پرسش و پاسخ

صفحه پرسش و پاسخ برای ارتباط مستقیم با تیم من حقیقی ایجاد شده است. در این صفحه شما می توانید سوالات خود را در رابطه با کارگاه ها ، دورهای آموزشی حضوری و غیر حضوری ، کارگاه شفای  ، مقاومت و … زخم بپرسید و تیم من حقیقی و دستیاران در اولین فرصت سوالات شما را پاسخ خواهند داد.


**برای پرسیدن سوال بهتر است عضو سایت شوید یا اگر عضو هستید وارد پرفایل خود شوید**

 

در ضمن شما می توانید در بین سوالات دیگر کاربران نیز جستجو نمایید و از این اطلاعات استفاده نمایید و شاید جواب سوال شما نیز در آنها باشد.

پرسش و پاسختوسط "hamidasri"
فیلتر:سوالاتمشترکان
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1833 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1839 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1787 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1785 بازدید1 پاسخ-1 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1742 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1803 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1842 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش
1635 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1750 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهگروه تحقیقاتی من حقیقی پرسیده شد 3 سال پیش • 
1806 بازدید1 پاسخ0 رای

لطفا شکیبا باشید بزودی سوالات شما پاسخ داده می شود