بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت سوم)

بدون امتیاز 0 رای
2.000.000 تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت سوم)

2.000.000 تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (سری دوم)

بدون امتیاز 0 رای
1.000.000 تومان

بسته آموزشی قلق‌گیری شفای زخم (قسمت دوم)

1.000.000 تومان

بسته ی آموزشی قلق گیری شفای زخم ها

4.50 6 رای
700.000 تومان

قلق گیری شفای زخم ها :

  • برای خرید این بسته بهتر است ابتدا کارگاه شفای زخم را شرکت کرده باشید.
700.000 تومان