چگونه تله ی شخصیتی خود را پیدا کنیم

چگونه تله ی شخصیتی خود را پیدا کنیم

پرسشنامه ی تله ی زندگی

زمانی که با موضوع (تله) یا (طرحواره) آشنا می شویم و به شناخت، نسبت به هر یک از ۱۱ تله ی زندگی می پردازیم ممکن است ابتدا در  تشخیص تله های شخصیتی خود؛ اینکه دچار چه تله ای هستیم، گیج یا دچار شک شویم در واقع شناسایی برایمان سخت باشد.
در این مقاله قصد داریم برای شناسایی تله های، تله یا طرحواره  شخصیتی خود، با استفاده از پرسش نامه های مختص به هر تله به شما کمک کنیم تشخیصی بهتر و اطمینان بخش داشته باشید و در نهایت بتوانید روند بهتری را در مسیر بهبودی و خودشناسی پیش بگیرید.

سرفصل ها:

راهنمای پاسخ گویی به پرسش نامه های مربوط به تله های زندگی

پرسش نامه ی تله ی زندگی رهاشدگی

پرسش نامه ی تله ی زندگی بی اعتمادی و بدرفتاری

پرسش نامه ی تله ی محرومیت هیجانی

پرسش نامه ی تله ی طرد اجتماعی

پرسش نامه ی تله ی وابستگی

پرسش نامه ی تله ی آسیب پذیری

پرسش نامه ی تله ی نقص/شرم

پرسش نامه ی تله ی شکست

پرسش نامه ی تله ی اطاعت

پرسش نامه ی تله ی معیارهای سخت گیرانه

پرسش نامه ی تله ی استحقاق

  

پرسشنامه ی تله ی زندگی

راهنمای پاسخ گویی به پرسش نامه های مربوط به تله های زندگی

این پرسشنامه ها جهت سنجش و تشخیص تله های زندگی  است. این پرسشنامه ها شامل ۱۰ سوال هستند.

ابتدا یک قلم و کاغذ داشته باشید و شروع کنید.

برای پاسخ گویی به سوالات به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر فراز و نشیبی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ گویی به سوال های این پرسش نامه، چند سال اخیر را مدنظر قرار دهید.

برای پاسخ به هر سوال ۶گزینه پیش رو دارید که جواب شما یکی از این گزینه هاست. این گزینه ها عبارتند از: کاملاً غلط، تقریباً غلط، بیشتر درست است تا غلط، اندکی درست، تقریباً درست، کاملاً درست.

این ۶گزینه هر کدام دارای امتیازی است که پس از پاسخ به این ۱۰ سوال، امتیاز خود را یا نمرات سوال های خود را با هم جمع کنید و بعد از جمع بندی، به تفسیر نمرات یا امتیاز خود مراجعه کنید.

نکته ای که وجود دارد این است که اگر در یکی از این سوال ها، نمره ی ۵ را گرفتید، ممکن است این تله ی زندگی در ذهن شما شکل گرفته باشد، حتی اگر میانگین نمرات شما پایین باشد.

 

 • کلید نمره گذاری یا امتیازدهی
 1. کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 2. تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 3. بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 4. اندکی درست(امتیاز؛۴)
 5. تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 6. کاملاً درست(امتیاز؛۶)

 

 

 • پرسشنامه ی تله ی زندگی رهاشدگی

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی رهاشدگی است. با توجه به راهنمای پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫شدیداً نگرانم که مبادا افرادی را که دوست دارم مرا ترک کنند یا بمیرند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫به دیگران خیلی وابسته ام چون می ترسم مبادا مرا به حال خود بگذارند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫احساس می کنم هیچ پایگاه حمایتی مطمئنی ندارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

  ۴٫عاشق کسانی می شوم که تعهدی در رابطه با من ندارند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫هیچ کس خواهان رابطه ی پایدار با من نیست.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫وقتی احساس می کنم که افراد مهم زندگی ام از من دور می شوند، مایوس می شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

 

۷٫برخی اوقات از اینکه افراد مورد علاقه ام مرا ترک کنند. چنان نگران می شوم که آنها را از خودم دور می کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫افراد نزدیک من پیش بینی ناپذیرند. یک آن با من مهربان هستند و لحظه ای بعد مرا به حال خودم رها می کنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫من به شدت به افراد وابسته می شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

  

۱۰٫در نهایت من تنها و بی کس خواهم ماند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی رهاشدگی

۱۰-۱۹:خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹:نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰۳۹:متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰۴۹:بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰۶۰:شاید این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

 

پرسش نامه ی تله ی زندگی بی اعتمادی و بدرفتاری

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی بی اعتمادی و بدرفتاری است. با توجه به راهنمای

پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫احساس می کنم که دیگران می خواهند به من صدمه بزنند یا از من سوء استفاده کنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫در طول زندگی، افرادی که به من نزدیک شده اند، از من سوء استفاده کرده اند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫دیگران دیر یا زود به من خیانت می کنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫احساس می کنم که باید در برابر دیگران از خودم سخت محافظت کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫اگر در برابر دیگران از خودم محافظت نکنم از من سوء استفاده می کنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫برای پی بردن به صداقت دیگران، دست به امتحان آنها می زنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫اگر کسی بخواهد به من صدمه بزند، پیش دستی می کنم و به او صدمه می زنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫می ترسم که به دیگران اجازه بدهم تا با من صمیمی شوند چون دیر یا زود به من آسیب می زنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫وقتی به کارهای دیگران در قبال خودم فکر می کنم، عصبانی می شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫افرادی که به آنها اعتماد داشتم با من بدرفتاری(کلامی، جسمی و جنسی) کرده اند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

 

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی بی اعتمادی و بدرفتاری

۱۰-۱۹:خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹:نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹:متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹:بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰:شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

 

پرسش نامه ی تله ی زندگی محرومیت هیجانی

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی محرومیت هیجانی است. با توجه به راهنمای پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫من به عشق بیشتری در زندگی ام نیاز دارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫واقعاً هیچ کس مرا درک نمی کند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫اغلب تمایل دارم با کسانی رابطه برقرار کنم که بی عاطفه و مهرگسل هستند و نیازهای عاطفی مرا برآورده نمی سازند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫احساس می کنم حتی صمیمی ترین افراد زندگی ام نیز پاسخگوی نیازهای عاطفی من نیستند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫هیچ فرد خاصی در زندگی ام ندارم که بخواهد احساس هایش را با من در میان بگذارد و واقعاً نگران حال من باشد.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫در زندگی ام کسی نیست که مرا دوست بدارد،  به من محبت کند و با من صادقانه رفتار کند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫کسی در زندگی ام نیست که واقعاً به حرف دل من گوش دهد، مرا درک کند و نیازها و احساس های واقعی مرا بشناسد.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫خیلی برای من دشوار است که به دیگران اجازه دهم از من حمایت و مرا راهنمایی کنند، حتی اگر این خواسته ی درونی من باشد.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫سخت به دیگران اجازه می دهم که دوستم داشته باشند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫بیشتر اوقات تنها بوده ام.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

 

 

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی محرومیت هیجانی

۱۰-۱۹:خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹:نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹:متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹:بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰:شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

پرسش نامه ی تله ی زندگی محرومیت هیجانی

پرسش نامه ی تله ی زندگی طرد اجتماعی

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی طرد اجتماعی است. با توجه به راهنمای پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫در موقعیت های اجتماعی، خیلی کمرو و خجالتی هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫در مهمانی ها و در حضور دیگران، احساس می کنم کودن و خسته کننده هستم. انگار نمی دانم که چی می خواهم بگویم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫دوستانم از هر نظر(مثل قیافه، محبوبیت، ثروت، منزلت اجتماعی، تحصیلات و شغل) از من بهترند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫ترجیح می دهم بی خیال اکثر فعالیت های اجتماعی شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫احساس می کنم هیچ کس از من خوشش نمی آید. خیلی چاق، لاغر، بلند، کوتاه یا زشت هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫احساس می کنم با دیگران تفاوت های جدی دارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫احساس می کنم به هیچ گروه یا جایی تعلق خاطر ندارم. تنها و بی کس هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫احساس می کنم که همیشه در حاشیه ی جمع یا گروه هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫خانواده ی من با دیگر خانواده ها خیلی فرق دارد.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫احساس می کنم از تمام جمع ها، کنار گذاشته شده ام.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی طرد اجتماعی

۱۰-۱۹: خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹: نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹: متوسط این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹: بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰: شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

پرسش نامه ی تله ی زندگی وابستگی

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی وابستگی است. با توجه به راهنمای

پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫زمانی که می خواهم مسئولیت انجام کارهای زندگی روزمره ام را بر عهده بگیرم. احساس می کنم بچه ام تا یک آدم بزرگسال.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫در انجام کارهای شخصی ام توانایی لازم را ندارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫نمی توانم از پس انجام کارها برآیم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫معتقدم که دیگران بهتر از خودم می توانند از من مراقبت کنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫اگر با مسئولیت جدیدی رو به رو شوم به دردسر می افتم مگر اینکه کسی مرا راهنمایی کند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

  

۶٫نمی توانم هیچ کاری را درست انجام دهم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫آدم بی کفایتی هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫عقل درست و حسابی ندارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫به قضاوت های خودم نمی توانم اعتماد کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫مسئولیت های زندگی روزمره برای من سخت و طاقت فرساست.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی وابستگی

۱۰-۱۹: خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹: نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹: متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹: بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰:شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست. 

  

پرسش نامه ی تله ی زندگی وابستگی

پرسش نامه ی تله ی زندگی آسیب پذیری

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی آسیب پذیری است. با توجه به راهنمای

پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫نمی توانم ذهن خودم را از این فکر خلاص کنم که هر لحظه ممکن است اتفاق بدی بیفتد.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫احساس می کنم هر لحظه می تواند حادثه ای ناگوار رخ بدهد.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫نگرانم که آواره ی خیابان ها شوم یا بی خانمان گردم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫نگرانم که مبادا مورد حمله ی جیب برها، دزدها یا جنایت کاران قرار بگیرم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫نگرانم که مبادا دچار بیماری علاج ناپذیر شوم، حتی زمانی که پزشکان مشکلی را تشخیص نداده اند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫اگر به تنهایی سوار هواپیما، قطار یا هر وسیله ی نقلیه عمومی شوم، خیلی دچار اضطراب می شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫دچار حملات شدید اضطراب می شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫خیلی نسبت به احساس های جسمی ام آگاهی دارم و نگرانم که مبادا این احساس ها ، دلیل بیماری باشند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫نگرانم که در جمع و در حضور دیگران، کنترلم را از دست بدهم یا دیوانه شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫سخت نگرانم که مبادا تمام سرمایه مالی ام را از دست بدهم یا ورشکست شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

 

 

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی آسیب پذیری

۱۰-۱۹: خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹: نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹: متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹: بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰: شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

پرسش نامه ی تله ی زندگی آسیب پذیری

پرسشنامه ی تله ی زندگی نقص/شرم

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی نقص/شرم است. با توجه به راهنمای پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫هیچ زن یا مردی مرا دوست ندارد، مخصوصاً اگر مرا بشناسد.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫ذاتاً آدم مشکل دار و بی ارزشی هستم. لیاقت عشق دیگران را ندارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫رازهای سر به مهرم را با هیچ کس، حتی عزیزان خودم در میان نمی گذارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫تقصیر من است که والدینم دوستم ندارند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫شخصیت واقعی ام را پنهان می کنم. شخصیت واقعی ام غیرقابل پذیرش است. سعی می کنم شخصیت کاذب خودم را به دیگران نشان بدهم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫اغلب به سمت افرادی کشیده می شوم(والدین، دوستان و نامزد) که دست رد به سینه من می زنند یا مدام از من ایراد می گیرند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫اغلب خودم را به باد انتقاد می گیرم و شخصیت خودم را خرد می کنم.خصوصاً در حضور کسانی این کار را می کنم که مرا دوست دارند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫ویژگی های مثبت من در نظرم هیچ ارزشی ندارند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫احساس شرمساری زیادی را تجربه می کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫یکی از ترس های اصلی من این است که عیب هایم برملا شود.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)
 • تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی نقص/شرم

۱۰-۱۹: خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹: نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹: متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹:بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰:شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

پرسشنامه ی تله ی زندگی شکست

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی شکست است. با توجه به راهنمای پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫احساس می کنم که موفقیت های دیگران در زمینه های مختلف از من بیشتر است و آنها لایق این موفقیت ها هستند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫به محض اینکه به آستانه ی موفقیت می رسم، احساس شکست می کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫اکثر افراد همسن و سال من در کارشان موفق تر از من هستند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫آدم ناموفقی بودم و هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫احساس می کنم که مثل بقیه باهوش نیستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫به دلیل شکست هایم در محیط کار، احساس حقارت می کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫در حضور دیگران خجالت می کشم چون خودم را بر اساس دستاوردهایم قضاوت می کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫اغلب، دیگران مرا با کفایت تر از آنچه هستم، می پندارند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫احساس می کنم که هیچ استعداد به دردبخوری ندارم که در زندگی ام واقعاً گره از کارهایم بگشاید.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫کار فعلی ام پایین تر از حد توانایی های من است.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

 

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی شکست

۱۰-۱۹: خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹: نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹: متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹: بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰: شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

پرسشنامه ی تله ی زندگی شکست

پرسشنامه ی تله ی زندگی اطاعت

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی اطاعت است. با توجه به راهنمای پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫اجازه می دهم که دیگران مرا کنترل کنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫می ترسم که اگر مطابق میل دیگران عمل نکنم، دست به تلافی و انتقام جویی بزنند یا از دست من عصبانی شوند و مرا طرد کنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫احساس می کنم تصمیم های مهم زندگی ام را من نگرفته ام.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫سخت توقع دارم که دیگران به حقوق من احترام بگذارند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫سخت نگران پذیرش و تایید دیگران هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫دست به هر کاری می زنم و دردسر زیادی تحمل می کنم تا از تعارض و ستیزه جویی جلوگیری کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫در روابط اجتماعی اکثراً به نفع دیگران رفتار می کنم تا نفع خودم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫خیلی دل رحم هستم به نحوی که معمولاً کار و زحمت مراقبت از نزدیکانم روی دوش من است.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫هرگاه خواسته های خودم را در اولویت قرار دهم، سخت دچار احساس گناه می شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫آدم خوبی هستم چون بیشتر از آنچه به فکر رفاه حال خودم باشم به فکر حل مشکلات بقیه هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی اطاعت

۱۰-۱۹: خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹: نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹: متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹: بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰: شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

پرسشنامه ی تله ی زندگی معیارهای سخت گیرانه

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی معیارهای سخت گیرانه است. با توجه به راهنمای

پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

 • سوالات

۱٫همیشه باید رتبه اول باشم. باید در اکثر کارها بهترین باشم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫کمتر کاری مورد رضایت و قبول من قرار می گیرد.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫هر کاری را باید طبق نظم خاص خودم و در حد عالی انجام بدهم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫باید از تمام وقت هایم، بهترین استفاده را ببرم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫چنان مشغول کار هستم که فرصتی برای استراحت و آرامش ندارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫به دلیل اینکه تمام فکر و ذهنم سخت به کار مشغول است، از روابط بین فردی غافل شده ام.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫به دلیل اینکه به شدت تحت فشار زمان و استرس هستم، سلامتی من به خطر افتاده است.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫اگر اشتباه کنم، لایق بدترین انتقادها هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫سخت رقابت گرا و اهل چشم و هم چشمی هستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫ثروت و منزلت اجتماعی برای من بی نهایت مهم هستند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

 

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی معیارهای سخت گیرانه

۱۰-۱۹: خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹: نسبتاً پایین. این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹: متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹: بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰: شدید.این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

 

پرسشنامه ی تله ی زندگی معیارهای سخت گیرانه

پرسشنامه ی تله ی زندگی استحقاق

هدف این پرسشنامه، سنجش تله ی زندگی استحقاق است. با توجه به راهنمای

پاسخ گویی شروع کنید و به سوالات پاسخ دهید.

۱٫برای من خیلی سخت است که دیگران در مقابل درخواست هایم جواب منفی بدهند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۲٫وقتی نتوانم به خواسته هایم برسم، عصبانی می شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۳٫من آدم خاصی هستم و نباید از قواعد و مقررات متداول، پیروی کنم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۴٫نیازهای من در اولویت است.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۵٫خیلی سخت است که دست از رفتارهای اعتیادی(مثل سیگار کشیدن، پرخوری، می‌گساری) یا مشکلات رفتاری بردارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۶٫انجام کارهای معمولی و کسل کننده، عذاب آور است. اصلاً آدم اهل این جور کارها نیستم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۷٫طبق هیجان ها و تکانه هایم عمل می کنم، اگرچه بعدش دچار دردسر می شوم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۸٫اگر به هدفم نرسم خیلی زود ناکام می شوم و دست از تلاش برای رسیدن به آن هدف برمی دارم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۹٫اصرار دارم که دیگران مطابق میل من رفتار کنند.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

۱۰٫خیلی سخت است که دست از خوشی و رضایت آنی بردارم به این امید که در آینده به اهداف و دستاوردهای بزرگی برسم.

 • کاملاً غلط(امتیاز؛۱)
 • تقریباً غلط(امتیاز؛۲)
 • بیشتر درست است تا غلط(امتیاز؛۳)
 • اندکی درست(امتیاز؛۴)
 • تقریباً درست(امتیاز؛۵)
 • کاملاً درست(امتیاز؛۶)

تفسیر نمرات پرسشنامه ی تله ی زندگی استحقاق

۱۰-۱۹: خیلی پایین. احتمالاً این تله ی زندگی در ذهن شما شکل نگرفته است.

۲۰-۲۹: نسبتاً پایین.این تله ی زندگی ممکن است گاهی اوقات یقه ی شما را بگیرد.

۳۰-۳۹: متوسط. این تله ی زندگی باعث مشکلاتی برای شما شده است.

۴۰-۴۹: بالا. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شماست.

۵۰-۶۰: شدید. این تله ی زندگی دقیقاً یکی از تله های اصلی زندگی شماست.

2 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

70 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مرادی
6 ماه قبل

خیلی کاربردی بود

مونا
6 ماه قبل

این تست شخصیت شناسی خیلی مفیده

محمد
6 ماه قبل

سپاسگزارم ازتون

محسن
6 ماه قبل

خیلی کمک کنندس

مریم
6 ماه قبل

برای رهایی از این تله چکار باید کنیم