05 : خیلی پایین.

امتیاز شما خیلی پایین است در بسته مربوطه و حتما باید آنرا تهیه نمایید

5-10 : نسبتاً پایین.

در این امتیاز شما به بسته های مربطه نیز نیاز مندین

10-15 : پایین

بسته های این امتیاز باید تهیه شوند

15- 20 : بالا

بسته ها را اگر دارید مجدد مطالعه نمایید و تمرین کنید

20-25 : خیلی بالا

حتما بسته هارو مرور کنید تا در ارتعاش بالا بمانید

[gfchart id=”44746″]