ویدیوی آموزشی راز نبوغ

بدون امتیاز 0 رای
192.000 تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

192.000 تومان

ویدیوی آموزشی ((شفای خویشتن))

بدون امتیاز 0 رای
186.000 تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

186.000 تومان

ویدیوی آموزشی حقیقت وجودی شما

5.00 8 رای
120.000 تومان

حقیقت وجودی شما

120.000 تومان

بسته تصویری مصاحبه با یونگ

4.79 14 رای
81.000 تومان

مصاحبه با یونگ

81.000 تومان

بسته آموزشی معنای رابطه

3.00 2 رای
252.000 تومان
 • آیا شما به این بسته ی آموزشی نیاز دارید؟
 1. آیا در شناسایی احساسات خود مشکل دارید؟
 2. آیا معمولاً برای شناخت احساسات خود دچار تردید می شوید؟
 3. تا به حال برایتان پیش آمده است، احساس را با افکار و افکار خودرا با احساساتتان اشتباه بگیرید؟
252.000 تومان

مستند Shift – مستند شیفت (تغییر) وین دایر

4.90 31 رای
رایگان!

مستند Shift – زندگی وین دایر

رایگان!
انسان در جستجوی معنا
100%
تخفیف

بسته آموزشی انسان در جستجوی معنا((قسمت اول))

4.82 17 رای
55000 – رایگان!
  • آیا به این بسته نیاز دارید؟

  اگر رنج های زندگی شما را فلج کرده است؟

  اگر زندگی برای شما معنا ندارد؟

  اگر در افسردگی هستید؟

55000 – رایگان!