مدیر سایت 4 سال قبل

سلام
در کارگاه به تعکیس اشاره شد.ولی من یکم درکش برام سخت شد.شما فرض کن در محیط کار شخصی هست که نسبت به بقیه بی نظم تره.در واقع این صفت نتیجه کارهای اون شخص هست که باعث شد بقیه افراد این دید رو داشته باشن.حالا تعکیس میاد میگه بی نظمی اون شخص رو در نظر نگیر و بقیه افراد دارای بی نظمی هستن که باعث شده اون فرد رو بینظم ببینن؟؟؟ و آیا تعکیس در صفات خوب هم هست؟مثلا شخص چون خودش آدم مهربانی هست نسبت به همه همین برداشت رو داره

1 پاسخ
مدیر سایت 4 سال قبل

سلام
بله تعکیس یا انعکاس دقیقا به همین معناست درواقع شما تا صفتی رو در خودتون نداشته باشید نمیتونید اون رو در طرف مقابل ببینید به خصوص اگر صفت بد یا خوب دیگران باعث اذیت شمابشه شما با یک صداقت بیرحمانه جستجوی درونی داشته باشیدوببینید چرا این صفت شمارو اذیت میکنه یعنی اگر شخص مقابل بی نظمه شما این بی نظمی رو کجا انجام دادید وصرفا این بی نظمی جنبه بیرونی نداره یعنی فقط اتاق کار نامرتب نیست میتونه یک ذهن نامنظم ودرگیر باشه ودر مورد سئوال دوم باید بگم بله صفتهای خوب هم تعکیس دارند ما هر صفت خوبی که در دیگران می بینیم دروجود خودمون قرارداره