مدیر سایت 4 سال قبل

سلام بیشتر اوقات که در جمع خانوادگی صحبتی می شود من در انجا حرفی برای گفتن ندارم یعنی چیزی به ذهنم نمیاد که بتوانم از خود دفاع کنم بعدا که به خونه میام به خودم میگم که چرا من این حرفها رو نگفتم برای همین از دست خودم خیلی رنجور می شوم
از شما می خواهم که مرا راهنمایی کنید متشکرم

1 پاسخ
مدیر سایت 4 سال قبل

سلام
خوشحالم که میتونم کمکتون کنم
ممکنه بخاطر احساس بی ارزشی باشه که نمیتونید تو جمع حرف بزنید و یا اینکه در حضور افراد خاصی خودتون رو کم میبینید که باید رو احساس ارزشمندی تون کار کنید
و یا اینکه بخاطر زخم هایی که زدین شرم داشته باشید و این موضوع نمیذاره که راحت حرفتون رو بزنید و اگر بعد از کارگاه هنوز این مسئله حل نشده، مرحله خروج از شرم رو کامل انجام ندادین