پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخمتغییر همراه با درد
مدیر سایت 4 سال قبل

من والدینم رو بخشیدم ولی اتفاقی رو که باعثش بودن دردم میاره
یعنی دیگه برام فرقی نمی کنه کی باعث شد مسیر زندگی من عوض بشه
ولی عوض شدن مسیر زندگیم دردم میاره
در این حالت باید چیکار کنم ؟ اگر بگین خودت رو ببخش که من کاری نکرده بودم و اونا از ترس و نادونیشون مانع خوشبختی من شدن
یعنی به خاطر اینکه بچه پر رو و گستاخ نبودم که جلوشون بایستم باید به خاطر این قربانی شدن زندگیم رو بپذیرم ؟

1 پاسخ
مدیر سایت 4 سال قبل

با سلام ،  خوشحالم که در خدمتتون هستم .
دوست عزیز شما باید موهبت هایى که اتفاقات زندگیتون بهتون داده رو در بیارید و ببینید که معنا و درسى براى شما داره و یا داشته . روند بخشش پدر و مادر قسمتى از کار درونى که انجام دادید و باید کاملا موضوعى که اذیتتون میکنه و باعث رنج شما میشه رو هم براى خودتون در بیارید که چ درس هایى گرفتم و زندگى چى رو میخاد بهم یاد بده . نوشتن نامه بخشش به خودتون کمک بسیارى میکنه بهتون 🌹