50 امین کارگاه شفای زخم ها شهر تهران

بدون امتیاز 0 رای
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کارگاه شفای زخم

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۴۹ امین کارگاه شفای زخم ها شهر تهران (کپی)

بدون امتیاز 0 رای
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کارگاه شفای زخم

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

48 امین کارگاه شفای زخم ها شهر تهران

بدون امتیاز 0 رای
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کارگاه شفای زخم

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

47 امین کارگاه شفای زخم ها شهر تهران

بدون امتیاز 0 رای
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کارگاه شفای زخم

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی ثروت آفرینی

5.00 1 رای
۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی راهبری نیروی جنسی پیشرفته

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی راهبری نیروی جنسی پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی راهبری نیروی جنسی پیشرفته

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی حل تمرین راهبری نیروی جنسی (حل تمرین)

بدون امتیاز 0 رای
۷۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی حل تمرین راهبری نیروی جنسی

۷۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت سوم)

بدون امتیاز 0 رای
۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت سوم)

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی از فقر تا ثروت

بدون امتیاز 0 رای
۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی از فقر تا ثروت

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (سری دوم)

بدون امتیاز 0 رای
۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت دوم)

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی آبشار زنی

بدون امتیاز 0 رای
۸۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی آبشار زنی

۸۰۰.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی ضعف تا قدرت

بدون امتیاز 0 رای
۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

با گوش دادن و عمل کردن به این بسته‌ی آموزشی می توانید به نتایج زیر دست پیدا کنید:

  • ضعف‌های خودمان را شناسایی می‌کنیم
  • روابط ما بهبود پیدا می‌کند
  • در تصمیم‌گیری‌های مهم، انتخاب درستی خواهیم داشت
  • قدرت را تجربه و درک خواهیم کرد.
  • عشق را تجربه خواهیم کرد.
۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان