پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخمروابط با فرزندان
مدیر سایت 3 سال قبل

با سلام ، امروز من به عنوان مادر چطور میتونم ارتباط سالمی با دخترم داشته باشم که زخمی نزنم؟

1 پاسخ
مدیر سایت 3 سال قبل

سلام شما به عنوان یه مادر باید در کنار فرزندتون باشین ‌اونو درک کنین وتنها راه زخم نزدن ما این هستش که زخم ‌وعقده ای که ما از والدین خود گرفتیم با اون زخم ‌عقده با فرزندان خود رفتار نکنیم مطمئن باشین اگر شما زخماتون وشفا بدین زخم هم نمیزنین واز روی ترسهاتون باهاش برخورد نکنین سعی نکنین مدام کنترلش کنین.
مانا باشین