این دسته محصولات آموزشی در گروه آموزشی من حقیقی زیر نظر آقای قورچیان تهیه و ترجمه شده اند

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

بدون امتیاز 0 رای
192.000 تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

192.000 تومان

ویدیوی آموزشی ((شفای خویشتن))

بدون امتیاز 0 رای
186.000 تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

186.000 تومان

ویدیوی آموزشی حقیقت وجودی شما

5.00 8 رای
120.000 تومان

حقیقت وجودی شما

120.000 تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

4.90 10 رای
117.000 تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

117.000 تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

5.00 6 رای
108.000 تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

108.000 تومان

بسته تصویری مصاحبه با یونگ

4.79 14 رای
81.000 تومان

مصاحبه با یونگ

81.000 تومان
باب پراکتور-13 عامل موفقیت
100%
تخفیف

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

4.57 7 رای
90000 – رایگان!

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

90000 – رایگان!

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

4.86 7 رای
94.800 تومان

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

94.800 تومان

سمینار دکتر وین دایر: تاثیر و قدرت افکار بر DNA

4.90 10 رای
82.800 تومان

تاثیر و قدرت افکار بر DNA

82.800 تومان

سمینار دکتر وین دایر با عنوان جذب

5.00 8 رای
82.800 تومان

سمینار دکتر وین دایر با عنوان جذب

82.800 تومان

مستند Shift – مستند شیفت (تغییر) وین دایر

4.90 31 رای
رایگان!

مستند Shift – زندگی وین دایر

رایگان!