بسته آموزش تکمیلی (سری سوم)

بدون امتیاز 0 رای
3.000.000 تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت سوم)

3.000.000 تومان

بسته آموزش تکمیلی (سری دوم)

بدون امتیاز 0 رای
1.500.000 تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت دوم)

1.500.000 تومان

بسته ی آموزش تکمیلی (سری یکم)

4.50 6 رای
1.050.000 تومان

قلق گیری شفای زخم ها :

  • برای خرید این بسته بهتر است ابتدا کارگاه شفای زخم را شرکت کرده باشید.
1.050.000 تومان