چگونه فردی که در رابطه خیانت کرده را ببخشیم؟

بخشش همسر خیانتکار

آیا در رابطه ای که خیانت همسر رخ داده است، بخشش ممکن است؟

یکی دیگر از موضوعاتی که در خیانت همسر پیش می آید و با آن در رابطه ی عاطفی درگیر می شویم و ذهن ما را مشغول می کند، ((بخشش)) است.

به راستی چگونه فردی که در رابطه خیانت کرده را ببخشیم؟

چه عواملی مانعی برای بخشش در خیانت همسر می شوند؟

چه باورهایی در مورد بخشش در خیانت داریم؟

آیا می توانیم خود را در این رابطه ببخشیم؟

آیا نسبت به معنای بخشش در رابطه، آگاه هستیم؟و…..

اگر شما هم جزء کسانی هستید که باور دارید با بخشش سریعاً مشکل خیانت همسر حل می شود و با بخشش، موضوع خیانت نادیده گرفته می شود و یا بخشش در خیانت همسر امکان ندارد، حتماً این مقاله را مطالعه کنید.

در این مقاله قصد داریم به موضوع  بخشش در خیانت همسر یا خیانت در رابطه  بپردازیم.

چرا بخشش همسر خیانتکار دشوار است؟

فرضیاتی که مانع بخشش در خیانت همسر می شوند، کدامند؟

در این بخش، به چند مورد از فرضیات قدیمی اشاره می کنیم که ممکن است در مورد بخشش در ذهن شما شکل گرفته باشند و مانع از بخشش در خیانت همسر می شوند:

 1. بخشش، به طور کامل و ناگهانی اتفاق می افتد.
 2. وقتی شما همسرتان را می بخشید، احساسات منفی شما نسبت به او تبدیل به احساساتی مثبت می شوند.

 

3. زمانی که همسرتان را می بخشید، بدین معناست که اعتراف می کنید احساسات منفی شما نسبت به همسرتان اشتباه و یا غیرقابل توجیه بوده اند.

4. زمانی که همسرتان را می بخشید، در مقابل درخواستی از او ندارید.

5. زمانی که همسرتان را می بخشید، آسیبی که به شما رسانده است را فراموش می کنید.

واژه نامه ها نیز، این تصورات ایده آل سازی شده و نهادینه شده در افکار ما را، تقویت می کنند.

 • تعاریفی که ممکن است مانع بخشش خیانت همسر یا خیانت در رابطه  شوند، کدامند؟

مثلاً در واژه نامه ای، معنای بخشیدن عبارت است از ؛

 1. پذیرفتن عذرخواهی طرف مقابل یا چشم پوشی کردن، عفو کردن.
 2. رها کردن هر گونه ادعایی که به خاطر عمل طرف مقابل داشته اید، گذشت کردن.
 3. دست برداشتن از حس دلخوری و رنجش از یک شخص، بخشیدن دشمنان.
 4. لغو کردن بدهی یا مسئولیت چیزی.
 5. بسیاری از عالمان مذهبی و علوم الهیات، عبارت چشم پوشی کردن از حق خود مبنی بر مجازات و تاوان را نیز به عبارات فوق می افزایند.

این تعریف هایی که از واژه ((بخشیدن))  ارائه می شوند، با وجود اینکه به عنوان مفاهیم و رهنمون هایی ذهنی برای انسان مفید هستند، ممکن است دستیابی به بخشش خیانت را به امری غیرقابل دسترس تبدیل کنند و این تفکر را در ذهن شما ایجاد کنند که: ((اگر معنای بخشش این است، پس باید از خیر آن بگذرم. فقط یک عارف و عالم دینی می تواند این قدر از خود گذشته باشد و بدون هیچ قید و شرطی ببخشد.))

با این حال، تعریف از ((بخشیدن)) این نیست که آن را عملی پاک و منزه و نوعی از جان گذشتگی بدانیم، بلکه آن را بخشی از یک فرآیند آهسته و رو به رشد می دانیم که وقتی شما پس از وقوع خیانت اندوه تان را بر زبان می آورید، آغاز می شود و زمانی که اعمال و تجربیاتی اصلاحی برای بازگرداندن اعتماد و صمیمیت به رابطه خود انجام می دهید و به پذیرش اعمال خود و طرف دیگر در رابطه می رسید، تکامل پیدا می کند. بخشش، نوعی موهبت و هدیه ای داوطلبانه است که باید به تدریج و به مرور زمان حاصل شود، یک فرآیند اجباری نیست.

 • اولین مانع بخشش در خیانت همسر

( بخشش، به طور کامل و ناگهانی اتفاق می افتد.)

در مورد بخشش اگر قرار باشد خود را بیش از انرژی و توانایی تان تحت فشار قرار دهید، احساس می کنید قادر به انجام آن نیستید. با اصرار می گویید: ((ممکن است بخشیدن همسرم برای من یک عمر طول بکشد. شاید هم بیشتر!))

فرآیند بخشش خیلی آرام پیش می رود و طی ارتباط شما با یکدیگر ادامه پیدا می کند. هیچ نقطه پایان مشخصی برای آن وجود ندارد و نمی توان دقیق گفت چه زمانی این فرآیند را به پایان می رسانید و می گویید ((دیگر می توانیم از به یاد آوردن خاطرات تلخ دست برداریم و بگوییم مشکلات مان تمام شده است.))

شاید اکنون بتوانید 10درصد از خطاهای همسرتان را بعد از خیانت ببخشید و زمانی که هر دوی شما رابطه خود را ترمیم و احیا کردید، بتوانید هفتاد درصد دیگر از اشتباه او را ببخشید.

 اگر همسر خود را به طور کامل نبخشید، لزوماً بدین معنا نیست که شما انسان بدی هستید. شما فقط می توانید آن قدر که در محدوده انرژی و توان شما است، ببخشید.

 • دومین مانع بخشش در خیانت همسر

(وقتی شما همسرتان را می بخشید، احساسات منفی شما نسبت به او تبدیل به احساساتی مثبت می شوند.)

ممکن است بعضی از شما در مقابل بخشیدن خیانت همسر مقاومت کنید، چون این بخش را نوعی ((متوقف ساختن دشمنی و خصومت)) تلقی می کنید، یعنی گمان می کنید با این کار تمام دلخوری و ناراحتی شما ناپدید می شود و عشق و همدلی جای آن را می گیرد.

به نظر این تفکر بیش از حد رمانتیک است، ضربه های روحی و روانی که در طول زندگی به انسان وارد می شوند، هرگز به طور کامل درمان یا ناپدید نمی شوند و این طور نیست که وقایع و احساسات مثبت به شکلی جادویی جایگزین آنها شوند.

چه همسر خیانت دیده باشید و چه در نقش مرد یا زن خیانت کار باشید، ممکن است یاد و خاطره اینکه همسرتان چه طور شما را ناامید کرد، شما را آزار بدهد، حتی تا سالها بعد از وقوع آن اتفاق تلخ. در واقع زخم های زندگی شما نیاز به شفا دارند.

 • در ابتدای فاش شدن خیانت، بخشش و بهبود رابطه ممکن است؟

اینکه انتظار داشته باشید در ابتدای فرآیند بهبود و اصلاح رابطه هر دوی شما، طوری رفتار کنید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است، توهمی بیش نیست.

 وقتی همسر خود را می بخشید، هنگام فکر کردن به فریب و خیانت او احساسات مثبت و لطیفی پیدا نمی کنید و احساس نمی کنید که هیچ اتفاقی نیفتاده است، اما احتمالاً حساسیت شما نسبت به آن کاهش پیدا می کند و خشم و اندوه شما کمتر می شود. در این صورت، حس خصومت و دشمنی شما دیگر در محور اصلی رابطه زناشویی تان قرار ندارد.

  بخشیدن همانند عشق واقعی و بالغانه امکان بررسی هم زمان احساسات متناقض شما و هماهنگ شدن حس تنفر و علاقه در وجودتان را فراهم می کند. زمانی که همسر خود را می بخشید، احساسات مثبت جایگزین احساسات منفی نمی شوند، بلکه به طور هم زمان وجود خواهند داشت.

حس ناراحتی و دلخوری در وجود شما خواهد ماند اما با تشخیص اینکه همسرتان کاملاً مشکل دار و مقصر نبوده، فرد سوم رابطه تان کامل و بی نقص نبوده و خودتان کاملاً بی گناه نبوده اید، اندوه شما اندکی تسکین پیدا می کند.

شما در واقع لازم است اول از همه خود را ببخشید. بخشش برای تمام کارهایی که  می توانستید خودتان برای خودتان انجام دهید اما از شخص مقابل انتظار داشته اید.
بخشیدن خود و همچنین پذیرش سهم خودتان، نیازمند احساس ارزشمندی است.

 • سومین مانع بخشش در خیانت همسر

زمانی که همسرتان را می بخشید، بدین معناست که اعتراف می کنید احساسات منفی شما نسبت به همسرتان اشتباه و یا غیرقابل توجیه بوده اند.

دلیل دیگری که ممکن است موجب مقاومت شما در برابر ((بخشیدن)) خیانت همسر شود، این است که به نظر می رسد با انجام این کار، از رفتار همسرتان چشم پوشی کرده اید، آن را توجیه کرده اید و یا آن را جزئی و کوچک تلقی کرده اید. به نظر می رسد با بخشیدن همسرتان، غیرمنصفانه بودن عمل او را انکار می کنید، نشان می دهید که رفتار و افکار شما در مورد او اشتباه بوده است و حتی مستحق عصبانیت یا آسیب بیشتری هستید.

از نظر شما، بخشیدن  خیانت همسر مثل این است که بگویید: ((کاری که همسرم با من کرد آن قدرها هم بد یا مهم نبود.))

با این حال، بخشیدن بدین معنا نیست که شما گناه و تقصیر همسرتان را انکار می کنید و فقط بدین معناست که او را از عذاب و مجازات و خود را از تنفر و خشم، رها می کنید.

 • در مورد بخشش خیانت همسر چه می گویند؟

همان طور که ریورند مارجوری جی. تامپسون توضیح می دهد:

((بخشیدن، بدین معناست که تصمیم بگیریم فردی که به ما آسیب رسانده را از حکم صادر شده بر اساس قضاوت خودمان نجات دهیم، علی رغم اینکه ممکن است حکم ما عادلانه و موجه باشد. این بدان معناست که تصمیم بگیریم دلخوری و اشتیاق خود به مجازات کردن آن شخص را کنار بگذاریم، حتی اگر تنبیه کردن او عملی عادلانه است. البته، معنای بخشش این نیست که زخمی که به قلب شما زده است به طور کامل فراموش می شود اما باعث می شود از یادآوری مداوم و مستمر آن واقعه تلخ بپرهیزیم  و عذاب یادآوری آن خاطرات تلخ را نکشیم. در ضمن بخشش، به هیچ عنوان شدت و اهمیت این اتفاق تلخ را کاهش نمی دهد، بلکه به معنای عفو کردن و صرف نظر از مجازات کردن  خود و کسانی است که به ما بدی کرده اند .))

شما می توانید طرف مقابل را ببخشید و در عین حال همچنان معتقد باشید که او اشتباه کرده و زیاده روی کرده است در واقع، بخشش به معنای انکار واقعیت نیست.

 • چهارمین مانع بخشش در خیانت همسر

(زمانی که همسرتان را می بخشید، در مقابل درخواستی از او ندارید.)

بعضی از شما ممکن است به این دلیل از بخشیدن همسر خود سر باز بزنید که این بخشش را نوعی چشم پوشی و بخشش می دانید که بدون هیچ توقع جبرانی، به طرف مقابل داده می شود. از خودتان می پرسید: ((چرا کاری کنم که همسرم از ضرورت جبران اشتباهش شانه خالی کند؟ چرا باید لکه ننگ اشتباه او را به این راحتی پاک کنم؟))

این تعریف از بخشش نوعی خودانکاری و به خطر انداختن خود است و اگر ((بخشیدن)) را به این شیوه معنا کنید،  احتمالاً به همراه آن قدرت اراده خود را نیز از دست داده اید، کاملاً در برابر این آسیب منفعل و تسلیم شده اید و این عقیده  را باور دارید که می گوید: ((بخشیدن، کار افراد ضعیف و ناتوان است))؛ یعنی افرادی که قادر به بیان حق خود مبنی بر تنبیه و مجازات طرف مقابل نیستند.))

 • آیا بخشش خیانت همسر به معنای ضعف است؟

بخشیدن، لزوماً موجب ضعیف شدن شما نمی گردد و لزوماً مسئولیت  همسرتان را لغو نمی کند. اگر هدف شما این است که با هم آشتی کنید، بخشیدن همسرتان نیاز به این دارد که همسرتان و خودتان  به جبران کارها بپردازید. اگر همسر شما از دنیا رفته و یا از لحاظ فیزیکی در دسترس شما نیست، می توانید این فرد را به طور یک طرفه و یک جانبه رها کنید ، تا کنترل اندوه خود را در دست بگیرید و قادر به بهبود حال خودتان باشید.

با این حال، اگر در حال اصلاح و ترمیم یک رابطه زناشویی هستید، باید این کار را هر دوی شما و به همراه یکدیگر انجام دهید. در این صورت رابطه ماندگار نمی شود.

اگر همسرتان بخواهد که از لحاظ جسمی و روانی با شما ارتباط برقرار کند، باید تلاش کند تا با انجام رفتارهای عملی، عفو و بخشش شما را به دست بیاورد.

 

 • پنجمین مانع بخشش در خیانت همسر

(زمانی که همسرتان را می بخشید، آسیبی که به شما رسانده است را فراموش می کنید.)

شاید به این دلیل از بخشیدن همسرتان خودداری می کنید که می ترسید با این بخشش، خاطره عمل اشتباه او برای همیشه فراموش و مدفون شود. تصور می کنید به یاد آوردن خاطرات این اتفاق مانع از رخ دادن مجدد آن می شود. همچنین، تصور می کنید که با این کار، همسرتان می فهمد نباید ساده از کنار اندوه شما بگذرد. به عبارت دیگر با این کار در حال جلب توجه هستید تا احساس ارزش کنید، احساس ارزشمندی، که از درون ندارید.

با این وجود، حقیقت این است که شما یعنی همسر آسیب دیده چه همسر خود را ببخشید و چه نبخشید، هرگز فریبی که از او خورده اید را فراموش نخواهید کرد.

سالها بعد، هنوز می توانید لحظه برملا شدن این راز و جزئیات آزاردهنده این خیانت را به یاد بیاورید. ممکن است شما یعنی همسر خیانت کار بخواهیدکه همسرتان شما را ببخشد و موضوع خیانت را فراموش کند تا بتوانید دوباره آشتی کنید و رابطه صمیمانه ای را از سر بگیرید اما نمی توانید این فرآیند را تسریع کنید. شاید شما به آسیبی که به همسر خود وارد کرده اید توجه زیادی نداشته باشید اما او به این موضوع توجه دارد.

شما به عنوان مرد یا زن خیانت کار لازم است مسئولیت خود را برعهده بگیرید و به جبران و تعهد بپردازید تا بخشش در حق خود را انجام دهید.

 • چگونه خود را در خیانت ببخشیم؟

علاوه بر بخشیدن همسرتان به خاطر فریب دادن شما، باید به بخشیدن خودتان به خاطر اشتباهاتی که در مورد همسرتان، خانواده تان و خودتان مرتکب شده اید نیز فکر کنید.

چند مورد از این اشتباهات در مورد شما یعنی همسر خیانت دیده عبارتند از:

 1. بیش از حد ساده لوح بودن، اعتماد کردن کورکورانه و نادیده گرفتن شک هایتان نسبت به خیانت همسرتان.
 2. سرزنش کردن بیش از حد و معیارهای سختگیرانه خودتان به خاطر خیانت همسرتان.

3. تحمل کردن رفتارهای غیرقابل قبول همسرتان یا بهانه تراشی کردن برای آنها، به منظور حفظ رابطه زناشویی.

4. داشتن تعریفی سطح پایین و نامناسب از خودتان و عشق و اینکه خودتان را لایق چیزی بالاتر از این نمی دانستید و همچنین عدم عزت نفس و احساس ارزشمندی.

5. آسیب زدن به خود و پایین آوردن منزلت خودتان با انجام مقایسه های ناعادلانه بین خودتان و شخص سوم رابطه.

6. ناامید بودن از برگشتن همسرتان به شما که باعث می شد رفتارهای نامناسبی داشته باشید و موجب تحقیر شدن شما در مقابل فرد سوم رابطه، خانواده تان و دوستان تان می شدند.

7. از دست دادن حس مثبت نسبت به خودتان و توجه نداشتن به نکات ارزشمند وجودتان.

8. درگیر کردن فرزندان تان در ماجرا به دلیل اینکه نیاز دارند از شما حمایت کنند و شما را دوست دارند و مجبور کردن آنها به اینکه علیه همسرتان موضع بگیرند.

9. به قدری به خاطر خیانت همسرخود غمگین بودید که کنار فرزندان تان نبودید و از آنها مراقبت نکردید حتی وجود خودتان را نادیده گرفته اید و از خودتان مراقبت نکردید که این یکی از ویژگی های فرد هم وابسته است.

بخشش خود در خیانت

به عنوان مرد یا زن خیانت کار، لازم است در این موارد به بخشش خود برسید:

 1. داشتن احساس نیاز بیش از حد، محق دانستن بیش از حد خود برای برطرف کردن نیازهایتان و بی احترامی کردن به همسرتان.
 2. اینکه همسرتان را در معرض ابتلا به بیماری های کشنده قرار دادید، کسی که او را دوست دارید و پدر یا مادر فرزندانتان است.
 3. سرزنش کردن همسرتان به خاطر نارضایتی های خودتان بدون توجه به اینکه افکار اشتباه، رفتارهای اشتباه و توقعات غیرواقع بینانه خود شما چه ناثیرات مخربی بر رابطه زناشویی شما گذاشته اند.
 4. بیان دلایلی برای توجیه کردن خیانت به همسرتان و کوچک شمردن اهمیت اعمال و رفتار ناپسندتان.
 5. نداشتن توانایی صحبت و گفتگو در مورد نیازهای مهم خود با همسرتان و انجام رفتارهایی که مانع از برطرف شدن این نیازها توسط همسرتان می شدند.
 6. داشتن عقاید و باورهای غیرواقع بینانه در مورد عشق واقعی و بالغانه که باعث ناتوانی شما در تحمل کردن توهم زدایی در رابطه زناشویی خود می شدند.
 7. داشتن افکار نادرست در مورد خودتان و عشق، به طوری که نمی دانستید چگونه به ایجاد و حفظ صمیمیت و همچنین عشق ورزیدن در رابطه بپردازید یا در یک رابطه متعهدانه، احساس رضایت پیدا کنید.
 8. ایجاد تنش و اضطراب در فرزندان تان، خانواده تان و دوستان تان.

نتیجه:

پس در مسئله ی خیانت همسر یا خیانت در رابطه اگر قصد دارید به بخشش بپردازید، لازم است هر طرف به سهم خود در رابطه نگاه کنند و پذیرای واقعیت باشند.

مسئولیت این اشتباه را برعهده بگیرید و برای احیاء زندگی مشترک خود تلاش کنید و این گونه راحت تر می توانید خودتان را ببخشید.

اگر شما و همسرتان یاد بگیرید که خودتان را انسانی جایزالخطا و دارای کم و کاست بدانید که ممکن است با ویژگی های خاصی خو گرفته باشد و سردرگم باشد و با کشمکش هایی دست به گریبان باشد که هیچ درک درست یا کنترلی نسبت به آنها ندارد، خودتان را راحت تر می بخشید یعنی بدون قضاوت خود را بپذیرید و برای جبران تلاش کنید و اول از همه به خود متعهد شوید.

بخشیدن خود، باعث نمی شود که مسئولیت حرف ها و اعمال و رفتارتان از روی شانه های شما برداشته شود اما شما را از تحقیر خود و حس آزاردهنده بد بودن و بی کفایتی که این باور را در شما ایجاد می کنند که ((من نمی توانم بهتر از این باشم))، رهایی می دهد.

با بخشیدن خودتان، نسبت به هویت خود و دلیل رفتارهای ناهنجار خود، حس همدلی و محبت پیدا می کنید و نکات باارزش وجودتان را تشخیص می دهید.

برای بخشش هم لازم است همان طور که در مقاله گفته شد، به بررسی تعریف ها، باورها و فرضیات  خود در مورد بخشش خیانت بپردازید و در صورت نیاز آنها را تغییر دهید تا بخشش در خیانت همسر یا خیانت در رابطه به شکل یک فرآیند آگاهانه برای شما صورت بگیرد.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

38 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
یگانه
7 ماه قبل

منم کاملا موافقم با حرفاتون

یگانه
7 ماه قبل

موفق باشید عالی بود

یگانه
7 ماه قبل

خسته نباشید

یگانه
7 ماه قبل

خوبه که به این مسائل توجه میکنید

یگانه
7 ماه قبل

بهترین بود