دوره تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

108.000 تومان

ambition to meaning

وین دایر در این ویدیو ابتدا به ۲اصلاح ((صبح زندگی)) و ((بعد از ظهر زندگی)) می پردازد.
این دو اصلاح به عبارتی دو مرحله از زندگی هر فرد هستند که صبح زندگی مرحله ی اولیه یا مرحله ی خیال است و بعد از ظهر زندگی، مرحله ی هدف گرا و بامعنای زندگی ما انسان هاست.

در اینجا به طور مفصل، گذر ازصبح زندگی و رسیدن به بعد از ظهر زندگی یا به عبارتی گذر از خیال تا معنا را بیان می کند و عمیقاً برای گذر از خیال تا معنا به مسائلی در زندگی می پردازد که هر کدام از این مسائل و رویدادها در زندگی ما تأثیر به سزایی دارند و می توانند تلنگری برای تحول و حتی نقطه ی عطفی در زندگی ما باشند.

مسائل و موضوعات مهمی را که با ذکر مثال و تجربه در این ویدیو بازگو می کند عبارتند از؛
مراحل زندگی، خودشکوفایی، ندای درون، لحظات کوانتومی، بازگشت به منشأ درونی، دایره ی اراده، هم زمانی، ایگو یا خود کاذب، باورها، تغییرات کوانتومی، کیفیت های زندگی، تحول، نقاط عطف، مشیت الهی، رهایی از نفس یا ایگو، رهایی از وابستگی، تحقق بخشیدن، هماهنگی با مشیت الهی، ارتعاشات، تجربه ی شفا، چهار اصل در دائو، قانون جذب و…..

108.000 تومان

Shopping Basket
ورود | ثبت نام