مدیر سایت 4 سال قبل

 سلام ازوقتی همسرم شفای زخم کارمیکنه برنده تر وتیزتر شده وخیلی خودخواهانه بامن رفتارمیکنه فکرمیکنه تیز بودنش بخاطررفتارجرات مندانه وخودخواه بودنش بخاطراینه که خودشو دوست داشته باشه
دائم میگه توی خرابات به سرمیبرم وکلا توی قهربامن ورفتارهای کودکانه وانگار میخواد تمام زخمهاشو بریزه روی من
 مگه میشه شفای زخم کارکنی وبتونی به راحتی برنجونی خلاصه اینکه دائم درحال نصیحت وانتقاد به سر میبره نمیدونم بایدچکارکنم فعلا فقط باسکوت نظاره گرم اما قلبم بارفتارهاش داره به درد میاد ونمیدونم چقدر میتونم صبرکنم

1 پاسخ
مدیر سایت 4 سال قبل

خدمتتون عرض کنم که شما احتمالاً توی وابستگی به همسرتون به سر میبرید و نمیتونید آزادی معنوی رو به ایشون بدید.
بهتره روی شفای وابستگیتون به همسرتون و همچنین ترس از دست دادن ایشون در خودتون کار کنید. حلاجی رفتار درست یا غلط ایشون فقط باعث میشه شما نتونین روی شفای خودتو کار کنین.