چهره ی عزت نفس

چهره ی عزت نفس

چهره‌ی عزت نفس

زمانی که از موضوع عزت نفس آگاهی پیدا می‌کنیم و به دنبال بازسازی آن در خود هستیم معمولاً این سوالات ذهن ما را مشغول می‌کند که؛
انسان های دارای عزت نفس چگونه هستند؟
چه ویژگی هایی دارند؟
آیا انسان هایی هستند که هیچ گونه نقصی ندارند؟
زبان بدن و چهره‌ی آنها چگونه است؟
چگونه آنها را بشناسیم و چه مشخصاتی دارند؟
به طور کل عزت نفس سالم چگونه در انسانها نمود پیدا می‌کند؟
و…

در این مقاله قصد داریم به چگونگی عزت نفس در انسان ها بپردازیم.

 سرفصل ها:

 

عزت نفس چگونه است و چه شکلی دارد

عزت نفس در ما و دیگران به شکل های خاص ظاهر می‌شود. البته تضمینی در این مورد وجود ندارد اما وقتی همه‌ی صور عزت نفس وجود داشته باشد، بروز آن هم مسلم می‌نماید.

عزت نفس را می‌توان در حالت چهره، رفتار و حتی در صحبت و حرکت اشخاص مشاهده کرد و یا در تمجید شدن و تعریف کردن، در ابراز محبت، در احساس امتنان و تشکر و نظایر آن دیده می‌شود.

برخوردهای باز و گشاده با انتقادها و راحتی در تصدیق اشتباه ها، اینها نمونه هایی از تجلی عزت نفس است. اما عزت نفس با کامل و صددرصد بی عیب و نقص بودن بی ارتباط است.

چهره‌ی دیگر عزت نفس این است که کلام و حرکت های شخص از کیفیت راحت و خود به خود برخوردار است. به عبارت دیگر طرز کلام و حرکت های شخص نشان‌ می‌دهد که او در جنگ با خویشتن نیست.

هماهنگی میان آن چه شخص می‌گوید و انجام می‌دهد و طرز نگاه، صحبت و حرکاتش، تجلی عزت نفس است. راحتی در پذیرا شدن نقطه نظرهای جدید، تجربیات تازه و نشان دادن کنجکاوی در این امور نشانه وجود عزت نفس است.

کسی که از عزت نفس مناسب برخوردار است هرگز اجازه نمی‌دهد که احساس اضطراب یا نبود احساس امنیت خاطر، او را کلافه کند زیرا پذیرفتن اضطراب و مدیریت آن به نظر آن قدرها دشوار نمی‌رسد.

کسی که عزت نفس دارد می‌تواند از جنبه های لطیف و خوشایند خود و دیگران استفاده نماید. کسی که عزت نفس دارد در برابر موقعیت ها و چالش های مختلف زندگی انعطاف نشان می‌دهد. زیرا به ذهن خود اطمینان دارد و زندگی را شکست تلقی نمی‌کند.

 

عزت نفس چگونه است و چه شکلی دارد

کسی که عزت نفس دارد در برخورد با دیگران از قدرت ابراز وجود برخوردار است.

کسی که عزت نفس دارد در شرایط استرس و فشارهای روانی، از خود مقاومت و پایداری نشان می‌دهد.

عزت نفس در اشخاصی که از این ویژگی برخوردارند، در حالت چشمانشان، در نشاط چهره و زنده دلی شان، به چشم می‌خورد. کسی که عزت نفس دارد در احساسی از آرامش به سر می‌برد. پوست بدنش شاداب است، حالت قرار گرفتن چانه اش با سایر بخش های بدنش در هماهنگی است. آرواره های شل و آزاد و رها دارد.

اشخاصی که از عزت نفس قوی برخوردارند. شانه هایی نرم و راحت و با این حال قائم، دست هایی در حالت آرامش و قامتی راست و متعادل دارند و موقع راه رفتن به نظر مصمم و هدفمند می‌رسد.

عزت نفس سالم با چه ویژگی هایی در ارتباط است

عزت نفس سالم با خردگرایی، واقع گرایی، شهودی بودن، خلاقیت، استقلال، انعطاف پذیری، توانایی رو به رو شدن با تغییر، تمایل به اذعان اشتباه، نوع دوستی و علاقه به تعاون و همکاری در ارتباط نزدیک است. اگر معنای عزت نفس را به درستی درک کنیم، منطق این همبستگی کاملاً مشخص می‌شود.

 • خردگرایی: اشخاص دارای عزت نفس زیاد، خردگرا هستند.
 • واقع بینی: واقع بینی به معنای احترام گذاشتن به واقعیت هاست. کسی که نتواند میان واقعی و غیرواقعی تفاوت بگذارد نمی‌تواند با چالش های زندگی برخورد سازنده داشته باشد. صاحبان عزت نفس زیاد جملگی واقع بین هستند.
 • شهودی بودن: اغلب اتفاق می‌افتد که تعداد متغیرهایی که باید مدنظر قرار بگیرند و پردازش شوند به قدری زیاد است که ذهن هشیار توان رسیدگی به آنها را ندارد. این جاست که برخورد شهودی با موضوع پیش می‌آید. تنها در این شرایط است که ذهن می‌تواند درباره‌ی موضوع مورد نظر تصمیم بگیرد.

بسیاری از مقامات بلند پایه‌ی سازمان های تجاری و موسسات اقتصادی، این گونه به موفقیت های قابل ملاحظه رسیده اند.

 • خلاقیت: خلاق ها در مقایسه با سایرین بیشتر به علامت ها و اشاره های درونی خود بها می‌دهند و به جای پرداختن به آرا نظرات دیگران به ذهنیات خود توجه دارند. خلاق ها خودکفاتر هستند. ممکن است از دیگران مطالبی بیاموزند و از آنها الهام بگیرند، اما در مقایسه با متوسط سایرین به افکار و فراست های خود توجه دارند. اشخاص با عزت نفس زیاد از نیروی خلاقه‌ی خود استفاده می‌کنند. اما کسانی که عزت نفس اندک دارند به فرآوره های ذهن خود توجه کافی نمی‌کند.
 • استقلال: داشتن استقلال رای، نشانه‌ی عزت نفس سالم و ناشی از آن است. قبول مسئولیت در قبال خود نیز نشانه‌ی عزت نفس سالم است. کسی که برای رسیدن به موفقیت  و خوشبختی و برای دستیابی به اهداف خود مسئولیت پذیر باشد دارای عزت نفس سالم است.
 • انعطاف پذیری: داشتن انعطاف کافی بدین معناست که بتوانیم با تغییر در شرایط کار و زندگی به راحتی کنار بیاییم. چسبیدن به گذشته، در شرایط تغییر اوضاع و شرایط، نشانه‌ی نداشتن امنیت خاطر و اعتماد به خویشتن است.

سختی و بی انعطافی چیزی است که گاه حیوانات هراسیده به نمایش می گذارند. به عبارت دیگر سر جای خود خشک و منجمد می‌شوند. بسیاری از شرکت ها نیز در معرض رقابت رقبای قدرتمند، گرفتار عدم انعطاف می شوند هرگز نمی‌پرسند از رقبایمان چه نکته ای می آموزیم. به جای آن هم چنان پایبند شیوه های گذشته خود باقی می مانند. سختی و

 بی انعطافی اغلب از آن روست که ذهن به خود اطمینان نمی‌کند تا با شرایط نا آشنای جدید رو به رو گردد. اما برعکس، انعطاف پذیری نشانه‌ی عزت نفس سالم است.

 • توانایی رو به رو شدن با تغییر: عزت نفس، از تغییر هراسی به دل راه نمی‌دهد. عزت نفس با واقعیت ها سر و کار دارد، اما تردید و دودلی با آن سر ستیز دارد. عزت نفس زمان واکنش را سرعت می‌بخشد اما تردید و دودلی از آن می‌کاهد. به همین دلیل است که در روزگار به سرعت در حال تحول و تغییر ما، سازمان ها، موسسات اقتصادی و تجاری به آموزش عزت نفس به همکارانشان توجه فراوان نشان می‌دهند. مدارس و دانشگاه ها هم به دانشجویان آموزش عزت نفس می‌دهند تا بتوانند در شرایط دنیای امروز دوام بیاورند.
 • تمایل به اصلاح اشتباهات: یکی از ویژگی های عزت نفس سالم توجه به حقایق و واقعیت هاست.

واقعیت ها در مقایسه با باورها از اولویت بالاتری برخوردارند. حقیقت از درست و راست گفتن موجه تر است. اگر اعتماد به خود با احترام به حقیقت رابطه داشته باشد، در این صورت اصلاح کردن یک اشتباه، بر وانمود به اشتباه نکردن مقدم می‌شود.

کسی که از عزت نفس سالم برخوردار است هرگز از این که بگوید (اشتباه کردم) ابایی ندارد. انکار و رفتار تدافعی نشانه های نداشتن احساس امنیت خاطر، احساس گناه، احساس بی کفایتی و احساس شرم و خجالت هستند.

کسی که عزت نفس ندارد قبول هر اشتباه را به حساب تحقیر شدن خود می‌گذارد.

 

تمایل به اصلاح اشتباهات

 • نوع دوستی و تعاون: افرادی که درباره‌ی رشد کودک مطالعه می‌کنند خوب می‌دانند که اگر به کودک احترام گذاشته شود، او احترام را به دل می‌ریزد، درون سازی می‌کند و بعد متقابلاً به دیگران مهر می‌ورزد و به آنها احترام می‌گذارد.
  برعکس اگر با کودک بدرفتاری شود، او نیز متقابلاً با دیگران بدرفتاری می‌کند. اگر من دارای احساس امنیت خاطر باشم، اگر حق خودم بدانم که وقتی می‌خواهم جواب آری بدهم از لفظ (آری) و اگر بخواهم جواب منفی بدهم از لفظ (نه) استفاده کنم، نوع دوستی و خیرخواهی نتیجه ای است که به دست می‌آورم. نیازی به ترسیدن از دیگران نیست.
  اگر زیستن را حق خودم بدانم، اگر اطمینان کنم که به خودم تعلق دارم و از اعتماد به نفس دیگران هراسی به دل راه ندهم، در این صورت همکاری با آنها برای دستیابی به هدف های مشترک خود به خود ایجاد می‌شود. شخصی با این خصوصیات به روشنی می‌تواند بسیاری از نیازهای خود را برطرف سازد و هرگز تحت تاثیر تردید و ترس فلج نمی‌شود. همدلی در اشخاصی که از سلامت عزت نفس برخوردارند به وفور دیده می‌شود.

نتیجه:

پس همان طور که مشخص شد افرادی که دارای عزت نفس سالم هستند، ویژگی هایی مثل واقع بینی، خردگرایی، استقلال، انعطاف پذیری و… دارند حتی این افراد ویژگی هایی در ظاهرشان هست که در افراد فاقد عزت نفس دیده نمی‌شود.

 زمانی که میزان عزت نفس را در خود شناسایی می‌کنیم لازم است نسبت به ویژگی های مرتبط با عزت نفس آگاهی و شناخت پیدا کنیم تا در نهایت بتوانیم این ویژگی ها را در خود به وجود آوریم و آنها را تمرین کنیم تا یک زندگی سالم را برای خود رقم زنیم.

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

62 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Porian
6 ماه قبل

تغییر کردن خیلی مهمه تا بتونی راضی باشی از خودت

Kamali
6 ماه قبل

احترام به فرزندان خیلی در ایجاد عزت نفس تاثیر دارد

نوری
6 ماه قبل

ممنون از مجموعه خوبه منه حقیقی عالی بود

لیلا
6 ماه قبل

موفق باشید اقای قورچیان بهترینید

پری
6 ماه قبل

خسته نباشید عالی بود مقالتون لذت بردم