لایو های خروج از تاریکی

بسته آموزشی خروج از تاریکی  با تدریس فراز قورچیان

Green Star

1400

این بسته حاصل لایو های اینستا گرامی آقای قورچیان می باشد

1400

این مجموعه لایو در شهریور و مهر 1400 برگزار شد.

Green Star

1400

این مجموعه به شما کمک میکند تا از تاریکی های درون خودتون رها  شید.