لوگو جدید من حقیقی
  • چطور از وسوسه های جنسی نترسیم و این میل جنسی و نیروی قدرتمند را کنترل کنیم؟
  • چگونه تفاوت بین عشق و شهوت را بشناسیم تا یک رابطه ی عاشقانه را تجربه کنیم؟
  • اگر تو هم رؤیاهای جنسی زیادی داری و نمی دانی چه کنی و زندگی و رابطه هایت به خاطر مسائل جنسی دچار مشکل می شود باید حرکتی از سمت شهوت به عشق داشته باشی که توی این بسته چگونگی این حرکت رو یاد می گیری چون گذر از شهوت و رسیدن به عشق، نیاز به تکنیک و راهبری داره…
jensi-removebg-preview
  • چطور یک شخصیت جذاب و کاریزماتیک پیدا کنم؟
  • چگونه وابسته نباشم و بدون هیچ اصراری، مرکز توجه و عشق باشم؟
  • اگر خواستار یک اقتدار و احساس کافی بودن هستی و قصد داری خودت رو باور کنی و دوست داشته باشی، حتماً احساس ارزشمندی رو بشناس و به دستش بیار….
areshmandi-removebg-preview

برای دریافت خدمات مشاوره ی رایگان، نام و شماره ی تماسِ خود را در فرم پایین وارد کنید تا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.