پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخمدائم در معرض استرس هستم

من یه مشکلی دارم که دائم در معرض استرس هستم و کار خیلی پراسترسی دارم و همین استرس توی ابعاد مختلف زندگی من تأثیر گذاشته؟

1 پاسخ

این حجم استرس بالا توی کارتون شاید خیلی به مبحث شفای زخم ها ارتباط نداشته باشه در واقع این موضوع بیشتر توی بحث معنادرمانی می تونه حل بشه.
اینکه چرا دارید این کار را انجام  میدید.
خیلی مواقع ما با کارایی که داریم انجام میدیم به صلح نرسیدیم.

حل این مسئله از منظر شفای زخم ها؛
برید و ببینید توی دوران کودکی از زیر بار چه مسئولیت هایی فرار کردید؟
شناسایی کنید که فلسفه ی کار رو توی زندگیتون به چه شکل و باوری به شما نشون دادن،افراد نزدیک شما کار رو چه شکلی تعریف می کردن.
ببینید مادر و پدر شما نسبت به کار چه جوری بودن ،چه باورهایی داشتن و شما از این طریق در رابطه با کار چه زخم هایی خوردید.
کجا رابطه تون با کار خراب شد.

من باید جای خودم رو توی هستی پیدا کنم ،فلسفه ی کار برام مشخص بشه .
این موارد شناسایی و حل بشه ،استرس شما هم حل میشه.