بسته ی آموزش مراقبه مقدماتی

4.88 26 رای
۳۹۹.۰۰۰ تومان
  • بسته اموزشی مراقبه
۳۹۹.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

بدون امتیاز 0 رای
۱۹۲.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

۱۹۲.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی ((شفای خویشتن))

بدون امتیاز 0 رای
۱۸۶.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی راز نبوغ

۱۸۶.۰۰۰ تومان

ویدیوی آموزشی حقیقت وجودی شما

5.00 8 رای
۱۲۰.۰۰۰ تومان

حقیقت وجودی شما

۱۲۰.۰۰۰ تومان

مستند آموزشی اکنون معنا

بدون امتیاز 0 رای
۲۱۶.۰۰۰ تومان

مستند آموزشی اکنون معنا با تدریس فراز قورچیان

۲۱۶.۰۰۰ تومان

بسته ی آموزشی رفتار جراتمندانه

4.60 5 رای
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
  • آیا به این بسته نیاز دارید
  • تعریف دقیقی از جراتمندی ندارید؟
  • تنهایی حرکت کردن برای شما سخت است؟
  • جرات شروع کاری را ندارید؟
۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

4.90 10 رای
۱۱۷.۰۰۰ تومان

بسته تصویری سادگورو با عنوان: تحول

۱۱۷.۰۰۰ تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

5.00 6 رای
۱۰۸.۰۰۰ تومان

بسته تصویری وین دایر با عنوان: ambition to meaning

۱۰۸.۰۰۰ تومان

بسته تصویری مصاحبه با یونگ

4.79 14 رای
۸۱.۰۰۰ تومان

مصاحبه با یونگ

۸۱.۰۰۰ تومان
باب پراکتور-13 عامل موفقیت
100%
تخفیف

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

4.57 7 رای
90000–رایگان!

باب پراکتور ؛۱۳ عامل موفقیت

90000–رایگان!

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

4.86 7 رای
۹۴.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر : افکارت را تغییر بده زندگیت تغییر میکند

۹۴.۸۰۰ تومان

سمینار دکتر وین دایر: تاثیر و قدرت افکار بر DNA

4.90 10 رای
۸۲.۸۰۰ تومان

تاثیر و قدرت افکار بر DNA

۸۲.۸۰۰ تومان