پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخمواگویه های ذهنی چیست ؟
مدیر سایت 3 سال قبل

واگویه های ذهنی اسمش روحه؟!

1 پاسخ
مدیر سایت 3 سال قبل

سلا بر شما
خوشحالم که میتونم کمکتون کنم
واگویه ذهنی گفتگوی درون ذهن شماست و در واقع توسط ذهن تولید میشه که میتونه مثبت یا منفی باشه
و متاثر از باورهای شما نسبت به خودتون، دیگران یا وقایع هست
و میشه با تمرین، واگویه های منفی رو کنترل و یا حتی به مثبت تغییرش داد