نتایج دوره ها از نظر شما!

دوره 40 روش برای عملگرا شدن

با ترس هایی مثل ترس از شروع کردن، ترس از تغییر کردن و ترس از رنج و چالش های زندگی، مقابله کن  و با جرات، رو در روی آنها بایست و حرکت کن و همچنین از وسوسه ها و مقاومت هایت بگذر.

دوره احساس ارزشمندی

احساس ارزشمندی با خیلی از ویژگی های مثبت و منفی ما در ارتباط است؛ نبود ویژگی های مثبتی که لازم است ایجاد کنیم و ویژگی هایی منفی که ما را اذیت و درگیر کرده اند و باید از آنها رها شویم و مهم تر از آن تبدیل منفی ها به مثبت است که به احساس ارزشمندی ما گره می خورد و تا آن را کشف نکنیم، همچنان دچار گره و مشکلات در زمینه های مختلف می شویم.

دوره انرژی پول

دوره مشیت الهی

ممکن است تو هم شاغل باشی و کسب و کار داشته باشی یعنی در حال پول درآوردن باشی اما همیشه بی پول هستی یا ترس از بی پولی داری و باورت این است که هیچ وقت پول نمی ماند و برایت پول ارزش ندارد و معمولاً کسب و کار تو ، راکد است و برای گسترش حرفه ی خود هیچ کاری انجام نمی دهی و  دائماً اعتراض داری که بی پول هستی.

تمام این موارد نشان می دهد، انرژی پول در زندگی ات جریان ندارد.

 مشیت الهی موضوعی مذهبی نیست بلکه یک سبک زندگی بر اساس خرد کهن است.

 مشیت الهی یعنی با نیروی زندگی جلو رفتن؛ نیروی پرقدرتی که همه چیز را به حرکت در‌‌ می آورد، خلق می کند و گسترش می دهد در واقع نیرو و اراده ی ما هم تحت این نیروی عظیم است. 

دوره مشیت الهی

 مشیت الهی موضوعی مذهبی نیست بلکه یک سبک زندگی بر اساس خرد کهن است.

 مشیت الهی یعنی با نیروی زندگی جلو رفتن؛ نیروی پرقدرتی که همه چیز را به حرکت در‌‌ می آورد، خلق می کند و گسترش می دهد در واقع نیرو و اراده ی ما هم تحت این نیروی عظیم است. 

دیگر نظرات شما...