پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخمکیفیت روابط با والدین
مدیر سایت 4 سال قبل

سلام وقتتون بخیر 🌹
من یه سوال دارم
آقای قورچیان گفتن که اگه ما شفا پیدا کنیم پدر و مادر ما هم شفا پیدا میکنن
سوالی که برام پیش اومده اینه که اگر مادر نسبت به پدر یا برعکس خشم داشته باشه و رابطه ی خوبی با هم نداشته باشن، چطور تغییر صورت میگیره روی پدر یا مادر با شفا گرفتن دختر؟؟
، رابطه ی پدر و مادر با هم چجوری قراره تغییر کنه؟؟
حتی اگه دختر شفا پیدا کنه زخماش و رابطه ی خوبی داشته باشه با پدر و مادرش ، باز هم دیدن این رفتارها از طرف پدر و مادرش با هم براش غیر قابل تحمله
در این صورت دختر باید چیکار کنه؟؟
ممنونم از وقتی که میذارید 🌹

1 پاسخ
مدیر سایت 4 سال قبل

با سلام 🌹
 شما با شفا دادن بخش هایى از زخم ها که از خانواده بوده وقتى به مرحله صلح و بخشش درونى با اونها میرسید این انرژى به اونها هم منتقل میشه
و این اتفاق به صورت ناخودآگاه میفته
هم درست شدن رابطه خودتون با خانواده و هم درست شدن رابطه پدر و مادرتون
براى مثال اولین چیزى که جارى میشه احترام هستش ، پس وقتى از سمت شما اینو ببینن
این حال خوب به صورت مُسرى بین تک تک اعضا خانواده اتفاق میفته و خشم
کمرنگ و کمرنگ تر میشه
🌹