کارگاه شفای زخم ها شهر ساری

کارگاه شفای زخم ها شهر ساری

کارگاه شفای زخم ها که در پاییز 99 در شهر ساری برگزار شد.

سمینار وابستگی تا شفا

سمینار وابستگی تا شفا

این سمینار در خرداد ماه سال 98 برگراز شد . که حاصل ان بسته اموزشی وابستگی تا شفا میباشد که میتوانید در قسمت محصولات مشاهده بفرمایید

سمینار وابستگی تا شفا

سمینار وابستگی تا شفا

این سمینار در خرداد ماه سال 98 برگراز شد . که حاصل ان بسته اموزشی وابستگی تا شفا میباشد که میتوانید در قسمت محصولات مشاهده بفرمایید