کارگاه شفای زخم ها:
:hand:چرا توی یک زمان ،تقریباً همه ی افراد به آدم احترام میذارن اما فقط یک نفر پیدا میشه که توهین و تحقیر می کنه؟
چرا فقط یه آدم متفاوت رفتار می کنه؟
این از درون ماست یا مربوط به اون آدم هست؟

 

1 پاسخ
بهترین پاسخ

وقتی همه ی آدم ها به شما احترام میذارن و فقط یک آدم هست که احترام نمیذاره ،اون آدم معلم معنوی شماست یعنی داره به شما چیزهایی رو نشون میده که شما هنوز از درون بهش آگاه نشدید،یه سری اصول که شما هنوز نسبت به اون اصول به پختگی و بلوغ
نرسیدید.

از این آدم ها نترسید ،ازشون استقبال کنید،اگر ازشون استقبال کنید و در کنار یک راهبر باشید ، جواب به شما می رسه
یعنی معناش رو پیدا می کنی که دلیل ورود این آدم به زندگی من چی بوده؟
چرا این آدم داره این رفتار رو می کنه؟

همه چیز یه دلیل داره ،اگر شما رو آزار میده یه دلیلی درون شماست ،قطعاً که میخواد یه زخمی از گذشته رو شفا بده.
🗒🗒🗒