دوره آموزشی معنای رابطه

252.000 تومان

معنای رابطه

آیا شما به بسته ی آموزشی معنای رابطه نیاز دارید؟

آیا در شناسایی احساسات خود مشکل دارید؟

آیا معمولاً برای شناخت احساسات خود دچار تردید می شوید؟

تا به حال برایتان پیش آمده است، احساس را با افکار و افکار خود را با احساساتتان اشتباه بگیرید؟

آیا تفاوت میان احساس و افکار خود را می دانید؟

آیا نیازهای خود را تشخیص می دهید؟

آیا در بیان و ابراز نیازهای خود مشکل دارید؟

 1. ویژگی های خشونت و انواع آن؛ فایل ۱؛فرناز قورچیان
 2. تاثیر خشونت در ارتباطات؛ فایل۱؛فرناز قورچیان
 3. ۴مولفه ی اصلی در ارتباط بدون خشونت؛ فایل۲؛فرناز قورچیان
 4. مشاهده یا ارزیابی؛ فایل۳؛فرناز قورچیان
 5. تفاوت مشاهده با ارزیابی؛ فایل۴؛فرناز قورچیان
 6. شناخت احساسات؛ فایل۵؛فرناز قورچیان
 7. نیاز مربوط به احساس؛ فایل۶؛فرناز قورچیان
 8. تبدیل جبر به انتخاب؛ فایل۷؛فرناز قورچیان
 9. تفاوت مردان و زنان در نورون های آیینه ای(قسمت یک)؛فایل۸؛فراز قورچیان
 10. تفاوت مردان و زنان در ساختار مغز(قسمت دوم)؛فایل۹؛فراز قورچیان
 11. تفاوت مردان و زنان در اندازه ی مغز(قسمت سوم)؛فایل۱۰؛فراز قورچیان
 12. تفاوت مردان و زنان در ایجاد رابطه جنسی(قسمت چهارم)؛فایل۱۱؛فراز قورچیان
 13. تفاوت مردان و زنان در هورمون ها(قسمت پنجم)؛فایل۱۲؛فراز قورچیان
 14. تفاوت مردان و زنان در فعالیت ها(قسمت ششم)؛فایل ۱۳؛فراز قورچیان
 15. تفاوت مردان و زنان در خشونت(قسمت هفتم)؛فایل۱۴؛فراز قورچیان
 16. تفاوت مردان و زنان در جلب توجه(قسمت هشتم)؛فایل۱۵؛فراز قورچیان
 17. تفاوت مردان و زنان در شهود(قسمت نهم)؛فایل۱۶؛فراز قورچیان
 18. پذیرش و درک در رابطه؛فایل۱۷؛فراز قورچیان
 19. وابستگی و روابط؛فایل۱۸؛فراز قورچیان
 20. اضطراب و روابط؛فایل۱۹؛فراز قورچیان
 21. تاثیر روز مقدس در روابط؛فایل۲۰؛فراز قورچیان
 • پرسش هایی که پاسخ آنها را در این بسته دریافت می کنید:
 1. مشاهده چیست؟
 2. چگونه احساساتم را شناسایی کنم؟
 3. تفاوت میان مشاهده با ارزیابی در چیست؟
 4. چگونه نیازهایم را تشخیص دهم؟
 5. چگونه و به چه روشی نیازهایم را ابراز کنم؟
 6. ((اجبار)) را چگونه حذف کنم؟
 7. تفاوت های مردان و زنان چیست؟
 8. دلایل علمی و منطقی در تفاوت میان زنان و مردان چیست؟
 9. چرا نوع فعالیت های زنان و مردان با هم متفاوت است؟
 10. دلیل اختلافات میان زنان و مردان در رابطه چیست؟
 11. وابستگی چگونه به وجود می آید؟
 12. چگونه رابطه را به کیفیت برسانیم؟
 13. اضطراب در رابطه نشانه ی چیست؟
 14. چگونه به تکامل در روابط نزدیک شوم؟
 15. چگونه مسئولیت خود را بر عهده گیرم؟

و….

252.000 تومان

Shopping Basket
ورود | ثبت نام