افراد چه احساسات و واکنشی به خیانت همسر نشان می دهند

افراد چه احساسات و واکنشی به خیانت همسر نشان می دهند؟

بعد از خیانت همسر، چه احساساتی را تجربه می‌کنم؟

وقتی با خیانت همسر رو به رو شدم، شوک شده بودم و نمی‌دانستم دقیقاً چه احساساتی در درونم می‌گذرد تا اینکه بعد از مدتی تصمیم گرفتم با فردی که این تجربه را داشته به گفتگو بپردازم.

تمایل داشتم  ببینم، چه احساساتی درونم می‌گذرد؟

این که با این تجربه بیگانه بودم و با خودم غریبه شده بودم، آزارم می‌داد و تنها حسی که داشتم و برایم خیلی بارز بود، احساس پوچی ام بود.

به راستی در تجربه‌ی خیانت همسر، چگونه احساساتی تجربه می‌شود؟

تاثیرات روانی و واکنش ها در تجربه‌ی خیانت همسر، کدامند؟ و…

در این مقاله قصد داریم به احساسات و واکنش ها در خیانت همسر بپردازیم.

افراد در خیانت همسر چه احساساتی را تجربه می‌کنند

به راستی، در خیانت همسر به طور رایج، چه احساساتی تجربه می‌شود؟ با یک مثال شروع می‌کنیم:

(زمانی که پانزده ساله بودم، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم. خیانت تو، حتی از آن اتفاق هم بدتر است چون آن متجاوز یک غریبه بود اما فکر می‌کردم تو بهترین دوست من هستی.)

(هنگامی که برای اولین بار متوجه راز تو شدم، حسی که به تو داشتم از بین رفت اما بدتر از آن اینکه در اعماق وجودم، اعتمادی که به دنیای اطرافم و خودم داشتم را از دست دادم.)

این نظرات، فقط نقطه آغازی برای بیان احساس شکست عمیق و گسترده ای هستند که ممکن است به محض اطلاع پیدا کردن از خیانت همسر خود،  به شما دست بدهد. با هیچ روشی نمی‌توانید خود را از قبل برای شنیدن این راز ناراحت کننده آماده کنید.

ممکن است پس از فهمیدن این راز، زندگی شما و دنیایی که در آن زندگی می‌کنید، از هم بپاشد. حس اطمینان از خود و امنیتی که در گذشته داشتید، ممکن است بعد از این اتفاق از دید شما ساده لوحانه و یا اشتباه به نظر برسند. از خودتان می‌پرسید: (وقتی این اتفاقات افتاده، من کجا بوده ام؟)، (من اصلاً روی این سیاره زندگی می‌کنم؟)

 

افراد در خیانت همسر چه احساساتی را تجربه می‌کنند

اولین حالت بعد از خیانت همسر

امکان دارد از لحاظ جسمی و فکری دچار شوک و حالاتی بعد از خیانت شوید. در واقع معمولاً شوک اولین حالت بعد از خیانت همسر است.

 احساس نظم و عدالتی که نسبت به دنیا داشتید، از بین می‌رود. همچنین حس کنترل داشتن بر زندگی خودتان، حس احترام به خودتان و تعریفی که برای مفهوم وجود خودتان داشتید نیز از بین  می‌‍روند، در واقع احساس ارزشمندی درون شما تخریب می‌شود.

ممکن است احساس کنید همه اطرافیان تان، خانواده، دوستانتان و حتی خدا هم شما را ترک کرده اند. با خودتان غریبه می‌شوید و احساسات شدید ناپایداری را تجربه می‌کنید، برای مثال یک لحظه استوار و مصمم هستید و اندکی بعد، خود را حقیر و نیازمند می‌دانید. هنگامی که این احساسات شدید و متناقض به سراغ تان می‌آید، ممکن است از خودتان بپرسید: (نکند دارم عقلم را از دست می‌دهم؟!)

آیا احساسات بعد از خیانت همسر، طبیعی است

به شما اطمینان می‌‍دهیم که با تجربه‌ی این احساسات بعد از خیانت همسر، عقل تان را از دست نداده اید و در واقع در حال تجربه کردن عکس العملی طبیعی و مقتضی به یک اتفاق شدیداً تاسف بار و ناراحت کننده هستید. شما نه تنها به خاطر از بین رفتن هماهنگی و یکپارچگی رابطه خود، بلکه به خاطر از بین رفتن این تصور که “شما تنها فرد خاص و مهم در زندگی همسرتان هستید و صمیمیت بین شما تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد” نیز دچار سردرگمی می‌شوید.

هنگام مواجه شدن با این اتفاقات مخرب و ناراحت کننده، داشتن احساس شکست کاملاً طبیعی است و اگر این حس به وجود نیاید جای تعجب دارد!

فرآیند بهبود و درمان زمانی آغاز می‌شود که شما احساسات فعلی خود را خیلی واضح و روشن بپذیرید و غمی که دچار آن شده اید را بشناسید.

تاثیرات فیزیولوژیکی و واکنش ها به خیانت همسر چیست

احتمالاً در این تجربه یعنی خیانت همسر، دستخوش تغییرات روان شناختی در سیستم عصبی و عملکرد شناختی خود شده اید. هنگامی که آدرنالین و سایر هورمون های مرتبط با استرس در سیستم اعصاب سمپاتیک شما ترشح می‌شوند، نوعی حالت برانگیختگی شدید را تجربه می‌کنید. شما دائماً به دنبال نشانه هایی مبنی بر خیانت مجدد همسر یا شریک عاطفی خود هستید، دچار اضطراب و آشفتگی مزمن هستید و مدت زیادی طول می‌کشد تا خواب تان ببرد. در طول شب دائم از خواب می‌پرید و نسبت به سر و صدا حساس تر شده اید.

 به دلیل خواب کم، احساس کسالت و خستگی می‌کنید و دائم فکرتان مشغول است.

خاطرات، حس ها و تصاویر واضح و ناراحت کننده ای از گذشته همانند مته روی ذهن تان است. زمانی که خواب هستید، خواب های خشونت آمیز و پرتنشی می بینید، زمانی که بیدار هستید، ناگهان متوجه می‌شوید که مسیر خود را گم کرده اید و یا گیج و سردرگم هستید.

به دلیل تغییراتی که در سیستم عصبی شما پدید می‌آید، ممکن است احساسات شدیدتان، خود را به شکل حس ترس یا درماندگی نشان دهند.

آبرام کاردینر در توضیحاتی که در مورد تاثیر عصبی_فیزیولوژیکی ضربه احساسی بر انسان ارائه داده است، می‌گوید:

(پس از این شوک و ضربه احساسی، تمام سیستم های بدن که مربوط به فعالیت های نیازمند به تمرکز، هماهنگی و هدفمندی هستند، به هم می‌ریزند.)

واکنشی دیگر به خیانت همسر

تغییر فیزیولوژیکی دیگری نیز در سیستم بدن اتفاق می‌افتد که بسیار متفاوت است. در این حالت، اپیوئیدهای درون زا که شبیه به مورفین هستند به داخل سیستم عصبی شما ترشح می‌شوند. این ماده، درک و حس شما نسبت به درد را کند می‌کند و از شما در برابر استرس احساسی شدید، محافظت می‌کند.

به عبارت دیگر، بدن شما منقبض می‌شود، به خواب زمستانی می‌رود و فعالیت آن متوقف می‌شود. طیف احساسات و عواطف شما محدود می‌شود و نسبت به روابط و فعالیت هایی که شاید تا مدتی قبل باعث شادی و انگیزه پیدا کردن شما می‌شدند، بی علاقه می‌شوید.

هنگامی که سعی می‌کنید خودتان را جمع و جور کنید و بر احساسات تان کنترل داشته باشید، متوجه می‌شوید که چندان موفق به این کار نمی‌شوید. افکارتان پراکنده هستند و تمرکز ندارید. در محل کار کاغذها را روی میز پخش می‌کنید، در خانه روی صندلی می‌نشینید و به نقطه ای خیره می‌شوید.

به دلیل اینکه اعتماد به نفس خود را نسبت به توانایی ارتباط برقرار کردن با دنیای اطراف تان از دست داده اید، در انزوای خود فرو می‌روید و به شکل عجیبی احساس گیجی و تنهایی می‌کنید.

تاثیرات روانی خیانت همسر، کدامند

نه گروه از انواع مختلف فقدان و شکست هستند که احتمال دارد شما یعنی فرد خیانت دیده ،آنها را تجربه کنید. تمام این شکست ها، شکل های مختلفی از یک فقدان بسیار اساسی و بنیادی هستند؛ فقدانی که فراتر از فقدان و از دست دادن همسرتان است، یعنی از دست دادن خودتان.

احتمالاً تشخیص دادن این نوع فقدان در وجودتان از هر گونه احساس فقدان دیگری برایتان سخت تر و دردآورتر است، چون هیچ یک از انواع دیگر آن تا این حد برایتان ملموس نیست. اما با اینکه انواع دیگر فقدان را نیز همانند این حس تلقی می‌کنید، احتمال دارد در درون خود به خاطر این نوع خاص از فقدان، دچار رنج و اندوه شدیدی بعد از خیانت همسر باشید.

تاثیرات منفی بعد از افشای خیانت همسر

در تجربه‌ی خیانت همسر یا خیانت در رابطه ناگهان احساس می‌کنید که این موارد را در وجود خود از دست داده اید:
این موارد، تاثیرات منفی بعد از افشای خیانت همسر هستند.

  • حس خاص بودن برای طرف مقابل
  • احترام به خود را، چون خودتان را خوار و حقیر می‌کنید و ارزش های اساسی خود را زیر پا می‌گذارید تا همسرتان را برگردانید به عبارتی احساس ارزشمندی خود را از دست می‌دهید.
  • احترام به خود را، چون قدرت و شهامت ندارید که اشتباهات خود را بر زبان بیاورید.
  • کنترل بر افکار و اعمال خود.
  • حس بنیادی و اساسی که نسبت به نظم و عدالت حاکم بر جهان داشتید.
  • باورهای مذهبی.
  • ارتباطات خود با اطرافیان.
  • حس هدفمندی و حتی علاقه به زندگی کردن.

 

تاثیرات منفی بعد از افشای خیانت همسر

در این مقاله به احساسات و تاثیرات روانی و فیزیولوژیک در تجربه‌ی خیانت همسر پرداختیم زیرا در هر مسئله و چالشی، اولین گام برای درک و حل موضوع، شناخت و پذیرش نسبت به آنچه در حال رخ دادن است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

36 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی
7 ماه قبل

مثل همیشه عالی

عباسی
7 ماه قبل

خیلی ریز و دقیق به احساسات پرداخته بودید ممنون

ملکی
7 ماه قبل

فقدان روحی ای که گفته شد خیلی به افراد احساس ناکافی بودن میده سپاس از سایت خوبتون

نرگس
7 ماه قبل

چقدر جالب بود ممنون

نیما
7 ماه قبل

خیلی عالی بود گاهی تاثیرات روانی ای ک خیانت بر افراد میزاره جبران پذیر نیست