ویدیوی آموزشی راز نبوغ

بدون امتیاز 0 رای
۱۹۲.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

۱۹۲.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی ((شفای خویشتن))

بدون امتیاز 0 رای
۱۸۶.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

۱۸۶.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی حقیقت وجودی شما

5.00 8 رای
۱۲۰.۰۰۰ تومان

حقیقت وجودی شما

۱۲۰.۰۰۰ تومان

بسته تصویری مصاحبه با یونگ

4.79 14 رای
۸۱.۰۰۰ تومان

مصاحبه با یونگ

۸۱.۰۰۰ تومان

بسته آموزشی معنای رابطه

3.00 2 رای
۲۵۲.۰۰۰ تومان
 • آیا شما به این بسته ی آموزشی نیاز دارید؟
 1. آیا در شناسایی احساسات خود مشکل دارید؟
 2. آیا معمولاً برای شناخت احساسات خود دچار تردید می شوید؟
 3. تا به حال برایتان پیش آمده است، احساس را با افکار و افکار خودرا با احساساتتان اشتباه بگیرید؟
۲۵۲.۰۰۰ تومان

مستند Shift – مستند شیفت (تغییر) وین دایر

4.90 31 رای
رایگان!

مستند Shift – زندگی وین دایر

رایگان!
انسان در جستجوی معنا
100%
تخفیف

بسته آموزشی انسان در جستجوی معنا((قسمت اول))

4.82 17 رای
55000–رایگان!
  • آیا به این بسته نیاز دارید؟

  اگر رنج های زندگی شما را فلج کرده است؟

  اگر زندگی برای شما معنا ندارد؟

  اگر در افسردگی هستید؟

55000–رایگان!