آقای فراز قورچیان

  • مدیر عامل و مدیر مسئول موسسه فرهنگی و آموزشی پیشگامان من حقیقی
  • نویسنده و مستند ساز
  • دارای مدرک تربیت مربی مهارت های زندگی از وزارت علوم
  • دارای مدرک مدیریت و کوچینگ از وزارت علوم
  • دانش آموخته ارشد روانشناسی
  • برگزار کننده بیش از 1200 کارگاه و سمینار در ایران و جهان

رزومه فراز قورچیان