پکیج ثروت

وقتی نمی توانید ذهن ثروتمند داشته و فراوانی را زندگی کنید، در واقع باورهای غلط ، الگوهای رفتاری ناصحیح و یک سری گره هایی در ناخودآگاه شما مسیر انرژی پول و ثروت را به زندگی شما بلاک کرده اند که با شناخت آنها و برطرف کردنشان و داشتن عملگرایی، براحتی می توانید فقر ذهنی خود را شفا داده و در جریان ثروت و فراوانی که در هستی وجود دارد، حرکت نمایید.

14.950.000 تومان

دوره آموزشی ثروت آفرینی

با عمل کردن به محتویات این دوره میتونید که: روش پاکسازی زخم‌های پول را یاد می‌گیرید. قدرت انرژی پول را…

3.750.000 تومان

بسته آموزشی راهبری نیروی جنسی پیشرفته

بسته آموزشی راهبری نیروی جنسی پیشرفته

3.000.000 تومان

بسته آموزشی حل تمرین راهبری نیروی جنسی (حل تمرین)

بسته آموزشی حل تمرین راهبری نیروی جنسی

700.000 تومان

بسته آموزش تکمیلی (سری سوم)

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت سوم)

3.000.000 تومان

بسته آموزشی از فقر تا ثروت

بسته آموزشی از فقر تا ثروت

4.500.000 تومان

بسته آموزش تکمیلی (سری دوم)

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت دوم)

1.500.000 تومان

بسته آموزشی آبشار زنی

بسته آموزشی آبشار زنی

1.200.000 تومان

بسته آموزشی ضعف تا قدرت

با گوش دادن و عمل کردن به این بسته‌ی آموزشی می توانید به نتایج زیر دست پیدا کنید:

  • ضعف‌های خودمان را شناسایی می‌کنیم
  • روابط ما بهبود پیدا می‌کند
  • در تصمیم‌گیری‌های مهم، انتخاب درستی خواهیم داشت
  • قدرت را تجربه و درک خواهیم کرد.
  • عشق را تجربه خواهیم کرد.
4.500.000 تومان

در این دسته بندی تمامی بسته های اموزشی آقای فراز قورچیان را می توانید مشاهده بفرمایید