مدیر سایت 4 سال قبل

سلام
من میخواستم بپرس با اینکه جدا شدم از همسرم با تمام ایرادهایی که داشت و حتی در کنار تمام مشکلات خیانت به من کرد
چرا بعد از این جدایی شدیدا هنوز دوستش دارم و دلم میخواد برگرده؟!
سوال مهم تر اینکه آیا اگه من تغییر کنم از درون میتونم مشکلاتی که بینمون بوده و اون مقصر بوده رو حل کنم ؟یا اینکه با تغییر یک طرفه این امکان پذیر نیست؟

1 پاسخ
مدیر سایت 4 سال قبل

سلام
افراد واطرافیان ما انچه را که در درون ماست باز میتابانند
ببینید چی درون شما بوده که همسرتون بهتون خیانت کرده شما میگین رفتار اون مشکل داشت شما مدام خودتونو کوچیک کردین برا نگه داشتن همسرتون آنقدر کوچیک کردین که اون فقط کوچیکی شما رو دیده و طبق اون با شما رفتار کرده چرا که خود ما به صورت ناخوداگاه چنین چیزی را از آنان درخواست میکنیم شما باید روی عزت نفس ‌واحساس ارزشمندی خود کار کنید
میتونین سی دی احساس ارزشمندی آقای قورچیان ‌تهیه کنید وگوش کنید .
درون ما درست بشه صیقلی بشه دنیای بیرون ما هم خود به خود درست میشه . شاد باشین