این دسته محصولات آموزشی در گروه آموزشی من حقیقی زیر نظر آقای قورچیان تهیه و ترجمه شده اند

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

بدون امتیاز 0 رای
۱۹۲.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

۱۹۲.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی ((شفای خویشتن))

بدون امتیاز 0 رای
۱۸۶.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

۱۸۶.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی حقیقت وجودی شما

5.00 8 رای
۱۲۰.۰۰۰ تومان

حقیقت وجودی شما

۱۲۰.۰۰۰ تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

4.90 10 رای
۱۱۷.۰۰۰ تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

۱۱۷.۰۰۰ تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

5.00 6 رای
۱۰۸.۰۰۰ تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

۱۰۸.۰۰۰ تومان

بسته تصویری مصاحبه با یونگ

4.79 14 رای
۸۱.۰۰۰ تومان

مصاحبه با یونگ

۸۱.۰۰۰ تومان
باب پراکتور-13 عامل موفقیت
100%
تخفیف

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

4.57 7 رای
90000–رایگان!

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

90000–رایگان!

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

4.86 7 رای
۹۴.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

۹۴.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر: تاثیر و قدرت افکار بر DNA

4.90 10 رای
۸۲.۸۰۰ تومان

تاثیر و قدرت افکار بر DNA

۸۲.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر با عنوان جذب

5.00 8 رای
۸۲.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر با عنوان جذب

۸۲.۸۰۰ تومان

مستند Shift – مستند شیفت (تغییر) وین دایر

4.90 31 رای
رایگان!

مستند Shift – زندگی وین دایر

رایگان!