پرسش و پاسخبسته آموزشی انرژی پول
مهدی مقدم 3 سال قبل

سلام و ادب چالش ۱۸ ساعت کار در روز که در بسته آنژی پول گفته شد چطور کوچ یا انجام میشه

1 پاسخ
مدیر سایت 3 سال قبل

سلام 
کوچ 18 ساعت کار در روز همان زمان انجام شد 
اما آموزش 7 عمل برای عملگرا شدن در قسمت هایلایت های اینستاگرام آقای قورچیان موجود است می توانید از آن ها استفاده کنید .