7عامل رفتاری مخرب در کوچینگ
خودشناسی

7عامل رفتاری مخرب در کوچینگ

7عامل رفتاری مخرب در کوچینگ: تعریف می کرد: در جلسه ی کوچینگ بودم اما اجازه ی صحبت کردن نداشتم و مدام کوچ یا مربی من در حال صحبت بود و از این موضوع ناراحت بودم و بعد از جلسه احساس ناخوشایندی داشتم و تصمیم گرفتم به فرآیند کوچینگ ادامه ندهم…

بیشتر بخوانید
پنجمین مهارت در کوچینگ
خودشناسی

پنجمین مهارت در کوچینگ

پنجمین مهارت در کوچینگ: در مقاله های قبل به چهار مهارت در کوچینگ پرداختیم که وجود هر کدام از آنها برای گذراندن یک فرآیند کوچینگ لازم و موثر است. پنجمین مهارت در کوچینگ چیست؟ یکی از جنبه های مثبت روابط کوچینگ آن است که مراجع به تدریج در زمینه هایی

بیشتر بخوانید
دومین مهارت در کوچینگ
خودشناسی

دومین مهارت در کوچینگ

دومین مهارت در کوچینگ در مقاله ی قبل به اولین مهارت در کوچینگ که ایجاد صمیمیت و ارتباط بود، پرداختیم. این سوال وجود دارد که دومین مهارت یا مهارت بعدی در فرآیند کوچینگ چیست؟، آیا این مهارت به عنوان یک کوچ یا مربی در ما وجود دارد؟، اگر در فردی

بیشتر بخوانید
Shopping Basket
ورود یا ثبت نام