نبرد و جایی است که به هنگام احساس بی لیاقتی، با اعضای خانواده بدرفتاری می کند.

آرس، کهن الگوی خشم، پسربچه ی آسیب دیده و شرمزده ای که حالا به قدر کافی قدرت میدان داری پیدا کرده و تحت تاثیر کودک درونش رفتار می کند.

سپر بلا

آرس کودک یا نوجوان، ممکن است در حیاط مدرسه به وسیله شخص یا اشخاصی تحریک شود و عکس العمل نشان دهد، در حالی که بهتر است خونسردی خود را حفظ کند و دستپاچه نشود. ممکن است این اسطوره، همان گونه که دوقلوهای غول، آرس را در جامی برنز زندانی کردند، عملاً در زندگی واقعی بازسازی شود و اراذل و اوباش او را مورد آزار جسمانی قرار دهند.
ممکن است عواطف او به دلیل طرد شدن از گروه جریحه دار گردد. این احساس طردشدگی قطعاً برای مرد آرسی رخ می دهد، چون بدون فکر عمل می کند و بی حساب و کتاب، عواطف خود را آشکار می سازد. اگر در خانه قربانی بدرفتاری و یا نادیده گرفته شده باشد، برای طرد شدن در محیط مدرسه مستعدتر است.

ممکن است مشکلاتی که در خانواده با آنها دست به گریبان است، صرفاً توسط والدین او اعمال نشود، بلکه خواهرها و برادرها هم همان گونه که آتنا بارها با آرس بدرفتاری و وی را تحقیر کرد، با او بد تا کنند. او که اغلب دچار دردسر می شود و بد جلوه می کند، توسط پدر یا مادر اقتدارطلب (مچ گیری) و به دلیل ویژگی های ناپسندش تحقیر می شود.پسربچه آرسی ممکن است خود را در مدرسه، برای ایفای چنین نقشی سپر بلا کند.

در وسط دعوا این گوش اوست که کشیده می شود و فقط او را به دفتر مدرسه می آورند. اگر معلم مدرسه هم با او چپ بیفتد، بز گر گله می شود و بچه ها که متوجه انگشت نما شدن او شده اند، همه تقصیرات را به گردن او می اندازند.

وقتی که الگوی سپر بلا شکل گرفت تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند و همچنان اوست که بد عمل می کند و باید طرد شود و به این ترتیب او فرزند توسری خور خانواده می شود.

آرس و اعتیاد به الکل

آرس به دلیل داشتن ویژگی هایی چون در لحظه زندگی کردن، عاشق پیشگی، جنگجویی و بدرفتاری، توسط کهن الگوهای دیگر و فرهنگی که از وی می خواهد با سرش زندگی کند و نه با جسم خود، تحقیر و طرد می شود. الکل عقل را زایل و فرد را بدرفتار و عنان گسیخته می سازد، به همین دلیل او با مصرف الکل، به سادگی خشم خود را بیرون می ریزد.

آرس بدرفتار

برای زنان و کودکانی که با مردی آرسی زندگی می کنند که به سرعت عصبانی می شود و از کوره در می رود، کتک خوردن، اجتناب ناپذیر و وضعیت بدی است. همسر چنین مردی باید بداند که اگر اجازه بدهد، این کتک خوردن ها تمامی ندارند و او و فرزندانش به احتمال زیاد برای همیشه کتک خواهند خورد، به همین دلیل و به خاطر حفظ جان خود و فرزندانش، وقتی شوهر این کار را می کند، باید خانه را ترک کند و یا به پلیس خبر بدهد. اگر از همان ابتدا شخصاً خانه را ترک و یا پلیس را خبر نکند، به احتمال زیاد باز هم مورد ضرب و جرح قرار می گیرد و به کمک و مداخله دیگران احتیاج پیدا می کند.

ایجاد مشکل برای دیگران

اگر شریک زندگی مرد آرسی، حسود باشد، ارتباطشان بسیار طوفانی خواهد بود، چون وفاداری برای مرد آرسی کار دشواری است. مرد آرسی باید یاد بگیرد به جاذبه های آنی و عاشق پیشگی اش که او را به خود فرا می خوانند، جواب منفی بدهد وگرنه اسیر تمایلات نفسانی خود خواهد شد. او هیچ وقت به عواقب بعدی رفتارهای خود نمی اندیشد، مگر اینکه موضوعی بارها و بارها تکرار شود. شریک زندگی او آسیب می بیند و دائماً می گوید؛ (چه طور توانستی این کار را با من بکنی؟) از خصوصیات بارز مرد آرسی این است که همه چیز را باید بارها و بارها و شخصاً تجربه کند و به آسانی درس نمی گیرد.

گاه مرد آرسی با بی برنامگی خود، به حسادت زن دامن می زند. شاید سر راهش به خانه سری به پاتوق بزند و وقت خود را صرفاً به گپ زدن با دوستانش بگذارند و متوجه گذشت زمان نشود. اگر زن واقعاً حساس باشد، بهتر است بداند که شریک آرسی او متوجه این موضوع نیست.

دست و پنجه نرم کردن با زن و رنجی که او متحمل می گردد، شاید به مرد آرسی یاد بدهد که دست از خوش گذرانی خود بردارد و یا حداقل به زن بگوید که دیرتر به خانه خواهد آمد. مردان دیگری هم هستند که همین بی توجهی ها را دارند و به این ترتیب به شکلی غیرمستقیم، خشم و انزجار خود را ابراز می کنند و با اینکه می دانند بی اطلاعی زن موجب آزار او می شود، اما عمداً به او خبر نمی دهند اما مرد آرسی صرفاً به این دلیل به شریک خود خبردار نمی دهد که فراموشکار است و در لحظه زندگی می کند.

آرس منفی

 • پرخاشگرانه عمل می کند و خشمگین است.
 • واکنش های آنی نشان می دهد.
 • تفکر سطحی دارد و به مسائل به شکل عمیق نمی پردازد.
 • اهل دعوا و دردسر ساختن است.
 • عیاش و خوش گذران است.
 • بر درونیات خود کنترل و مدیریت ندارد.
 • رفتاری خام و غیربالغانه دارد.
 • توانایی برقراری ارتباط در گفتگو کردن را ندارد.
 • در بزرگسالی هم کودکی آسیب دیده است.
 • برای دیگران مشکل درست می کند.
 • فاقد نظم و انضباط است.

  راهکارهایی عملی جهت پرورش کهن الگوی آرس

 • به فعالیت هایی که نیاز به ریسک دارند مثل بانجی جامپینگ بپردازید.
 • با دوستان خود تماس جسمانی و فیزیکی مثل در آغوش گرفتن را تجربه کنید.
 • در روز کارهایی را بدون چهارچوب و فکر قبلی انجام دهید.
 • سرعت خود را در انجام کارها افزایش دهید.
 • رفتار رفاقت گونه ی خود را با دوستانتان تقویت کنید طوری که روی رفاقت و مرام شما حساب باز کنند.
 • با دوستانتان وقت بیشتری بگذرانید.
 • به ورزش هایی که فعالیت و جنب و جوش در آنها زیاد است مثل بسکتبال و فوتبال بپردازید.

 

راهکارهایی عملی جهت پرورش کهن الگوی آرس

خلاصه ای از ویژگی های این کهن الگو

 • کهن الگوی جنگ
 • کهن الگوی عاشق
 • پرخاشگر
 • جنگجو
 • قدرتمند جسمانی
 • هیجانی
 • سریع در انجام کار
 • شیدا
 • عاشق پیشه
 • بزن بهادر
 • احساسی
 • واکنشی
 • دردسرساز
 • قهرمان
 • پسر طرد شده
 • کودک اسیب دیده
 • حامی
 • فعال
 • عجول
 • فاقد نظم و انضباط
 • متحرک
 • ماجراجو
 • دارای خلوص برادرانه
 • خوش گذران
 • سپر بلا
 • بدرفتار

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

6 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
SF
SF
1 سال قبل

من از آرس تایپ ها خیلی خوشم میاد خودم اول آفرودیت و بعد آتنا دارم ولی واقعا مرد زندگی نیستن از طرف دیگه توی رابطه عاشقانه عالین ولی متقاعد نمیشن و درک نمیکنن که به راحتی کسی که دوستش دارنو رها کنن که بره دنبال زندگیش... این حسابی منو اذیت میکنه. ای کاش تو دنیا یا موقعیت اجتماعی وجود داشت یا مردایی مثل آرس جای جفتش نیست واقعا 🙁

Nazila
Nazila
3 سال قبل

چه قدر جالبه که من وقتی داشتم این کهن الگو رو می خوندم یاد نقش بهرام افشاری توی سریال دل افتادم ، به نظرم کهن الگوی آرس رو به شکل منفی داره و برام خیلی جالب بود که توی هر نقشی یه کهن الگوی شاخص وجود داره.

رضا توکلی
رضا توکلی
3 سال قبل

عالی بود.
من فکر می کنم این کهن الگو در بچگی داشتم ولی الان از اون دیگه خبری نیست،برای همین احساس خوبی توی زندگی ندارم ،به نوعی تبدیل به سایه توی زندگیم شده،سوالم اینه حالا باید چی کار کنم؟

مهدی
مهدی
3 سال قبل

میشه یه نفر در گذشته کهن الگوی غالبش آرس بوده باشه اما الان تغییر کرده باشه؟