نقشه راه مقالات

نقشه راه مقالات

 شما هم برای امتحان یا برای برنامه ریزی یک جلسه یا یک سخنرانی یا یک مذاکره، از چیزی شبیه نقشه ذهنی استفاده کرده‌اید.

حتی حدود هفده قرن قبل هم، فیلسوفی مثل پورفیری،‌ برای تفهیم بهتر دسته بندی های ارائه شده توسط افلاطون، از چیزی شبیه نقشه ذهنی استفاده می‌کرده است.

در این قسمت نقشه راه خواندن مقالات وب سایت من حقیقی برایتان آمده تا بتوانید بدون سردرگمی و گم کردن راه از مقالات بهره کامل را ببرید. ترتیب خواندن مقالات اهمیت بالایی دارد ، سعی کنید این مسیر رو طی کنید تا در مسیر خود شناسی سوالات خود را در محتوای وب سایت بیابید.

ابتدا دسته بندی کل مقالات را برایتان قرار دادیم و در قسمت های بعدی عنوان و لینک مقالات ، کافیست بر روی هر بخش و عنوان کلیک نماید :

۱.سفر به درون و خودشناسی

۲.خودآگاه و ناخودآگاه در سفر درونی

۳.خودآگاه در سفر درونی

۴.ناخودآگاه جمعی در سفر درونی

۵.سایه و فرافکنی در سفر درونی

۶.آنیما و آنیموس در سفر درونی

۷.چهار اصل در سفر درونی و کشف خود

۸.بحران میان سالی در سفر به درون

۹.فردیت یافتن در سفر به درون

۱۰.همه چیز در مورد کهن الگو یا آرکیتایپ در سفر درونی

۱۱.کهن الگوی آرتمیس

۱۲.کهن الگوی آتنا

۱۳.کهن الگوی هستیا

۱۴.کهن الگوی هرا

۱۵.کهن الگوی دیمیتر

۱۶.کهن الگوی پرسفون

۱۷.کهن الگوی آفرودیت

۱۸.کهن الگوی زئوس

۱۹.کهن الگوی پوسیدون

۲۰.کهن الگوی هادس

۲۱.کهن الگوی آپولو

۲۲.کهن الگوی هرمس

۲۳.کهن الگوی آرس

۲۴.کهن الگوی هفاستئوس

۲۵.کهن الگوی دیونیزوس

۲۶.تله یا طرحواره چیست؟

۲۷.تله یا طرحواره چگونه شکل می گیرد؟

۲۸.تله ی شخصیتی ام را چگونه تشخیص دهم؟

۲۹.تله ی رهاشدگی چیست؟

۳۰.تغییر تله ی رهاشدگی

۳۱.تله ی بی اعتمادی و بدرفتاری چیست؟

۳۲.تغییر تله ی بی اعتمادی و بدرفتاری

۳۳.تله ی محرومیت هیجانی چیست؟

۳۴.تغییر تله ی محرومیت هیجانی

۳۵.تله ی طرد اجتماعی چیست؟

۳۶.تغییر تله ی طرد اجتماعی

۳۷.تله ی وابستگی چیست؟

۳۸.تغییر تله ی وابستگی

۳۹.تله ی آسیب پذیری چیست؟

۴۰.تغییر تله ی آسیب پذیری

۴۱.تله ی نقص/شرم چیست؟

۴۲.تغییر تله ی نقص/شرم

۴۳.تله ی زندگی شکست

۴۴.تغییر تله ی شکست

۴۵.تله ی زندگی اطاعت

۴۶.تغییر تله ی زندگی اطاعت

۴۷.تله ی معیارهای سخت گیرانه

۴۸.تغییر تله ی معیارهای سخت گیرانه

۴۹.تله ی زندگی استحقاق

۵۰.تغییر تله ی استحقاق