بسته ی آموزش مراقبه مقدماتی

4.88 26 رای
399.000 تومان
  • بسته اموزشی مراقبه
399.000 تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

بدون امتیاز 0 رای
192.000 تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

192.000 تومان

ویدیوی آموزشی ((شفای خویشتن))

بدون امتیاز 0 رای
186.000 تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

186.000 تومان

ویدیوی آموزشی حقیقت وجودی شما

5.00 8 رای
120.000 تومان

حقیقت وجودی شما

120.000 تومان

مستند آموزشی اکنون معنا

بدون امتیاز 0 رای
216.000 تومان

مستند آموزشی اکنون معنا با تدریس فراز قورچیان

216.000 تومان

بسته ی آموزشی رفتار جراتمندانه

4.60 5 رای
1.150.000 تومان
  • آیا به این بسته نیاز دارید
  • تعریف دقیقی از جراتمندی ندارید؟
  • تنهایی حرکت کردن برای شما سخت است؟
  • جرات شروع کاری را ندارید؟
1.150.000 تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

4.90 10 رای
117.000 تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

117.000 تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

5.00 6 رای
108.000 تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

108.000 تومان

بسته تصویری مصاحبه با یونگ

4.79 14 رای
81.000 تومان

مصاحبه با یونگ

81.000 تومان
باب پراکتور-13 عامل موفقیت
100%
تخفیف

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

4.57 7 رای
90000 – رایگان!

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

90000 – رایگان!

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

4.86 7 رای
94.800 تومان

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

94.800 تومان

سمینار دکتر وین دایر: تاثیر و قدرت افکار بر DNA

4.90 10 رای
82.800 تومان

تاثیر و قدرت افکار بر DNA

82.800 تومان