چطور میتونم حالت و احساس دلسوزی رو قطع کنم؟

1 پاسخ

نگاه کن خودت کجاها دنبال دلسوز و حامی می گشتی؟؟؟؟؟؟؟
ما دنبال هم درد و دلسوز زیاد می گردیم،
دنبال کسی نباشید که شما رو درک کنه و بفهمه.
در این حالت هست که می تونید برای دیگران هم دلسوزی نکنید.
در غیر این صورت شما یک باج گیر و باج بده عاطفی میشید.

اگر دنبال حامی و دلسوز و فهمیده شدن نباشید و پی گیری نکنید ،اجازه میدید هر کسی مسئولیت زندگی خودش رو بر عهده بگیره.

در این صورت می تونید به دیگران کمک کنید،دلسوزی مانع کمک کردن به دیگران میشه.

دلسوزی نکردن یعنی کمک کردن به دیگران برای قبول کردن مسئولیت زندگی خود.