پرسش و پاسخدسته بندی: ترسترس از صمیمیت
ماهیار 2 سال قبل

سلام وقتتون بخیر.
من یه بررسی روی خودم انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که ترس از صمیمیت درونم هست. علتش رو هم در گذشته خودم اینجوری دیدم که هر جا من میخواستم به کسی نزدیک بشم یا کسی میخواست بهم از لحاظ صمیمیت نزدیک بشه خودمو عقب میکشم و این کار ناخودآگاه انجام میشه. انگار میترسم از اینکه با کسی صمیمی بشم. دختر و پسر هم فرقی نمیکنه با هردو همین برخورد انجام میشه. 
حس میکنم اگ صمیمی بشم با کسی صدمه میخورم و میکشم کنار. مثلا ناخودآگاه  کاری میکنم یا حرفی میزنم که باعث دوری میشه. چه کنم با این موضوع.

1 پاسخ

دوست عزیز بهتره برید عمق بزنید و‌ببینید در گذشته کجاها شما را طرد کردند یا رهاتون کردند و آسیب دیدید که الان به خاطر اون زخم ها نمیخواید به اطرافیانتون نزدیک بشید چون ترس اینو دارید که بازم طرد بشید و شکست و تجربه کنید .
در پناه نور و برکات الهی باشید