پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخماز کجا متوجه شوم در انکار هستم؟

از کجا متوجه شوم در انکار هستم؟

1 پاسخ

به طور قطع نمی توان گفت که آیا شما در انکار هستید یا نه اما چند نکته به شما برای شناسایی انکار کمک می کند؛
از خودتون بپرسید چرا به کارگاه شفای زخم ها اومدید؟؟؟
بعضی مواقع شما فکر می کنید که توی پذیرش کامل هستید اما تا زمانی که عملگرا نباشید نمی تونید متوجه گیرهای درونیتون بشید.
وضعیت امروز زندگیتون رو بررسی کنید و ببینید چه عملکردی دارید،وسط خدمت و جمعیت هستید؟؟؟
در صورتی به پذیرش کامل می رسید که روی همه ی عقده ها و زخم هاتون کار کرده باشید و این ممکن نیست.
گاهی فکر می کنیم دیگه مسیرمون تمام شد اما اشتباه می کنیم ،هر چه قدر جلوتر میریم و عملگراتر میشیم متوجه باگ هامون و بندهایی میشیم که باید ازشون رهایی پیدا کنیم.
راهکاری که کمک می کنه از انکار دربیای این هست که بری توی مسیر خدمت و عملکرد.