پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخماحساس بی ارزشی

وقتی بهت توهین میشه به این معناست که احساس بی ارزشی داری و زخمی هست که شفا پیدا نکرده؟

1 پاسخ

این توهین در ابتدا باید مورد بررسی قرار بگیره.
۱.وقتی به شما توهین میشه شما به اون آدم اجازه میدید توهین کنه.رچرا خودتون رو توی اون شرایط قرار میدید؟
۲.چه سلسله رفتارهایی باعث شده اون آدم به خودش اجازه ی توهین بده؟
نکته ی مهم اینجاست که او سلسله رفتارها باید شناسایی بشه.

موضوع مهم تر اینجاست که وقتی این رفتارها شناسایی شد و باز هم به شما توهین شد باید ببینید که ناراحت میشید یا نه؟؟؟؟
در صورتی که ناراحت میشید یعنی هنوز زخمی درون شما هست که شفا پیدا نکرده.
اگر ما خالص و سالم باشیم یعنی به طور طبیعی موقع توهین نباید ناراحت شویم چون اون شخصی که داره توهین میکنه انسان ارزشمندی نیست و داره به خودش توهین میکنه اگر نمی تونه با شما محترمانه رفتار کنه خودش از درون احساس بی ارزشی اره،اون شخص حالش بده و نباید به تو بخوره اما اگر بهت خورد و ناراحت شدی یعنی در به وجود اومدن این توهین تو هم نقش داری.

وقتی بهت توهین میشه و ناراحت میشی در واقع یه جایی به اون آدم بیش از حد و افراطی اعتبار دادی.
باید ببینی چرا اعتبار دادی و بابت چی بوده،باید شناسایی کنی چرا انقدر اعتبار دادی و به اون آدم اجازه ی پیش رفتن دادی.

اعتبار بیش از اندازه دادی چون شرم داری از گذشته.
برو اون شرم ها رو دربیار ،ببین کجاها خودخواهانه رفتار کردی؟ کجا سوء استفاده کردی که الان نمی تونی به این آدما بگی حق ندارن باهات این جوری رفتار کنن.