کهن الگوی آتنا در سفر به درون

کهن الگوی آتنا در سفر به درون

کهن الگوی آتنا در سفر به درون

در حال صحبت بودند که اینها را شنیدم؛

_مگر عقل نداری که این فرد را به عنوان شریک عاطفی ات انتخاب کرده ای!

+می دونی چیه ، وقتی عاشق میشی دیگه عقل و منطق رو از دست میدی.

تفاوت این دو فرد در چیست؟، هر کدام به چه ویژگی هایی برای تعادل نیاز دارند؟، چرایی رفتار و عملکرد آنها چیست؟ الگوهای این افراد چیست؟ چرا رفتار و عملکرد هر کدامشان با تعجب همراه است؟ و….

اگر هم با مبحث کهن الگوها آشنا باشیم کنجکاو می شویم که چه کهن الگو یا کهن الگوهایی در این افرد شاخص است؟

قصد داریم برای دریافت جواب سوال هایتان به کهن الگوی آتنا بپردازیم.

 

سرفصل ها

 

کهن الگوی آتنا در سفر به درون

آتنا در مقام کهن الگو کیست

در یونان، کهن الگوی آتنا، دوشیزه ی خرد و صنایع بود و در روم باستان او را مینروا می نامند. او نیز همچون آرتمیس، کهن الگویی دوشیزه و به پاکدامنی و تجرد وفادار بود. کهن الگوی جنگاور زیبا و باشکوهی بود و حامی قهرمانانی که خود برمی گزید و از شهری که به یاد او برپا داشتند، حفاظت می کرد.
از میان تصاویری که از کهن الگوها به ترسیم آورده اند، او تنها کهن الگویی ست که زره پوشیده، سپری در بازو و نیزه ای در دست دارد و کلاه خودش را به عقب ترسیم کرده اند تا زیباییش هویدا باشد.

کهن الگویی بود که به وقت جنگ، بهترین تدابیر را در نظر می گرفت و به وقت صلح دست اندر کار تولید صنایع دستی خانگیمی شد، هر دو نقش برازنده وی بودند. او حافظ شهر، حامی جنگاوران، کهن الگوی نساج ها، زرگران، کوزه گران و خیاطان بود.

از نظر یونانیان آتنا بود که انسان ها را در رام کردن اسب ها یاری داد، یادشان داد که برای اسب ها افسار درست کنند، یادشان داد تا خیش، یوغ گاوآهن و ارابه بسازند، درخت زیتون، هدیه مخصوص او به آتن بود و باعث شد تا کشتزارها مملو از درختان زیتون شوند.

آتنا را اغلب با جغد، بازشناسی می کنند. پرنده ای که نماد خِرَد است و چشم هایی تیزبین دارد. یک جفت مار در هم پیچیده شده نیز بر ردا و سپر وی نقش بسته است.

اگر نقشی از آتنا وجود داشته باشد، حتماً در کنارش یک مرد هم نقاشی شده است. مثلاً در کنار زئوس نشسته یا زره بر تن در کنار پادشاه ایستاده یا پشت سر آشیل یا اودیسه ایستاده که هر دو از نامورترین قهرمانان یونانی در منظومه ایلیاد و اودیسه بودند.

از دیگر مهارت های وی چه در حیطه رزم و چه به وقت صلح، عبارتند از توانمندی برنامه ریزی و اجرایی و فعالیت هایی که نیازمند تفکر هدفمند است. از ویژگی های خِرَد او، عملی و راهبردی بودن ایده هایش است. آتنا برای تفکر منطقی ارج و اعتبار قائل است و میان اراده و هوشمندی از سویی و انگیزش و تمایل از سوی دیگر، مسلماً شق اول را انتخاب کرده و بر آن پافشاری می کند. روح او در شهرها جاری است؛ برخلاف آرتمیس از نظر آتنا، آن چه را که وحشی است باید یا رام کرد و یا معدوم ساخت.

آتنا را در مقام کهن الگوی خِرَد به عنوان کَسی می شناسند که راهبردهایی عملی و برنده را در نظر می گرفت. در مقام کهن الگو، همان الگویی ست که زنان منطقی آن را پی می گیرند، زنانی که به جای آنکه به دنبال قلب خود بروند، از سر (ذهن) خود تبعیت می کنند.

آتنا کهن الگویی ست زنانه که نشان می دهد، می توان عقل را بر عواطف ارجح دانست و در میانه ی تعارض ها انتخاب های درست انجام داد و برخی زنان ذاتاً این ویژگی ها را دارند. این گونه زنان شبیه آتنا هستند نه اینکه “مثل مرد” ها عمل کنند.

جنبه تفکر مردانه یا آنیموس او نیست که دست به کار شده بلکه آتناست که شفاف فکر کرده و درست عمل می کند. مفهوم آتنا کهن الگوئیست که طرز تفکر یونگی را به چالش می کشد که معتقد است زن با بخش مردانه خود، یعنی آنیموس است که فکر می کند، چون کنش تفکر از من(ایگو) زنانه فاصله دارد. وقتی زنان دریابند که می توان زن بود و در عین حال مثل آتنا به خوبی فکر کرد، احساس و نگرش بهتری درباره زن بودن خود می یابند و دیگر لازم نیست بترسند که مبادا مردانه شده باشند.

آتنا فقط یکی از انواع کهن الگویی است که می تواند در یک زن فعال باشد، در نتیجه می تواند به کمک دیگر کهن الگوها بشتابد.

مثلاً اگر هرا در زنی فعال باشد و بخواهد برای کامل شدن، همسری برای خود داشته باشد، آنگاه آتنا می تواند شرایط را فراهم ساخته و راهکارهایی در نظر گیرد تا مردی را برای وی فراهم کند. یا اگر آرتمیس در زنی فعال است و بخواهد که در مرکز تحقیقات بهداشت و مطالعات زنان طرحی ارائه کند، موفقیت این طرح به حضور سیاستمدارانه آتنا نیاز دارد. اگر زنی بتواند کهن الگوی آتنایی خود را فرا بخواند؛ پیروی از عقل، او را در یافتن و یا حفظ سلوک و برخوردهای درست یاری می دهد.

شجره نامه و اسطوره شناسی آتنا

آتنا ورودی شگرف به جمع المپی ها داشت. وقتی از سر زئوس زاده شد، زنی رشدیافته بود که زره ای طلایی رنگ به تن و سپری در دست داشت و گریه ای کرد که بیشتر به صدای نعره های جنگی شباهت داشت. در برخی روایات، زایمان او را سزارین گونه می دانند. زئوس سردرد شدیدی گرفت و هفاستوس فرق سر او را شکافت تا راهی برای بیرون آمدن آتنا باز شود.

آتنا، زئوس را تنها والد خود می دانست. زن دست راست پدر شد و تنها المپی بود که زئوس، هم آذرخش و هم آجیس را که از نمادهای قدرت وی به شمار می رفتند فقط به او می سپرد.

کهن الگوی مادرش متیس را نمی شناخت. درواقع به نظر می رسد که از مادر داشتن خود بی خبر بود. وقتی متیس آتنا را باردار شد، زئوس فریبش داد، کوچکش کرد و قورتش داد. شایع شده بود که متیس دو فرزند بسیار استثنایی خواهد داشت؛ دختری هم شأن زئوس که مشاور وی در شهامت و خَرَد می شد و پسری که تمامی دردها را شفا می داد و روزگاری سرور تمامی خدایان و انسان ها خواهد شد. زئوس می خواست با قورت دادن متیس، بر سرنوشت خود فائق آمده و خصایص وی را از آن خود سازد.

در اسطوره ها آتنا، حامی، پند دهنده، صاحب قدرت در دادن آزادی و هم عهد قهرمانان بود.در خلال جنگ تروا، آتنا فعالیت های زیادی در جبهه یونانیان انجام داد. مراقب قهرمانان مورد علاقه خود بود به خصوص آشیل که هولناک ترین و توانمندترین سلحشوران یونانی بود، بعدها اودیسه را در سفر طولانی برای رسیدن به خانه یاری داد.

علاوه بر راهبری قهرمانان، نزدیک ترین نظر را به جناح زئوس داشت و طرفدار مردسالاری بود. دادگاهی برای رسیدگی به ماجرای اورستوس ترتیب داد که در ادبیات غربی اولین دادگاه به شمارمی آید.

اورستوس مادرش را کشته بود تا انتقام پدرش را بگیرد. آپولو دفاع از اورستوس را بر عهده داشت؛ ادعا کرد که مادرش فقط تخمی را در بطن خود داشته که پدر بارورش کرده است در نتیجه بر این اصل صحه نهاد که مرد بر زن ارجحیت دارد و در این زمینه آتنا را شاهد مثال آورد که حتی از رحم مادر نیز زاده نشده است. رأی داوران کاملا برابر بود تا اینکه آتنا رأی نهایی را داد.

او طرف آپولو را گرفت و باعث شد تا اورستوس آزاد شود و ارزش های پدرسالارانه را به مادر سالارانه ترجیح داد.

آتنا و کهن الگوی دوشیزه یا باکره

آتنا، جزء دسته کهن الگوهای دوشیزه یا باکره است.

ویژگی های آسیب ناپذیری و بی عیب و نقص آرتمیسی در مورد آتنا نیز صادق هستند. وقتی آتنا در روان زنی حکمفرما باشد، آن زن نیز مانند آرتمیس و یا هستیا صرفاً به اولویت های شخصیتی خود اهمیت می دهد. آتنا نیز همچون کهن الگوی آرتمیس باعث می شود تا زن مستعد شود که به جای در نظرگیری نیازهای دیگران، نیازهای خودش را در اولویت قرار دهد.

آتنا یک فرق اساسی با آرتمیس و هستیا دارد، چون خواهان همکاری و دوستی با مردان است، به جای کناره گرفتن از مردان و یا طرد کردن ایشان، از بودن در فضای عمل و اقتدار مردانه لذت می برد.

ویژگی های کهن الگوی دوشیزه مانع از آن می شوند تا درگیری عاطفی و جنسی با مردان و کسانی پیدا کند که با آنان همکار است.می تواند همکار و همکلاس و رازدار مردان باشد، بی آنکه درگیر عواطف عاشقانه یا صمیمیت عاطفی با ایشان گردد.

آتنا در هیئت زنی کامل با المپی ها همکاری و دوستی داشت. توصیفی که در اسطوره از آتنا آمده، نشان می دهد که او به امور دنیایی علاقه مند بوده است. در نتیجه به نظر می رسد آتنا بیانگر کهن الگویی پخته تر و مسن تر از کهن الگوی دوشیزه ای چون آرتمیس باشد. دیدگاه واقع گرایانه آتنایی نسبت به دنیا، نگرش عملگرا، سازگاری بالغانه و آرمانگرا نبودنش باعث می شود تا آتنا مظهر یک بالغ خردمند جلوه کند.

 

آتنا و کهن الگوی دوشیزه یا باکره

نقش های کهن الگویی آتنا کدامند

 • تدبیرگر
 • زن صنعتگر
 • سوگلی بابا
 • میانه رو طلایی
 • آتنای روئین تن

تدبیرگر؛

آتنا در گردآوری نیروها و توان برنامه ریزی مانورها، چه در میدان جنگ و یا تجارت و رقابت، خردمندانه عمل می کند. بهترین تدبیرگر جنگ تروا بود.تاکتیک ها و مداخلاتش مایه پیروزی یونانیان در نبرد شد.

کهن الگوی آتنایی در محیط های تجاری، دانشگاه، علوم، ارتش و سیاست شکوفا می گردد.مثلاً اگر راهنمایی قدرتمند، زن آتنایی دارای مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت را حمایت کند، به سرعت از نردبان پیشرفت بالا خواهد رفت.

جایی که موقعیت های اقتصادی و سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است، فراست زن آتنایی باعث می شود تا راه را برای خود هموار سازد. شاید از توان تفکر خود برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود استفاده کند یا از وضعیت همراهی و دوستی با یک مرد بانفوذ برای ارتقاء خود بهره برد.

در هر دو حالت، کهن الگوی آتنایی در زنانی که سود و زیان شناس هستند عمل می کند. همان کسانی که از هوش خود در حیطه های عملی و به مصلحت خود بهره می گیرند. کسانی که اعمالشان تحت تأثیر احساسات نبوده و با عواطف بالا و پایین نمی شود. وقتی زنی آتنارا در روح خود داشته باشد، بر آن چه باید چنگ می اندازد و چگونگی دست اندازی به آن را برای خود مشخص می سازد.

کسی که شبیه آتناست به احتمال زیاد دکترایش را از دانشگاهی معتبر اخذ کرده است. برای آنکه به کرسی استادی برسد یا محقق باشد و تحقیقاتش به چاپ برسد باید بازی ها و قوانین آن را بشناسد.

زنان نیز برای آنکه همچون مردان ارتقاء یابند به راهنمایان و حامیان قوی نیاز دارند. داشتن مهارت های هوشمندانه به تنهایی کافی نیست. در نظر گرفتن ملاحظات مدبرانه و سیاستمدارانه نیز ضروری است. حیطه ای که مطالعه کرده، آموزش داده و یا تحقیق می کنند و اینکه به کدام جناح قدرتی وصل باشند، همگی در احراز بودجه و موقعیت شغلی که خواهان کسب آن باشند، حائز اهمیت است.

زن صنعتگر؛
آتنا کهن الگوی صنعتگری، درگیر ساخت اشیایی شد که هم مفید باشند و هم حس خوب و خوشایندی از آنها به فرد دست دهد. بیش از همه به خاطر مهارتی که در نساجی داشت، شهره بود. حیطه ای که هم دست ها و هم ذهن با هم کار می کنند. وقتی قرار به درست کردن یک تابلو یا پارچه باشد، زن می بایست از قبل طرحی بریزد و چگونگی درست کردن آن را در تار و پود برنامه ریزی کند و طبق اسلوبی، آن را تدارک ببیند.

شیوه کار کهن الگوی آتنایی چنین است؛ پایان بینی، طرح ریزی، انجام استادانه بافت و صبر و تحمل.در گذشته، زنانی که نخ را ریسیده و پارچه یا لباس درست کرده و پوشاک خانواده را تأمین می کردند، تجلی بخش حضور آتنا در زندگی خانوادگی بودند.

دوش به دوش همسران خود، زمین های بائر را دایر می کردند. داشتن ویژگی های آتنایی برای ادامه حیات و موفقیت ضروری است.

سوگلی بابا؛
زن آتنایی مانند همتای کهن الگویی خود “سوگلی بابا” ست. این گونه زنان ذاتاً به سمت مردان صاحب نفوذی که جذبه داشته، مسئولیت پذیر و قدرتمندند و متناسب با کهن الگوی پدرسالارانه، “رئیس مآب” هستند، جذب می شوند.
حضور آتنا، زن را مستعد قرار گرفتن در رابطه ای می سازد که در آن مردی قدرتمند، حالت راهنمایی کننده یافته، هر دو علایق مشترکی داشته و زاویه دید مشابه دارند. در چنین ارتباطی زن خواهان اعتماد دوطرفه است و همچون آتنا به محض آنکه پیمانی ما بین آن دو بسته شود، مدافع پر و پا قرص او شده و ” زن سمت راست” او می گردد.

بسیاری از زنان منشی که تا پای جان از رؤسای خود حمایت می کنند، زنانی آتنایی هستند. عهدی که با مرد بزرگ منتخب شان بسته اند، شکستنی نیست.داشتن ویژگی سوگلی بابا، باعث می شود تا زن آتنایی پاسدار ارزش ها و حقوق پدرسالارانه ای باشد که بر حفظ سنت ها و قدرت مردانه پافشاری دارد.

زنان آتنایی اغلب از شرایط راضی بوده و با ارزش ها و هنجارهای رفتاری موجود مشکلی ندارند. چنین زنانی غالباً محافظه کارند و در برابر تغییر، مقاومت دارند.آتنا نسبت به بازنده ها، ستمدیدگان و یاغی ها همدلی اندکی دارد.

میانه روی طلایی؛
هنگامی که کهن الگوی آتنا در زندگی قوی ست، زن تمایل آشکاری به میانه رو بودن نشان داده و “میانه رویی طلایی” می شود که آرمان افراد

 آتنایی ست. معمولاً معتدل نبودن و زیاده روی برخاسته از عواطف، هیجان، احتیاج، نیازها، ترس، حق به جانب بودن یا سرشتی تندروست. آتنای عاقل اساساً از تمامی موارد فوق بری است. ضمناً میانه رو طلایی، به کنترل وقایع و توجه به آثار گرایش دارد و همین خصوصیات باعث می شوند تا به محض اینکه دریافت مسیری کارآمدی ندارد، آن را ترک کند.

آتنای روئین تن؛
آتنا هنگامی که بر صحنه المپی ها ظاهر شد، زره طلایی باشکوهی بر تن داشت و البته “روئین تن” بودن از ویژگی های اوست. حالت دفاعی اندیشمندانه، چنین زنی را از احساس رنج خود و دیگران دور نگه می دارد. در میانه اغتشاش ها و نابسامانی ها و کشمکش های درونی دشوار، در برابر عاطفی شدن نفوذناپذیر باقی می ماند، برچسب زده، ماجرا را تجزیه و تحلیل کرده و با عقل خود تصمیم می گیرد که قدم بعدی خودش چه خواهد بود.

در این دنیای پر رقابت، کهن الگوی آتنایی نسبت به کهن الگوی آرتمیسی ارجحیت دارد. آرتمیس اهدافی در نظر می گیرد و به خاطر آنها می جنگد اما زرهی بر تن ندارد. اگر کهن الگوی زنی بیشتر از آنکه آتنایی باشد، آرتمیسی ست، شخصاً دچار خصومت یا نیرنگ بازی های غیرمنتظره می شود. شاید آسیب دیده یا مورد توهین واقع شده، عاطفی شود و کمتر اثرگذار شود اما آتنا در همین شرایط مشابه، خونسردانه از آب کره خواهد گرفت.

ویژگی های یک زن آتنایی

زن آتنایی اهل عمل بوده، پیچیده نیستند، خودآگاه بوده و با اعتماد به نفس اند، همان کسانی که بی سر و صدا کار خود را می کنند.معمولاً زن آتنایی از وضعیت سلامتی خوبی برخوردار است، درگیری ذهنی ندارند و جسماً فعال است و همچون کهن الگوی آتنا، نماد سالم بودن است. به دیده ی من او یکی از زنان شسته رفته و تر و تمیزی است که سر تا سر زندگیش لباس فرم می پوشد، روان زن آتنایی مشابهت زیادی با لباس های فرم و کار دارد و تحت تأثیر مد روز قرار نمی گیرد.

زنان آتنایی موفق در محیط کار هم همان لباس های ساده وکارآمدی را می پوشند که وقتی به مرکز شهری می رود نیز بر تن می کند.

این گونه پوشش متناسب با زنی ست که می خواهد، سرشت غیرجنسی همیشه جوان آتنایی را در خود پرورش دهد.

چگونه کهن الگو یا آرکی تایپ آتنا را فعال کنیم

زنانی که دروناً شبیه به آتنا نباشند، می توانند این کهن الگو را ضمن تحصیل یا کار در خود پرورش دهند. ریاضی، علوم، دستور زبان، پژوهش و نوشتن مقاله، نیازمند مهارت های آتنایی ست. کار کردن هم تأثیر مشابهی دارد. هر زنی برای داشتن رفتاری “حرفه ای” باید منطقی و بامهارت بوده و با مسائل برخورد شخصی و عاطفی نداشته باشد. زنی که از سر دوست داشتن دیگران وارد حرفه ای همچون پزشکی یا پرستاری می شود، درمی یابد که وارد قلمرو آتنایی شده و باید بدون سوگیری نگریسته، شیوه تفکر منطقی و ضمناً مهارت هایی داشته باشد.

هر گونه ادامه تحصیل باعث ارتقاء این کهن الگو می گردد. آموختن واقعیات عینی، داشتن تفکر شفاف، آمادگی برای آزمون ها، همگی به خودی خود، باعث برانگیختن آتنا می شود.

گاهی هم شرایط باعث رشد آتنا می شود. وقتی دختربچه ای در خانواده ای زندگی می کند که به جای مهرورزی، شرایط سوء استفاده بر آن حاکم است، می آموزد که عواطف خود را پنهان کرده، و زرهی حفاظتی بر تن کند. شاید برای آنکه در امان بماند، کرخت شده و عواطفی دور از دسترس بیابد. شاید یاد بگیرد که مشاهده کننده خوبی شود و برای ادامه حیات راهبردهایی در نظر بگیرد.

وقتی زنی قربانی تصمیم می گیرد تا برای ادامه حیات خود و برون رفت از ماجرا چاره ای بیندیشد، احتمالاً آتنایش قد علم خواهد کرد.

 

چگونه کهن الگو یا آرکی تایپ آتنا را فعال کنیم

دوران کودکی زن آتنایی

آتنای خردسال همچون آرتمیس از قدرت متمرکز شدن بر آن چیزی که توجه اندیشمندانه اش را برانگیزد برخوردار است.

برای مثال، شاید آتنای سه ساله خودش یاد بگیرد که چگونه کتاب بخواند. در هر سن و سالی که باشد، به محض اینکه دریافت کتاب چیست، مدام سرش در آن است. اگر هم مشغول کتاب خواندن نباشد، مدام مشغول سوال کردن از پدرش است، “بابا چرا؟” یا “مامان چرا؟” مگر اینکه مادری آتنایی داشته باشد که برای سوال هایش پاسخی منطقی و عقلانی داشته باشد. دختر آتنایی کنجکاو، خواهان گردآوری اطلاعات و دانستن چگونگی کاربرد امور است.

دوران نوجوانی و بلوغ زن آتنایی

دختر آتنایی به موتور اتومبیل علاقه نشان می دهد، یاد می گیرد که دستگاهی که خراب است را مرمت کند. به کلاس کامپیوتر می رود و بلافاصله طرز کار ماشین ها و کامپیوترها را می آموزد درست مثل مرغابی که از همان دوران جوجه بودن، شنا کردن را بلد است، برنامه ریزی کامپیوتر را می آموزد چون طرز تفکری خطی و شفاف دارد و حواسش به جزئیات هست. دختری که حواسش به بازار بورس هست، می داند چگونه پولش را جمع کرده و سرمایه گذاری کند.

اغلب، دختر آتنایی گمان می کند که، “بیشتر دخترها ابله و ننر هستند،” درست همان نگرشی که پسران کم سن و سال درباره دختران دارند. دختر آتنایی بیشتر علاقه مند به طبقه بندی یک حشره عجیب و غریب است تا اینکه مثل مابقی دختران از آن بترسد و از عکس العمل دختران دیگر ماتش می برد.

آتنای جوان ممکن است به خیاطی، بافندگی و سوزن دوزی علاقه نشان دهد و کارهای خوبی انجام دهد. از صنایع دستی لذت می برد و این علاقه را به دیگران و مادرش که هیچ وجه مشترک دیگری با ایشان ندارد، ابراز کند.

از چالش ورزیدن با این گونه مهارت ها خشنود گردیده و قصدش درست کردن لباس عروسک یا لباس برای خودش نیست. از فرآیند عمل خوشش می آید و وابسته نتایج کار نیست. از آن جایی که به کاربردی بودن و کیفیت اهمیت می دهد، شاید هم برای خودش لباس بدوزد.

دختران آتنایی برخلاف دیگران دردسرساز نیستند. اهل جیغ و داد به راه انداختن و گریه کردن نیستند. تغییرات هورمونی به ندرت در رفتار و خلق و خوی دختر آتنایی اثر می گذارد. شاید در دوران دبیرستان با پسران هم سن و سال هم شأن خود معاشرت کند.

شاید عضو کلوپ شطرنج شده، در مسابقات سالیانه علمی شرکت کند. شاید از ریاضی خوشش بیاید و خوش بدرخشد، شاید هم وقتش را در آزمایشگاه شیمی، فیزیک یا کامپیوتر سپری کند.

دختر آتنایی از سطح آگاهی اجتماعی خوبی برخوردار بوده، برونگراست و مشاهده گر خوبی ست، می داند چه بپوشد و از چارچوب ها و محدودیت های اجتماعی باخبر است. می داند در عین محبوب ماندن، رقابت کند و درگیر عواطف خود نشود.

زنان آتنایی برای زندگیشان برنامه دارند. اکثرا می دانند که بعد از خاتمه دبیرستان چه کار می خواهند بکنند. اگر توان مالی رفتن به دانشگاه را داشته باشد، دانشگاه های مورد نظر خود را هوشمندانه بررسی کرده است. حتی اگر خانواده اش قدرت کمک کردن مالی به وی را نداشته باشند، برای استفاده از بورس یا وام تحصیلی راهی پیدا می کند. چنین زنی که هم ارز مردان عمل می کند، قطعاً زنی آتنایی ست.

اکثر زنان آتنایی اگر جای مناسبی را انتخاب کرده باشند که امکانات تحصیلی خوبی را فراهم کرده و دانشجویانش همخوانی ظاهری خوبی با وی داشته باشند، برای خود بودن احساس آزادی عمل کنند و محیط دانشگاه را آزادی بخش خواهند یافت. زنان مشخصاً آتنایی، دانشگاه های مختلف را انتخاب می کنند. چرا که با ایشان احساس قرابت کرده و احترام زیادی برای مردان قائلند.

دوران میانسالی زن آتنایی

برای زن آتنایی، میانسالی اغلب بهترین ایام است. از آنجایی که واقع بین است، به ندرت وهمی دارد که متوهمش سازد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود، زندگیش روالی جاری خواهد داشت.

زن آتنایی در میانسالی شرایط خود را می سنجد. تمامی انتخاب هایش را مجدداً مورد بررسی قرار می دهد و بعد با ظرافت تمام پا به مرحله بعدی می گذارد. اگر دغدغه اولش کار باشد در میانه راه کاری ست و حالا می تواند خط سیر را مشاهده کند؛ چقدر بلند پریده است؟

موقعیتش تا چه اندازه استوار است؟ ارتباط با یک راهنما تا چه حد به پیشروی وی کمک می کند؟ اگر مادر باشد، با اینکه دیگر فرزندانش بزرگ شده و کمتر به وی نیاز دارند اما به احتمال زیاد. طرح هایی را در نظر می گیرد که بتواند فرزندانش را نیز درگیر سازد.

به هر حال، گاهی دوران میان سالی برای زن آتنایی، بحرانی می شود. مسائل عاطفی زندگیش را به هم می ریزد. شاید دریابد که ازدواجش دچار بحران شده و طوفانی زیر پایش را خالی کرده است و او را به اعماق احساسات پنهانی اش پرتاب کرده.

معمولاً بحران های همسرش بوده که بر وی اثر گذارده. ازدواج خوبشان که برای هر دو موفقیت آمیز بود، حالا برای شوهرش اغناکننده نیست. شاید به فقدان شور در ازدواج خود پی برده و به سمت زنی دیگر کشیده شود که شور عاشقانه ای را در وی برانگیخته است.

اگر شوهر با همسر آتنایی خود صادق باشد، می تواند عکس العمل های آرامی را از وی انتظار داشته باشد. به هر حال در سنین میان سالی، کهن الگوها دیگر ساده تر برانگیخته می شوند و برای اولین بار در زندگیش، عکس العملی غیرقابل پیش بینی خواهد داشت.

زن آتنایی از یائسگی متأسف نمی شود چون مادرشدن هیچ وقت اولویت وی نبوده است. جوانی و زیبایی هم بر عزت نفس وی اثری ندارد. چون از بابت هوشمندی، رقابت جویی و غالباً حرمت نفس و ثابت قدمی خود است که فردی با عزت نفس است.

در نتیجه پذیرش مسن تر شدن برای زن آتنایی دشوار نیست. بالعکس چون درمیانسالی، قدرتمندتر، مفیدتر و یا پرجذبه تر از دوران جوانی ست، اعتماد به نفس و رضایت از زندگیش در سنین بالاتر افزایش می یابد. برخلاف انواع دیگر زنان که از دیدن چهره ی پیر خود، احساس ناخواستنی بودن کرده و مضطرب می شوند.

 

دوران میانسالی زن آتنایی

دوران کهنسالی زن آتنایی

زن آتنایی در دهه های مختلف زندگی خود کمترین تغییر را دارد. در تمام دوران زندگی در محیط کار و زندگی اولاً و بعد در امور اجتماعی با انرژی و عملگرا باقی می ماند. اغلب حامی مؤسسات سنتی ست به خصوص مؤسساتی که ساختارشکت نباشند. زن متأهل آتنایی طبقه متوسط به بالا، داوطلب استخوان دار فعالیت های خیریه و کلیسایی ست و هر چه مسن تر می شود د. فعالیت های خیرخواهانه برای بیمارستان ها، مؤسسات خیریه و صلیب سرخ مشارکت بیشتری کرده و حتی سازماندهی می کند.

وقتی فرزندانش بزرگ شده و خانه را ترک می کنند، دچار سندروم آشیانه خالی نمی شود. حالا وقت رسیدگی به پروژه های بیشتر، مطالعه و انجام اموری ست که از آنها لذت می برد. معمولاً رابطه خوبی با فرزندان بزرگسال خود دارد. چون ایشان را به مستقل شدن و خودبسندگی تشویق کرده و وابسته شان نکرده بلکه در جهت وابسته نبودن سوقشان داده است.

فرزندان و نوه هایش با وی مشکلی ندارند. معمولاً به او احترام گذاشته و دوستش دارند. با اینکه معمولاً برون ریزی ندارد و ابراز احساسات زیادی ندارد اما با افراد خانواده در تماس است و چه در حوادثی که رخ می دهند و چه تعطیلات و مناسک، ارتباط خود را حفظ می کند.

در سنین بالاتر، زنان آتنایی در اجتماع خود بدل به ستون می شوند. برخی بی توجه به تمسخرهای دیگران، با کفش های راحتی و ورزشی خود، سوالات برخاسته از ذهن اقتصادی خود را در جلسات سهامداران مطرح می کنند. به رغم مخالف خوانی های دیگران و مخصوصاً مردان بانفوذ، به حضور خود ادامه می دهند.

زن آتنایی بیوه شدن خود را می پذیرد. می داند که طول عمرش بیش از مرد است و از آنجایی که احتمالاً با مردی بزرگ تر از سن خود ازدواج کرده، بیوه شدن غافلگیرش نمی کند.بیوه ای شده که پول به ارث رسیده را سر و سامان بیشتری می بخشد. در بازار سهام شرکت می کند و شاید هم به فعالیت اقتصادی خانوادگی خود ادامه دهد یا یکی برای خودش راه اندازد.

زن بیوه یا ازدواج نکرده آتنایی اغلب تنها زندگی کرده و زندگی فعال و پرمشغله ای دارد. کهن الگوی باکره ی خودبسنده، کمکش می کند تا سال های واپسین زندگی را همچون روزگار جوانی، خودبسنده و فعال باقی بماند.

وضعیت شغلی زن آتنایی

زن آتنایی خواهان اثرگذاری شخصی ست. برای رسیدن به هدف خود کوشاست، واقعیت را می پذیرد و با آن سازگار می شود. از این رو بزرگسالی مؤثری دارد. در دنیایی که قدرت و کسب دستاورد حرف اول را می زند، توانایی درنظرگیری راهبرد و تفکر منطقی شفاف داشتن، بر آتنایی بودنش مهر تآیید می گذارد. در محیط خانه نیز هنرمندی تواناست. با ذهن عملگرا و زاویه دید پرظرافتی که دارد، خانه داری لایق و باکفایت است.

اگر دختر آتنایی مجبور شود بلافاصله پس از اتمام تحصیل در دبیرستان مشغول به کار شود، با دوره های آموزش حرفه ای و مشاغل تابستانی که فرصت های خوبی را فراهم می سازند، خود را مهیا ساخته است. زن آتنایی سیندرلا بازی در نمی آورد؛ منتظر سواری بر اسب سپید قصه های ازدواج نمی ماند. به اینکه “روزی شاهزاده قصه هایم خواهم آمد” خیالبافی نمی کند. برای زن آتنایی چنین شیوه ای بس غریب است.

اگر ازدواج کند و خانه دار شود، مدیریت خانواده خوبی دارد. روش کارآمدی را از خرید گرفته تا خانه داری برمی گزیند، مثلاً همه چیز در آشپزخانه اش سر جای خود قرار دارد. هیچ کس به زن آتنایی یاد نداده که سازمان دهی کردن امور چگونه است، ذاتاً کاربلد است.خرید هفته آینده را برنامه ریزی کرده است. برنامه غذایی هفتگی دارد و برای تهیه مواد این برنامه غذایی از حراجی ها استفاده می کند. برنامه ریزی خرج و مخارج خوبی دارد.

زن آتنایی می تواند آموزگار توانمندی باشد. همه چیز را با خوبی و با شفافیت توضیح می دهد. اگر موضوع آموزشی نیازمند گردآوری اطلاعات باشد، استاد انجام دادن آن است. نقطه ی قوت او در توضیح دادن پله پله و سلسله مراتب، مسائلِ پیچیده است.

معلم آتنایی سخت گیر است، معلمی که عذر و بهانه نمی پذیرد و سطح توقع وی بالاست. به داستان های پرسوز و گداز دانش آموزان گوش نکرده و الکی نمره نمی دهد. به خوبی از پس دانش آموزانی برمی آید که قصد به چالش کشیدن وی را دارند. از دانش آموزانی که عملکرد خوبی داشته و خواهان یادگیری اند، خوشش می آید و برایشان وقت می گذارد (برخلاف معلم های دیمیتری که بیشتر وقت خود را صرف بچه هایی می کنند که به کمک بیشتر نیاز دارند).

زن آتنایی در مقام زن صنعتگر، اشیایی را طراحی کرده و می سازد که هم کارآمدی دارند و هم زیبا و تحسین برانگیزند.

ضمناً ذهن اقتصادی داشته و درصدد به نمایش نهادن و فروختن محصول خوو برمی آید. دستانی هنرمند دارد و از اینکه مهارت های لازمه برای ساخت را بیاموزد، ابایی نداشته و به آن چه طراحی کرذه و ساخته افتخار می کند. توان ساختن گونه های مختلف از یک محصول را دارد و از این کار لذت می برد.

زن آتنایی در عرصه دانشگاهی پژوهشگری توانمند است چون تفکری منطقی داشته و به جزئیات توجه دارد، آزمایش کردن و گردآوری داده ها برایش ساده است. به موضوعاتی علاقه مندی نشان می دهد که شفاف بوده و بتواند شواهدی بر آن بیابد. در ریاضی و علوم ماهر است و شاید به عرصه تجارت، قانون، مهندسی یا داروسازی وارد شود که اکثراً حیطه های تخصصی مردانه است و از بودن در چنین حیطه هایی کاملاً اغنا می شود.

امور جنسی در زن آتنایی

زن آتنایی در سر خود زندگی می کند و از نظر جسمانی غالباً دست نیافتنی ست. بدن خود را ابزاری در خدمت خود می بیند و حواسش به آن نیست مگر آنکه بیمار شده و یا آسیبی ببیند. معمولاً شهوانی و حسی نبوده و عشوه گر و رمانتیک هم نیست.

مردان را به دیده ی دوست و راهنما دوست دارد و به دیده معشوق به ایشان نمی نگرد. برخلاف آرتمیس، رابطه جنسی را فعالیتی ورزشی و مفرح یا ماجراجویانه نمی بیند. او هم مانند زن آرتمیسی برای ابراز جذابیت جنسی و یا وابستگی عاطفی، به وجود کهن الگوهای آفرودیتی و یا هرا نیاز دارد. وگرنه رابطه جنسی جزء “امور توافق شده ای” قرار می گیرد که نیاز به برنامه ریزی دارد.

در هر صورت اگر تصمیم به فعال شدن در امور جنسی گرفت، رموزعشق بازی را ماهرانه می آموزد.زن آتنایی اغلب در مدت زمان های طولانی، می تواند تنها مانده و رابطه جنسی نداشته باشد، آن هم زمانی که بر حرفه خود متمرکز گردیده است.

اگر منشی مخصوص شود، صرفاً “همسر دفترکار” باقی مانده و رابطه جنسی نخواهد داشت.اگر زنی متأهل ولی آتنایی باشد، نگرش وی نسبت به مسائل جنسی همچون نگرشی ست که نسبت به دیگر اندام خود دارد، کارکردی که طبق عادت انجام می دهد و مفید می بیند و آن را به عنوان بخشی از نقش همسری خود می پندارد.

روابط زن آتنایی

 • روابط با زنان؛ دور یا مختومه
 • روابط با مردان؛ فقط قهرمانان اجازه ورود دارند
 • ازدواج
 • فرزندان

روابط با زنان؛
دور یا مختومهزن آتنایی معمولاً دوستان صمیمی هم جنس ندارد. الگویی که از همان دوران بلوغ مشهود است و از دوران کودکی آغاز شده است. معمولاً اکثر دوستان در دوران نوجوانی ترس ها، رازهای ناگفته، آرزوها و اضطراب هایی از تغییرات جسمانی خود، مشکلات والدین و آینده نامشخص خود را با یکدیگر در میان می نهند.
نگرانی هایی شایع در میان برخی دختران از بابت پسران، مسائل جنسی و مواد مخدر است. برخی نیز افکاری در باب مرگ، جنون، عرفان و تعارضات مذهبی دارند که با دوستانی که دغدغه های مشابهی دارند، در این موارد صحبت می کنند نه با آتنای جوان غیرعاطفی خردورز و شک گرا.

همان طور که در اسطوره آمده، فقدان حس همدلی در دختران آتنایی و نیاز شدیدشان به بُرد، اجازه نمی دهد که تمایلی به دوستی با دیگر دختران داشته باشند. در زندگی واقعی، زنی که دوست زن آتنایی ست، وقتی درمی یابد که دوست آتنایی اش رابطه دوستانه را زیر پا نهاده و همه توجه اش معطوف بردن است، منزجر می گردد و رابطه دوستانه شان به خاطر همین وجه شخصیتی آتنا بر باد

می رود. فقدان هم بستگی با دیگر زنان معمولاً از همان دوران کودکی آغاز می گردد، زمانی که دختران آتنایی، پدران خود را می ستایند و یا عدم مشابهت خود با مردان را درمی یابند. این گرایش غالباً با فقدان رابطه دوستانه با زنان ادامه می یابد. در نتیجه زن آتنایی حس و تمایلی به داشتن رابطه خواهرانه با دیگر زنان ندارد. نه با زنان سنتی هم خوانی دارد و نه با زنان فمینیست که رابطه سطحی با ایشان داشته و یا همکار همدیگرند در نتیجه با واژه و مفهوم “خواهری” بیگانه اند.

معمولاً زن آتنایی بیشتر از شکایت زن آسیب دیده عصبانی می شود نه از مردی که رفتار ناشایست مرتکب شده است. ممکن است زن قربانی را مقصر به شمار آورد یا حتی مانند کهن الگو بر زن خشم گیرد که چرا افکار عمومی را علیه مرد شورانده است.

فمینیست ها نسبت به زن آتنایی که در حرفه ی خود موفق هستند، واکنش خشم آلوده ای دارند چون معتقدند که زنان آتنایی علی رغم اینکه از جنبش زنان و فرصت هایی که برای زنان فراهم شده، بیشترین نفع را برده اند اما با نظام پدرسالاری موافق اند و مدافع سرسخت آنند. در یک محیط مردانه، اولین زنی که قابل شناسایی ست، به قول آرتمیسی ها “زنبور ملکه” است. چنین زنی به “خواهر” انش کمک نمی کند تا پیشرفت کنند. در واقع، شرایط را دشوارتر هم می کند.

رابطه با مردان؛
فقط قهرمانان اجازه ورود دارندزن آتنایی به سوی مردان موفق جذب می شود. در دانشگاه به گل سرسبد دپارتمان جذب می شود. در محیط کار مردانی برایش جذاب هستند که روزی نفر اول شرکت خواهند شد. مهارت خاصی در تشخیص برنده ها دارند.

به سوی منبع قدرت کشش دارد، یا به تنهایی و یا به کمک مردان موفق پیشکسوت جلو می رود. ممکن است حتی به شکل سنتی ، همسر یا منشی دفتر شود. برای زنان آتنایی، قدرت، جذاب ترین است.

زنان آتنایی وقت خود را به لودگی تلف نمی کنند، خیال پردازی، حوصله شان را به سر می برد، از مردانی که اهداف مادی ندارند و همچنین مردانی که قاطع نیستند و عاطفی اند، خوششان نمی آید. به شعرا و هنرمندانی که فقیرند اما تصاویر رمانتیکی خلق می کنند، حتی فکر هم نمی کنند و به مردان کودک صفت هم همین طور. زن آتنایی صفاتی چون “دل مدار”، “روان رنجور”، “حساس” را مناسب حال “بازنده ها” می داند. وقتی نوبت مردان است فقط قهرمانان را قبول می کند.

زن آتنایی شخصاً مرد خود را برمی گزیند. ازقرار گذاشتن چه شخصی و چه کاری با مردان بازنده ای که معیارهای موفقیت بالقوه یا بالفعل مطلوب او را نداشته باشند، خودداری می کند. برای دست یافتن به مردی که مد نظر دارد، دور از چشم مرد، آن چنان ماهرانه به پیش می رود و برنامه خود را به پیش می برد که مرد هم آخر باور می کند که او بوده که زن آتنایی را انتخاب کرده است. زن آتنایی وقت شناس است. با مرد دلخواه خود یا ازدواج می کند و یا اینکه صرفاً همکاری.

اگر زن خواهان مشارکت یا منشی گری باشد، مترصد یافتن فرصتی ست تا به وی نشان دهد که تا چه حد سخت کوش و توانمند است. برای جلب اعتماد رئیس خود از ایفای هیچ نقشی ابا ندارد، هنگامی هم که اعتماد وی را جلب کرد، احساس رضایت عاطفی و حرفه ای خواهد کرد.

زن آتنایی از اینکه همسر و همراه “مردی بزرگ” باشد، احساس قدرتمندی کرده و از فداکاری کردن برای چنین مردی احساس رضایت می کند. زن آتنایی عاشق در میان گذاشتن تدابیر خود و ضمناً سردرآوردن از اسرار پشت پرده است.

مشاهده هاو پندهایش کاملاً کارآمد بوده و ضمناً به طور بالقوه بی رحمانه اند. او برای مردانی که به دنبال اهداف خود بوده، قوی و مبتکر هستند، برنده های موفق و قدرت های مدرن نظامی، احترام خاصی قائل است.

 

روابط زن آتنایی

ازدواج؛
بیشتر زنان آتنایی، هنگامی که فرصتی برای موفقیت حرفه ای خود نمی یابند، “ازدواج های خوب” ی می کنند. به همسران پرکار و سخت کوششان احترام می گذارند. ازدواج شان بیشتر از آنکه جنبه عاطفی داشته باشد، جنبه مشارکت و همکاری دارد.

از فرصت ها استفاده می کنند و باعث ترقی همسرشان شده و کاملاً مناسب یکدیگر به نظر می رسند. یاور و همکار همسر گردیده و به حرفه و شغل همسر علاقه نشان داده، برای پیشرفت وی تدابیری می اندیشند و اگر لازم شود، کمکش می کنند.

اگر هنگام ازدواج همسرش پخته و مسن تر باشد، حرفه ای چالش برانگیر دارد، همسر آتنایی اش، نقش همکار اجتماعی وی را بر عهده می گیرد. در این صورت تکلیفش روشن است. دست راست همسرش گردیده و روابط اجتماعی همسر را سر و سامان می دهد.

غیر از آنکه مشاوری دلسوز برای همسر بوده و او را به سمت پیشرفت شغلی سوق می دهد، با درایت امور خانه را انجام می دهد. دخل و خرج خانه را به خوبی سر و سامان می دهد، به جزئیات توجه دارد و دیدگاهی کاربردی و عملگرا دارد.

بزرگ کردن بچه ها و همکاری با وراث را جزئی ازوظایف خود در خانواده می بیند.

رابطه همکارانه ما بین زن آتنایی و همسرش معمولاً عالی ست اما عملاً ارتباط عاطفی ما بین زن و شوهر به دو دلیل وجود ندارد. اولاً مرد نیز چون زن آتنایی، عواطف را بی ارزش می شمارد، در ثانی شاید چون مرد دریافته که زن آتنایی اش، احساسات و عواطف را درک نمی کند.

هم زن آتنایی و هم زن هرایی به سوی مردان صاحب قدرت و جذبه ای چون زئوس جذب می شوند. به هر حال، از نظر نوع انتظار و گونه پیوند ما بین ایشان و مرد زئوسی تفاوت زیادی هست. زن هرایی، مرد را در سطح خدای شخصی خود بالا می برد و اوست که باید وی را که هرایی است اغنا کند و به شدت به وی وابسته می شود.

اما عملاً می بیند که شوهر زئوسی وی قدرنشناس است و به او خیانت می کند و با زنان دیگری رابطه دارد. او خشم خود را متوجه دیگر زنان می کند.

اما زن آتنایی حسادت جنسی ندارد. از نظر وی، ازدواج، مشارکتی دو سر سود است. معمولاً متعهد است و ازهمسرش نیز همین توقع را دارد. گرچه باور اینکه جذابیتی گذرا جانشین وی شود، برایش سخت باشد اما رابطه جنسی را خارج از موضوع تعهد و وفاداری می بیند.

حسود نبودن و خونسردی علاوه بر جذب مردان قدرتمند شدن، از ویژگی های یک زن آتنایی ست.

به هر حال، گاهی زن آتنایی علاقه آشکار همسرش به آن یکی زن را ناچیز می شمارد. گویی در عواطف وی نقطه کوری هست به این معنا که چون خودش درگیر عواطف نیست، گمان می کند که دیگری هم همین گونه است.

ضمناً فاقد حس همدلی و عواطف شورانگیزو ارزش های معنوی ست که ممکن است برای شوهرش بسیار بااهمیت باشد. چون چنین درکی ندارد، برخلاف انتظارش، وقتی که شوهر خواهان جدایی از وی و ازدواج با آن یکی زن می شود، جا می خورد.

هنگامی که تصمیم به جدایی از طرف زن آتنایی گرفته می شود، بدون کمترین عواطف و یا احساس گناهی، همسری که روزی مرد “ایده آل” اش بود را کنار می گذارد.

اینکه زندو شوهر هر دو شاغل باشند، پدیده ی نوظهوری ست. در چنین شرایطی زنان آتنایی موفق تر ازدیگر هم جنسان خود هستند. ذهن زن آتنایی مدام مشغول طرح و برنامه ریزی می گردد، باید امور را به گونه ای طراحی کند که هم از امور خانه باز نماند و هم از اهداف درازمدت خود. با توجه به اینکه زن آتنایی برنامه ریز خوبی هست، می تواند هم در حرفه خود بدرخشد، هم خانه و خانواده ی مرتبی داشته باشد و هم به معاشرت با افراد سطح بالای خانواده بپردازد.

زنان آتنایی در ایفای نقش های سنتی که از ایشان انتظار می رود، محافظه کارانه عمل کرده و کمتر به دنبال برابری خواهی اند. در نتیجه زن آتنایی ضمن ازدواج شاغل است و معمولاً کسی را استخدام می کند که تا کمک حالش باشد و تحسین دیگران را برمی انگیزد، چون زن خارق العاده ای ست که هم مراقب درست انجام دادن کار خود است و هم امور خانه اش مرتب است و هم حامی و رازدار همسرش.

فرزندان؛
زن آتنایی در مقام مادر بی صبرانه منتظر بزرگ شدن بچه هاست تا بتواند با آنان هم کلام شود، با یکدیگر برنامه هایی را به پیش برند، و آن چه را که باید ببینند عملاً ببینند. برخلاف دیمیتر “مادر زمین” است که ذاتاً مشتاق بچه داشتن و در آغوش کشیدنشان است و آرزو می کند که ای کاش هرگز بزرگ نشوند. زن آتنایی، برعکس دیمیتر، اگر امکانش باشد، “رحم اجاره ای” را ترجیح می دهد. بزرگ کردن بچه ها به کمک پرستار بچه و دایه گرفتن برایش ابداً دشوار نیست.

زن آتنایی اگر پسرانی کنجکاو، باهوش، برونگرا و اهل رقابت داشته باشد، احساس خوشبختی زیادی می کند. قهرمانان ستودنی او می شوند چون باعث می شوند تا توان آموزش دادن و نصیحت کردن و برانگیختن ایشان به رشد و موفقیت که ذاتاً دارد، عملاً به کار آید. از همان کودکی رفتارهای کلیشه ای مردانه را به ایشان تزریق کرده و آشکارا اعلام می کند که “مرد که گریه نمی کنه”.

مادران آتنایی با دخترانی که مثل خودشان باشند، مستقل بوده و دیدگاه منطقی مادر را به کار گیرند هم، خوب تا می کنند. چنین زنانی الگوی نقش خوبی برای دختران شبیه به خودشان می شوند. به هر حال برخی مادران آتنایی، دخترانی بسیار متفاوت با خود دارند.
برای مثال، دخترانی که به نوع نگاه و احساس دیگران بیشتر توجه دارند تا اینکه کاربرد اشیاء کدام است و ضمناً با دل و جرأت و باهوش هم نیستند. مادر آتنایی با دختر سنتی رفتار چندان خوبی ندارد. شاید دختر خنده رو و پذیرایی داشته باشد که اصلاً شبیه به او نیست. شاید اصلاً دختر خود را نادیده بگیرد چون دلش پسر می خواسته. در هر دو حالت، دختر فاصله را احساس کرده و می فهمد آنکه هست، بی ارزش شمرده می شود.

حتی درک این نکته که دختران یا پسرانش با مسائل به گونه ای عاطفی برخورد می کنند، برای زن آتنایی دشوار است. قرار گرفتن در چنین شرایطی، اوضاع را نابسامان تر می کند، البته برای فرزندان. اگر استانداردهای مادر را بپذیرند، به احتمال زیاد، با گریستن هم چون بچه ها در کودکی و حساسیت زیاد در بزرگسالی، خود را خوار و خفیف خواهند شمرد. ضمناً ذهن عملگرای او، بچه خیال پرداز و رویابین را برنمی تابد.

مادر آتنایی از فرزندانش این انتظار را دارد که آن چه را که او انتظار دارد انجام دهند و فراتر از حوادث برانگیزنده عواطف گام برداشته و مثل خودش، “قهرمانانی درست و حسابی” باشند.

۳راه رشد زن آتنایی

یکی از روش های فراتر رفتن از ماندن در چارچوب خاص یک کهن الگو، معاشرت و مجالست با دیگرانی ست که کهن الگوهای از نوع دیگر دارند. ولی برای زن آتنایی، راههای دیگری نیز وجود دارد.

 • درون نگری؛

زنان آتنایی فعال در دنیای بیرون می توانند به خوبی از پس بازی های قدرتی که در عالم تجارت، قانون یا سیاست وجود دارد، برآمده و مدام مشغول کار باشند حتی کارهای خود را از دفتر به خانه آورده و تلفنی امور خود را رفع و رجوع کنند.

بعد از مدتی درخواهند یافت که هرگز ذهن آرامی نداشته و مدام چرخ ذهنشان در حال چرخش است. وقتی زن آتنایی دریافت که تا چه حد اسیر کار خود شده، تصمیم به متعادل شدن می گیرد.

کهن الگوی آتنا، راه روانشناسانه ای برای خاموش کردن ذهن درگیر کار خود می شناسد.

آتنا از بین هنرهای دستی، بیش از همه، نساجی را دوست داشت. روزی زن آتنایی تجارت پیشه ای، در حالی که ابزار نساجی در دستش بود، گفت؛ این آرامش بخش ترین سرگرمی من است. وقتی مشغول بافتن می شوم، انگار که ذهنم خالی می شود و دستانم فعال، در نهایت آویززیبایی از آب درخواهد آمد.

شاید زن آتنایی دیگری، با خیاطی کردن از شر مشغله های ذهنی دنیای تخصصی خود خلاصی یابد. از دید وی، خیاطی کردن هم کارآمد است و هم خلاقانه. از اینکه می تواند بهترین پارچه را بخرد و بعد همان مدلی لباس یا کت خود را بدوزد که دوست دارد، خرسند می شود. مخصوصاً اینکه اگر می خواست آن را آماده تهیه کند، باید چند برابر قیمت می خرید و به شوخی و جدی، نام آن را “کار درمانی” می نهد چون با کمک آن از شر مشکلات کاری خود خلاص گردیده و به سطح دیگری از ذهن خود پای می نهد.

ساختن کوزه از گل بر روی چرخ سفالگری، از دیگر راههای ارتباط با آتناست. در واقع پرداختن به کارها و هنرهای دستی، موجبات تعادل یابی درونی را فراهم می سازد. تعادل درونی برای کسی که توجهی برون گرایانه به دنیا دارد.

 • شفای کودک درون؛

کهن الگوی آتنا هرگز کودک نبود و کودکی نکرد. وقتی به دنیا آمد، بالغ بود. زن آتنایی نیز در عمل از این تمثیل مستثنی نیست. از همان آغازی که به خاطر می آورد، درصدد “سردرآوردن از مسائل”، و “به کاراندازی هوش خود برای حل و فصل ماجرا” ست. اما دخترک خوش سر و زبان کوچولو قطعاً تجربه کردن خیلی از اموری را که در بزرگسالی به دردش خواهد خورد از دست می دهد، چون بچگی نکرده است. شاید لازم شود کودک درون خود را که هرگز عرصه عملی نیافته باز شناسد، کودکی که در مواجهه با پدیده ای نو، سردرگم می شود.

برای شفای کودک درون، زن آتنایی، باید دست از “بالغ نکته سنج” بودن بردارد (کاری که از کودکی انجام می داده است). در عوض، باید زندگی را با چشمان گشاده یک کودک کنجکاو بنگرد و آن را اکتشاف کند. وقتی کودکی با پدیده و یا مطلبی جدید برخورد می کند، با همه وجود خود سرگرم آن می شود. برخلاف آتنا، از چگونه باید بودن ها، پیش فرضی ندارد، به هر چیزی برچسب نمی زند و با برچسب ها کنار نمی آید. زن آتنایی باید یاد بگیرد که، وقتی کسی مشغول حرف زدن درباره چیزی ست که قبلاً درباره اش تجربه ای کسب نکرده، خوب گوش کند. وقتی درست در میانه لحظه ای قرار گرفت، باید تلاش خود را بکند که در همان وضعیت بماند و اجازه دهد که دیگران یاریش کنند. برای بازیابی کودک گمشده درون، لازم است بازی کردن، خندیدن، گریستن و در آغوش گرفته شدن را بیاموزد.

۳راه رشد زن آتنایی

 

 

 • جستجوی مادر؛

در اسطوره، کهن الگوی آتنا، دختری بی مادر بود که از تک والدی بودن خود احساس غرور می کرد؛ پدرش زئوس بود. از مادر خود متیس، که زئوس وی را بلعیده بود، چیزی نمی دانست. تمثیلی مناسب برای زنان آتنایی که از خیلی جهات، “بی مادر” اند. باید مادر خود را بیابند و برای وی ارزش قائل شوند و به خود اجازه دهند که مادر باشند.

زن آتنایی، اغلب مادر خود را بزرگ نمی دارد. لازم است توانمندی های مادرش را بیابد. البته باید قبل از این کار، مشابهت هایی را که با مادر دارد ارج نهد. معمولاً فاقد ارتباط با کهن الگوی مادریست، پیوندی که باید در خود کشف کند تا بلکه مادری مادرانه بودن را به طور عمیق و خودانگیخته، لمس کند.

خوب است زن آتنایی، ارزش های زنانه و مردانه را یاد بگیرد. ارزش هایی که حتی پیش از دوران اسطوره شناسی یونانی که شکل فعلی خود را بگیرند و توسط فرهنگ پدرسالارانه بلعیده شوند، وجود داشته است. کنجکاوی هوشمندانه اش، می تواند او را فراتر از مرزهای تاریخی و روانشناسانه ببرد.

از این منظر جدید، شاید نگاهی متفاوت به مادر خود و دیگر مادران انداخته و بعد خود را هم به گونه دیگری ببیند. در این راه نوین، بسیاری از زنان آتنایی فمینیست شده اند. زن آتنایی وقتی حتی برای یک بار، شیوه نگرش خود را تغییر دهد، رابطه اش با همه انسان ها فرق خواهد کرد.

اگر با آتنا همانندسازی کنیم

زندگی کردن به سبک “آتنایی” ، به منزله زیستن در سر و عملکردی هدفمند در دنیاست. زنی این چنینی، به زندگی حرفه ای تک بعدی، بیش از هر چیز دیگری اهمیت می دهد. گرچه از مصاحبت با دیگران لذت می برد اما هیجان عاطفی، جذابیت جنسی، صمیمیت و شور و نشاط ندارد. ضمناً قادر به لمس عمق رنج و اندوه کسانی که با وی پیوند نزدیکی داشته و به وی نیاز دارند، نیست.

همانندسازی انحصاری با آتنای منطقی، تجربه نمودن ابعاد عواطف انسانی را غیرممکن می سازد. عواطفش بسیار متعادل بوده و در حد میانگین است. در نتیجه از همدلی کردن با عواطف عمیق دیگران خودداری کرده و نمی تواند عواطف بصری و شنیداری برانگیزاننده و تجارب عرفانی داشته باشد.

زندگی کردن در سر (ذهنی بودن) زن آتنایی اجازه نمی دهد که جسم خود را به تمامی دریابد. از حسی بودن و لذت جسمانی بی خبر است. آتنا باعث می شود تا زن “فراتر” از سطح غرایز بماند و در نتیجه غرایز مادرانه، جسمانی و خلاقیت را لمس نخواهد کرد.

اگر زنی بخواهد از محدوده تنگ آتنایی فراتر برود، باید دیگر ابعاد خود را رشد دهد. اگر دریافت که آتنا محدودش کرد و اگر به دورنمایی که دیگران از وی دارند، اهمیت می دهد، می تواند به تدریج و آهسته، خود را تغییر دهد.

لازم است وقتی دیگران از عواطف و تجارب عمیقاً ارزشمند خود صحبت می کنند، با اندکی تصویرسازی ذهنی، آنچه را که اظهار می کنند درک کند.

لازم است دریابد نیازی که به اثبات خود دارد و شک گرایی اش، ما بین او و دیگران فاصله می اندازد، غیر از اینکه توان بالقوه برای رشد معنوی و عمیق تر شدن عاطفی را دست نخورده باقی می نهد.

گاهی زن آتنایی به طور غیرمترقبه و به دلیل حادثه ای که رخ داده، تحت تأثیر فوران عواطف ناخودآگاه، از صرف آتنایی بودن، فراتر می رود. مثلاً فرزندش بیمار شده و یا توسط کسی آسیب می بیند.

اگر همچون ماده خرسی واکنش نشان دهد، درمی یابد که دروناً با کهن الگوی آرتمیسی پیوند خورده است. اگر ازدواج مسرت بخش وی توسط زنی دیگر در معرض تزلزل قرار گرفته باشد، ممکن است به جای اینکه مثل آتنا، خیلی آرام و منطقی و مثل همیشه به سر کار خود رود، دستخوش خشم کینه توزانه هرایی قرار گیرد و طوفانی بنیان افکن به راه اندازد یا شاید هم با خوردن داروهای روانگردان از عرصه خودآگاهی به عرصه های پرسفونی که در حالت عادی از آن می ترسد یا بیزار است، شیرجه رود.

چالش های روانی زن آتنایی

معمولاً زن آتنایی هرگز کنترل ذهن و دل خود را از دست نمی دهد و بر خود مسلط است. در قلمرو تعادل طلایی خود زیسته، مقهور عواطف و هیجانات نمی شود. اکثر کهن الگوها (غیر از هستیا) وقتی که دیگران عواطف ایشان را زیر پا می نهند، یا خود عواطف خود و یا دیگران را نادیده می گیرند، موجبات آسیب دیدگی خود و یا دیگران را فراهم می سازند.

اما آتنا فرق دارد؛ او آسیب ناپذیر است، دستخوش هیجانات ویرانگر و غیرمتعارف نمی شود و اعمالش بیشتر از آنکه تکانشی باشند، ژرف اندیشانه اند. از آن جایی که زن آتنایی نگرش های خود را مطرح می کند نه عواطف و هیجان دیگران و نه خودش را، قربانی نمی سازد. مشکلاتش از ویژگی ( مسلح و زره پوشیده) بودن روانشناختی خودش سرچشمه می گیرد.

رشد تک بعدی اش، وی را از رشد همه جانبه ای که به آن نیاز دارد، دور می سازد.

 

چالش های روانی زن آتنایی

خلاصه ای از ویژگی این کهن الگو

 • دوشیزه ی خرد و صنایع
 • پاکدامن
 • وفادار
 • مجرد
 • جنگاور زیبا
 • حامی قهرمانان
 • حافظ شهر
 • مدبر یا تدبیرگر
 • نماد خِرَد
 • تیزبین
 • توانمند در برنامه ریزی و اجرا
 • متفکر هدفمند
 • حامی
 • پند دهنده
 • صاحب قدرت
 • طرفدار مردسالاری
 • منطقی
 • زندگی در ذهن
 • عزیز کرده ی پدر
 • میانه رو
 • اهل عمل
 • با اعتماد به نفس
 • خودآگاه
 • نماد سلامت
 • عدم تأثیرپذیری از مد
 • دارای تفکر خطی و شفاف
 • جزئی نگر
 • ذهن اقتصادی
 • خانه داری باکفایت
 • دور از خیال بافی
 • آموزگار توانمند
 • عدم عشوه گری
 • متمرکز بر کار

و….

مقاله را بصورت صوتی گوش دهید

3 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

70 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
احسان
5 ماه قبل

سپاس واسه تک تک نوشته های گفته شده در مقاله

پری
5 ماه قبل

از تک تک گروه من حقیقی سپاسگزارم که برای پیشرفت ما اینقدر تلاش میکنید

رومینا
5 ماه قبل

❤❤❤❤❤❤👏

احمد
5 ماه قبل

زیبااااااا خیلی قشنگ😍❤👏

سرور
5 ماه قبل

ریتم و طبقه بندی و نتیجه گیری خیلی قشنگی بود و شخصیتش رو خیلی قشنگ توضیح دادید👏❤😍